Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romerska riket

No description
by

Jon Nyström

on 21 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romerska riket

Roms första kejsare

Från konsul till Diktator

Ett delat land enas

Det Romerska riket

Kris i Imperiet

Ett enat starkt rike

Gaius Julius Ceasar

Ett tydligt klassamhälle

Det romerska samhället var uppdelat i två klasser.

Patricierna
var rika och hade tillgång till de bästa
ämbetena
i Republikens första skede.

Plebejerna
var de fattigare men får också lite makt genom att vägra att gå ut i krig.
De stammar som ansätter romarrikets gränser är främst
Goterna
,
Hunnerna
och
Vandalerna
.
"Barbarerna" - Det romerska rikets fiender

Ett barn av Davids hus

Från republik till kejsardöme.

Deltog i blodiga stridsskådespel som var stora folkfester.
Dueller mot andra gladiatorer, vilda djur och kriminella.
Gladiatorarenor fanns i alla större städer men störst var
Colosseum
i Rom.
En speciel sorts slavar var gladiatorerna.
Krigsfångar, kriminella och
hädare
.
De Romerska kejsarna

Vid floden Tibern
Två barn -
Romulus och Remus
, sönerna till vestalen
Rhea Silvia
och krigsguden
Mars
lämnas i vildmarken.
Där kommer de att uppfostras av en varghona.
Ett par herdar hittar barnen och tar de till ett samhälle vid sju kullar som börjar växa fram ca 750 f.kr.
Barnen växer upp och blir skickliga ledare.
De styr över olika delar av samhället vid kullarna men snart vill man ha en gemensam ledare.
Genom spåkonst försöker man utröna vem som ska styra.
Oenighet bryter ut om hur tecknen ska tolkas och Romulus tvingas döda sin bror…
Romulus blir ledare för folket på de sju kullarna och grundar riket som ska bli:
Greker
Fenicier
Etrusker
De sju kullarna ligger i Etruskernas land men Romulus folk vinner självständighet.
Folket kallar sig "romare" efter deras första kung.
De blir starkt influerade av de grekiska idéerna om samhälle och kultur.
Det "hellenistiska arvet"
Kultur, konst arkitektur och religion plockas upp från grekerna.
Man tar också idén om demokarti ifrån grekerna.
509 f.kr. störtar romarna sin kung och inför en republik!
Man väljer ut 300 av rikets mest inflytelserika medborgare som alla ska jobba fram lagförslag.
Lagförslagen presenteras sedan för en "folkförsamling" som ska få rösta om alla viktiga frågor.
Folkförsamlingen väljer även ut ämbetsmän.
Två
konsuler
: Leder staten och för befäl i krig.
Fyra
pretorer
: Ansvarar för rättskipning.
Två
censorer
har hand om skattskrivning och folkbokföring.
Tio
folktribuner
: Ser till medborgarnas intressen och rättigheter.
I krissituationer byts folkförsamlingen ut mot en enda stark ledare - En såkallad
Diktator
.
Klasserna var väldigt "rörliga" och alla hade egentligen möjlighet att vinna en högre klass genom rikedom, intrigerande och de rätta kontakterna.
Starkt patrialkalt styre
Familjens överhuvud var mannen som kallades "
patron familias
" - familjens överhuvud.
Kvinnornas ställning
En kvinna var alltid underställd en man. När man var ogift tillhörde man sin far och när man gifter sig går ansvaret över till sin make.
Till giftemål hör alltid en
"hemgift"
.
Blandar sig sällan i det offentliga livet. Kvinnans arena är hemmet, där har hon större befogenheter.
Kvinnor med hög status kan röra sig fritt i samhället men blandar sig sällan i männens värld ändå.
Kvinnligt ideal är ärbarhet, kyskhet, ömhet och moderlighet.
Det kvinnliga anses närmare naturen, mindre civiliserat och potentiellt farligt för samhället.
"Alla vägar bär till Rom"
En supermodern metropol i hjärtat av ett imperium.
Avancerad arkitektur
Tekniskt och hygieniskt sett befann sig romarnas vattenförsörjning på en nivå som vi uppnådde först under 1800-talet
Akvetukter
leder vatten från bergen till städerna.
Romarna hade fontäner där de kunde hämta färskt och kallt bergsvatten
De rika romarna hade rinnande vatten indraget i sina bostäder.
Badhus med uppvärmt vatten.
Toaletter och kloaksystem med rinnande vatten.
Rika städer
Städer byggs efter Grekisk modell men i betydligt större skala.
Arbetare bor ofta i stenhus i städerna.
Rikare medborgare bor i "
villor
" i städernas utkanter.
Stora fina herrgårdar med både park och pool.
Slavar
För att få den arbetskraft som krävs både för de många byggena och att hålla igång lyxlivet användes slavar.
Krigsfångar, skuldsatta människor, oönskade barn.
Jobbar på storgods, gruvor. En slav och dennes barn är sexuellt tillgänglig för sitt herrskap.
Köps och säljs dagligen på marknader.
Slavarna kan köpa sig fria!
Gladiatorer
Kunde bli extremt populära och hyllades som hjältar
Det romerska imperiet
Puniska krigen - vägen till att bli en supermakt
Samtidigt som Rom börjar växa som rike växer och
feniciernas Kartago
.
Både rikena konkurerar om makten i medelhavet.
264 f.kr. kolliderar rikena i vad som ska bli de "
Puniska krigen
."
Den som vinner krigen kommer att kunna kontrollera hela medelhavet OCH dess handel så båda sidor strider hårt.
Första segern för Kartago är 216 f.kr. när
Hannibal
marscherar en hel arme genom Spanien för att anfalla Rom från Alperna.

