Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Detský výtvarný prejav

No description
by

Zuzana Opielová

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Detský výtvarný prejav

DETSKÝ VÝTVARNÝ PREJAV
s výtvarným prejavom sa stretávame už od útleho veku dieťaťa
je to napr. lineárna kresba, farebná maľba, plastické výtvory
výtvarný prejav chápeme ako špecifickú formu interakcie dieťaťa s okolitým svetom
Obdobie bezobsahovej čmáraniny
Obdobie obsahovej čmáraniny - náhodného realizmu
Znaková
(obsahová) kresba
Kríza v detskom výtvarnom prejave
Znaky detskej kresby
Charakteristika výtvarného prejavu detí
Predpubertálne obdobie
10.-11. až 12.-13. rok
zmena spôsobu vnímania a stvárňovania skutočnosti
intelektuálny realizmus
Pubertálne obdobie
12.-13. až 15.-16. rok
precíznejšie pozorovanie skutočnosti
sprievodný znak puberty
strata záujmu o výtvarné činnosti
Sully:
1. štádium čmáraníc
2. prvotný náčrtok
3. obdobie logickej stavby
G. H. Luquet:
1. náhodný
2. nevydarený
3. intelektuálny
4. vizuálny realizmus
V. Příhoda:
1. črtacia experimentácia
2. prvotný obrys
3. lineárny náčrt
4. realistická kresba
5. naturalistická kresba
Končeková:
1. bezobsahová čmáranina
2. obsahová čmáranina - náhodný realizmus
3. prechod k znakovej (obsahovej) kresbe
4. znaková (obsahová) kresba
5. kríza v detskom výtvarnom prejave

prvé detské kresbové prejavy
prirodzene veľké čmáraniny
často presahujú plochu papiera
1-3 rok
obdobie náhodných úspechov
dieťa si začína uvedomovať, že kresba má určitý význam
predškolský vek - mladší školský vek
kresba na základe vnútorného podnetu
dieťa kreslí najmä ľudské postavy a zvieratá
Bezobsahová detská kresba - čmáranina, 1/2 roka
Jazdec na koni - výjav z rozprávky (5 rokov)
Prechod k znakovej (obsahovej) kresbe
1. Difúzna kresba

2. Deformácie

3. Transparencia - röntgenová kresba

4. Viacpohľadovosť

5. Automatizmus

6. Antropomorfizmus


Charakteristická farebnosť
Spôsob zobrazenia priestoru
Púšťanie šarkana (4 a 1/2 roka)
Kozliatko v bruchu vlka (5 rokov)
Zvieratko výrazne zväčšené vo vzťah k domčeku a ľudskej postave (5 rokov)
Viacpohľadové zobrazenie osobného zážitku (6 rokov)
Mechanické opakovanie prvkov holubice (5 rokov)
Obdobie adolescencie
15.-16. až 20.-22. rok
osobná skúsenosť ako námet tvorby
vedomý proces tvorby
Pokus o perspektívne zobrazenie priestoru (12 rokov)
vďaka za pozornosť:)
Schematické zobrazenie figurálnych prvkov (5 rokov)
Prenesenie ľudského znaku na zviera (5 rokov)
Leto v záhrade (8 rokov)
Full transcript