Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Globalizacja

No description
by

Kasia Bartkowiak

on 14 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Globalizacja

Wielkie korporacje, czyli międzynarodowe koncerny
przedsiębiorstwa których filie zlokalizowanie są w różnych częściach świata
główne centra gospodarcze świata
główne centra finansowe świata
Nowy York
Londyn
Frankfurt nad Menem
Paryż
Monachium
Amsterdam
Tokio

przeciwnicy globalizacji, postulujący jej całkowite zatrzymanie
wpływ globalizacji na gospodarkę Polski
wspomaganie procesów prywatyzacji
tworzenie nowych miejsc pracy
unowocześnienie produkcji
podnoszenie jakości wyrobów
wzrost poziomu wynagrodzeń
Co to jest globalizacja?
łączenie się i przenikanie systemów gospodarczych oraz ujednolicanie upodobań i zachowań ludzi na skalę międzynarodową
Płaszczyzny globalizacji
ekologiczna
międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska
globalne zagrożenia klimatu
polityczna
procesy integracyjne prowadzące do wzrostu znaczenia organizacji międzynarodowych
zawieranie koalicji międzynarodowych
porozumienie o ruchu bezwizowym
działania Interpolu

społeczno-kulturowa
międzynarodowe środowiska pracy
kształtowanie się norm i poglądów przez środki masowego przekazu
swobodny przepływ
technologiczna
upowszechnianie nowoczesnych form komunikacji tj. sieci komórkowe, internet, łączność satelitarna
swobodny i błyskawiczny przepływ informacji
rozwój transportu, głownie lotnictwa i przewozów kontenerowych
gospodarcza
dominacja korporacji międzynarodowych
swobodny przepływ kapitału, towarów i usług
globalny rynek
standaryzacja produktów
Stany Zjednoczone
Japonia
Europa Zachodnia
Szwajcaria
Zurych
Genewa

antyglobaliści
gospodarcze
ułatwienia w wymianie handlowej
zmniejszenie bezrobocia i wzrost PKB
spadek cen
uchronienie wielu firm przed bankructwem
możliwość znalezienie pracy za granicą
społeczno-kulturowe
wzrost tolerancyjności
ułatwienie kontaktów między ludźmi z innych krajów
podnoszenie kwalifikacji pracowników zagranicznych filii
łatwiejszy dostęp do wiedzy i informacji
dostęp do dóbr produkowanych przez wielkie koncerny w każdym zakątku świata
technologiczne
transfer nowych technologii
szybszy przepływ informacji i wiedzy
rozwój infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej
polityczne
integracja polityczna
współpraca międzynarodowa
polepszenie stosunków między krajami
POZYTYWNE
SKUTKI
GLOBALIZACJI

gospodarcze
zmonopolizowanie rynków
zastępowanie tradycyjnych,lokalnych marek markami globalnymi
niewielka konkurencyjność
odprowadzanie większości zysków do macierzystych krajów koncernów
redukcja zatrudnienia
społeczno-kulturowe
zacieranie się różnorodności kulturowej
ujednolecanie zachowań konsumenckich
ubożenie języków lokalnych i narodowych
technologiczne
transfer technologii niespełniających już wymagań technicznych w krajach wysoko rozwiniętych do państw rozwijająych się
ryzyko utraty poufności informacji przekazywanych przez publiczne łącza telekomunukacyjne
polityczne
ograniczenie swobody podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych przez kraje należące do organizacji międzynarodowych
NEGATYWNE SKUTKI
GLOBALIZCJI

Największą siecią supermarketów i największym pracodawcą w Meksyku jest amerykański koncern Wal-Mart Stores.
Full transcript