Hannibal har inte bara en enorm armé, han har också stridselefanter!
Men efter att ha blivit besegrade av Kartago reser sig romarna år 146 f.kr. och anfaller självaste huvudstaden i Afrika.
Där krossas Kartago och dess rike totalt.
Det som är kvar av Alexander den stores Makedonien har allierat sig med Kartago och därför vinner Romarna också hela grekiska halvön.
När Kartago faller kan man också erövra det Makedonska riket.
Även Egypten faller för Roms mäktiga armé
När republiken växer så det knakar blir det allt svårare för en senat att kontrollera hela riket.
Korruptionen breder snart ut sig. Medlemmar av senaten försöker få allt mer inflytande och enskilda ståthållare, för avlägsna provinser, ser nya möjligheter.
Ständiga expansions- och försvarskrig tvingar bönder till att bli soldater och snart är de enda som har råd att avlöna soldater de rika generalerna.

Lojaliteter skiftar här från senaten till generalerna.
En av dessa mäktiga generaler var
Gaius Julius Ceasar.
Son i en rik senatorfamilj och i position att få riktigt hög status.
Genom politiska spel fråntas Ceasar sina titlar och väljer att bli en militär härförare istället. Något han tar sig an med stor skicklighet.
Cirkus Maximus
En enorm "
hippodrom
"
Panteon -
Till gudarnas ära
Colosseum
Ceasar blir vald till militär-tribun, questor och senare konsul i Rom.
Högt stående politiska positioner ger honom många fiender.
Han allierar sig med
Marcus Crassus
och
Gnaeus Pompeius
och bildar Triumviratet – ”styret av tre” som delar upp det riket mellan sig.
Vid det här laget har Ceasar befäl över fyra legioner och kan utmana självaste Rom om makten.
För att kontrollera Ceasars makt blir han kallad tillbaka till Rom av Pompeius för att avsäga sig sina titlar då hans "period" var över.
Ceasar vägrar och är därför rädd att han ska bli åtalad och gripen om han återvänder till Rom utan sina titlar.
Så han tar med sig en Armé och när han korsar floden Rubicon startar han ett inbördeskrig mellan senaten och hans härar.
Inbördeskriget vinns av Ceasar och han utropar sig själv till diktator för ett år.

