Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)

Organizacijos pristatomosios skaidrės
by

Domantė Parnarauskaitė

on 25 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)

Kas yra LMS?
Pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti visuomeninė, savanoriška, ne pelno siekianti organizacija.
Akimirkos
Atstovavimas
Misija
Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
Įkurta 1996 metais kaip Nacionalinė moksleivių taryba.
Turi 34 padalinius visoje Lietuvoje, kurie vienija daugiau nei 500 mokinių savivaldų.
Organizacijoje savanoriauja daugiau nei 1000 moksleivių.
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDA
MOKINIŲ SAVIVALDŲ INFORMAVIMO CENTRAI (MSIC)
MIESTO/RAJONO MOKINIŲ TARYBOS
(MMT/RMT)
VALDYBA
ASAMBLĖJA
REVIZIJOS KOMISIJA
PREZIDENTAS
BIURAS
Vidiniai procesai
Komunikacija
Rinkodara
Jaunimo politika
Programos
Regionininiai reikalai
Struktūra
Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentė
Raminta Matulytė
REGIONINĖS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS
ir kt.
Sek mūsų naujienas!
Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)
Bendraukime!
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
lms@moksleiviai.lt
www.moksleiviai.lt
moksleiviai
LMS renginiai
„Vadovų (delegatų) klubai“
LMS padalinių (MSIC/MMT/RMT) rengiamas mokinių savivaldų atstovų susirinkimas, kuriame keliamos moksleiviams aktualios problemos, ieškoma būdų, kaip skatinti mokyklinio amžiaus jaunuolių aktyvią veiklą visuomenėje bei gerinti mokinių savivaldų darbą.
Kasmet LMS organizuoja du sezoninius organizacijos narių – mokinių savivaldų – bei du savanorių susitikimus:

Rudens forumas
Žiemos forumas
Pavasario forumas
Vasaros forumas
Forumai
Mokinių savivaldų forumai (MSF)
Visuotinis LMS padalinio (MSIC/MMT/RMT) narių susirinkimas, vykstantis du kartus per padalinio pirmininko valdymo kadenciją. MSF skirstomi į rinkiminius bei ataskaitinius. Kuriantis naujiems padaliniams, organizuojami ir informaciniai bei steigiamieji MSF.
LMS programos
Tikslai
Atstovauti moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, kuriant atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją;
Siekti įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir galimybes atitinkančios bendrosios ugdymo programos įdiegimo;
Siekti sudaryti sąlygas moksleiviams, patiriantiems socialinę atskirtį, lygiomis galimybėmis dalyvauti švietimo sistemoje.
Užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant ir stiprinant mokinių savivaldų tinklą Lietuvos mokyklose.
Garantuoti nuolatinę pagalbą, kuri padėtų užtikrinti kokybišką mokinių savivaldos veiklą;
Siekti, kad mokinių savivaldas kuruotų tik kompetentingi asmenys;
Skatinti LMS neatstovaujamų mokinių savivaldų įsitraukimą į LMS veiklą.
Vertybės
Demokratiškumas
– veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.

Pilietiškumas
– veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo.

Atvirumas
– veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.
Vizija
Pripažįstama svarbiausia ir ekspertine moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo sektoriais.
LMSmoksleiviai
Įsimintiniausi darbai
Taip pat džiaugiamės greita valstybinių įstaigų reakcija į vaiko teisių pažeidimus mokyklose bei įgytu institucijų ir politikų pasitikėjimu su moksleiviais susijusiais klausimais (pvz.: dėl egzaminų pasirinkimo laiko).
Sukurta nacionalinė Vadovų klubo grupė - taip dar labiau padidintas moksleivių atstovavimas;
Sukurti ir patvirtinti rekomendaciniai mokyklos tarybos nuostatai, kurių pagrindu pakeistas ir jų veiklą reglamentuojantis LR švietimo ir mokslo ministrės įsakymas;
Sukurtas „Emocija+“ metraštis 2016-2017 m. m.;
Paruoštos rekomendacijos Lietuvos mokyklų 2017-2018 m. m. veiklos planams, dėl emocinės aplinkos gerinimo;
Vykdyta iniciatyva, dovana Lietuvai, jos šimtmečio proga - „Laiko kapsulė“;
Vykdytas tyrimas dėl pirmosios pagalbos mokymo mokyklose, kurio pagrindu kartu su kitomis Lietuvos jaunimo organizacijomis parašyta Rezoliucija dėl privalomojo pirmosios pagalbos ugdymo;
Priimta moksleivių pozicija dėl balsavimo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose nuo šešiolikos metų (#vote16);
LMS įtraukta į naujos mokyklos baigimo bei stojimo į aukštąsias mokyklas tvarkos kūrymą;
Paruošta Rezoliucija dėl ekonomikos ir verslumo bendrojo ugdymo programos bei kartu su Ugdymo plėtotės centru pradėtas integruoto ugdymo programų įgyvendinimo stiprinimas.
2017 - 2018 m. m.
Full transcript