Han jagar Pompeius genom hela romerska riket och hinner ifatt honom i Egypten.
Egypten låg vid den här tiden också i ett inbördeskrig.
På en sida stod
Ptolomy XIII
och på andra hans syster
Kleopatra VII Philopater
. Arvtagarna till den ptolemaiska dynastin från Alexander den stores rike.
Ptolomy fångar in Pompeij och avrättar honom. Något som Ceasar ser som en grov skymf mot republiken Rom.
Tillsammans vinner de herraväldet över Egypten.
Ceasar gör allt i sin makt för att rota ur korruptionen i riket och centralisera makten tillbaka till Rom.
Han håller också storslagna festivaler och uppvisningar för folken.
Mycket i riket börjar
standardiseras
. En stor förändring är att man inför en ny kalender med tre extra månader. Året kommer nu att börja i Januari och sluta i December.
46 f.kr utropar Ceasar sig till diktator på livstid och utser sin adoptivson
Gaius Octavianus
till efterträdare på posten.
J
anuari
:
Janus
månad, den tvehövdade guden, gud över entréer.
Februari
:
Februas
månad, reningshögtiden.
Mars
: Krigsgudens månad.
April
: ? (Aphrillis =
Afrodites
månad)
Maj
:
Maias
månad, växtlighetens gudinna.
Juni
:
Junos
månad, hemmets gudinna och Roms beskyddare.
Juli
:
Julius Ceasars
månad.
(
Augisti
:
Augustus
månad.)
September
: Den sjunde månaden.
Oktober
: Den åttonde månaden.
November
: Den nionde månaden.
December
: Den tionde månaden.
"Även du min Brutus"
44 f.kr
har Ceasar härskat färdigt. Han dödas av sina politiska motståndare på trappan till Pompeius teatern.

Han dödas med 23 hugg av de 40 inblandade.
Maktkampen som följer är lång och invecklad.
Den slutar med att Ceasars adoptivson
Gaius Octavianus
utgår med segern, 27 f.kr
Octavianus avrättar också sin halvbror Ceasarion och sätter där stop för Egyptens sista farao.
Senaten avskaffas inte, men titeln
Imperator
som Octavius tar sig innefattar de flesta av de viktiga ämbetena.
Han har också rikets arméer till sitt förfogande, som han kan sätta in mot senaten om det skulle behövas.
Octavius är mer känd som
Augustus
, namnet han tar sig som
Roms första kejsare
.
PAX - ROMANA
Vid alla gränser förs expansionskrig.
Ca år 0
föds en pojke i den romerska provinsen
Judeen
.
Pojken är av judisk härkomst och börjar snart samla folk runt sig som trotsar både de gamla judiska traditionerna, den romerska religionen och
auktoriteterna
.

Runt år 30 börjar denna
Jesus från Nasaret
vinna så många anhängare att han måste tystas innan han blir ett riktigt hot.
Under ståthållare
Herodes Antipas
order döms Jesus till döden och hans anhängare förföljs som otrogna
hädare
.
Trots detta sprider sig anhängarna och för läran vidare till alla delar av det romerska riket, som en hemlighetsfull sekt.
De romerska kejsarna kommer att härska i nästan 600 år.

Några kändisar:
Caligula:
Började som en nobel och rättvis kejsare men blev snart en maktgalen, dekadent tyrann. Föll för en lönnmördare år 41.
Nero:
Satsade stort på politik och maktspel. Tros ha anlagt branden som förstörde Rom år 64. Hängiven förföljare av de kristna. Tog livet av sig när han hotades av lönnmördare.
Hadrianus:
Erövrade Storbritannien och ledde romarriket när det var som allra störst. År 117 -138.
Commodus:
Dekadent kejsare som levde ut sina fantasier i gladiatorarenan. Mördades av sin syster i en komplott år 192.

År 235 mördas Kejsare Alexander Severus av sina egna soldater.

Detta startar ett bitter inbördeskrigs i hela riket när flera officerare försöker vinna makten för sig själva och utropa sig till kejsare.
Detta leder i sin tur till att folk utanför riket tar chansen att invadera.
Vandaler
,
Goter
,
Karpianer
och
Sassanider
anfaller och tar bitar av det romerska riket.
Barbarer
är ett samlingsnamn för de folk som lever ett stammliv utanför Romarrikets gränser.
De sågs som högst ociviliserade och vilda, men det är långt från sanningen.
Beridna nomadfolk med mycket stridserfarenhet.
Med den nya superuppfinningen
Betong
kan romarna göra ännu häftigare byggnadsverk.
Johannes Paulus
Tetrarkin - De fyras styre
Det romerska riket börjar bli för stort för att kunna kontrolleras av en kejsare.
Man delar då upp riket i fyra delar.
År 293
Konstantin - den store
En av de fyra vill kontrollera riket själv.
För att vinna över folket på sin sida utropar han religionsfrihet i riket. Det blir nu ok att vara kristen.
Med alla kristna bakom sig erövrar Konstantin hela riket igen och gör det romerska imperiet till ett kristet imperium!
Konstantinopel
Konstantin börjar bygga en ny huvudstad och döper den efter sig själv.
Denna stad -
Konstantinopel
blir rikets nya centrum.
Här byggs också en av världens största katedraler till kristendomens ära -
Hagia Sofia.
Världens mäktigaste religion
Över hela romerska riket höjs kristendomen till skyarna.

Enorma summor läggs på att visa religionens makt.
Alla viktiga städer tilldelas en egen "biskop" som ska se till att religionen fortsätter vara stark.
Imperiet faller!
395 - Några år efter Konstantins död splittras det romerska imperiet i två delar.
Det visar sig återigen vara ett för stort rike att hålla samman.
Rom blir återigen en huvudstad.
Men västra riket kommer att falla!
Attilla
och hans hunner angriper riket och erövrar allt han vill ha.
År 444
410
anfaller
kung Alarik
och plundrar sig hela vägen till självaste Rom.
År 476
har så mycket av det västromerska riket fallit för barbarerna att det slutar räknas som ett imperium.
Östrom
klarar sig dock undan barbarernas attacker och fortsätter frodas.
Konstantinopel fortsätter att vara en av världens mäktigaste städer
Dess murar räknas som ogenoträngliga och staden står emot alla anfall.
Han stationeras i området som kallas Gallien och vinner där stora framgångar.
300 stammar besegras och 800 städer erövras i Ceasars namn.
Ceasar allierar sig därför med Kleopatra och hjälper henne störta sin bror.
En av lärjungarnas främsta fiender som vill sätta stopp för kristendomen.
Möter Jesus på vägen till Damaskus och ändrar här inställning.
Paulus kommer sedan att ägna hela sitt liv till att sprida den förbjudna religionen till hela det romerska riket.
"En religion för alla, inte bara judar"
Familj betyder i detta sammanhang vad vi skulle kalla släkt.
Familjens överhuvud var den som juridiskt bestämde över hela familjen och hade rätt att döda sina medlemmar eller sälja dem som slavar.
Inspirerad av den grekiska mytologin.
Sätter in imperiet i det religiösa systemet.
Offer, högtider och ritualer anpassas till den romerska staten.
De inleder en kärleksaffär och de får sonen Caesarion.
Kleopatra skiljer sig från de tidigare hellenistiska faraonerna i det att hon vill återinföra det Egyptiska arvet.
Att kontrollera religionen blir ett sätt att kontrolera folket.
Konstantin formar om religionen för att få den att passa bättre till det kejserliga Rom.
De romerska legionerna
En viktig framgångsfaktor för imperiets framväxt var dess armé.
En samhällsklass tränad och
avlönad
för strid.
Ledda av generaler
vars enda uppgift är att analysera och formulera krigsföring.
50% av rikets inkomster går till att upprätthålla det enorma krigs-maskineriet av soldater och utrustning.
Legioner
är spridda över hela rikets gränser och enda sättet att upprähålla ordningen är att fortsätta erövra.
Den effektiva stridsföringen fullkommligt krossar rikets fiender.
När ett slag är vunnet övergår man snabbt till att bygga in området i det romerska riket.
Första kriget, till sjös, vinns av romarna trots att de aldrig krigat med båt.
Under den så kallade
folkvandringsperioden
är flera av dessa stammar i rörelse och många söker sig till Rom.
Johannes skrifter och uppmanningar till de kristna samhällen i riket är idag en stor del av
nya testamentet
.
Riket kommer nu att kallas
Bysantium.
Från och med Augustus inleds 200 år av fred då riket växer till att bli som störst.
Full transcript