Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fra skolebibliotek til læringscenter - en billedrejse

No description
by

lisbeth gade

on 7 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fra skolebibliotek til læringscenter - en billedrejse

Læringscenteret som hub i hubs
Intro*
- lidt om skolen og området
- lidt om os
- lidt om hvor vi står lige nu
- præsentation af den næste time
- gerne spørgsmål
- I må leve med billedkvaliteten
Blogs

Fagdage*
Vejledning
Hvorfor et fysisk rum?
- vække forundring og pirre nysgerrigheden - hvorfor?
- et rum, der oser af læring
- forskellige arbejdsmiljøer - tilgodese kroppen
- mulighed for fordybelse
- mulighed for ro
- mulighed for at arbejde sammen
- adgang til forskellige medier - analoge og digitale
- voksne der er til stede
- og så er det også alt det der foregår UDENFOR rummet
Læringsressourcer

Formidling
Vi prøvede at tænke fagudvalgene anderledes;
Hvordan kunne lærerne blive bedre til at vurdere og opbygge et fælles og mere nuanceret sprog om digitale læringsressourcer?
- skolereform
- fælles mål
- ny bekendtgørelse LC


Mere fokus på samarbejde med andre
- læringscentre/folkebiblioteker
- institutioner
- kommunalt netværk
- foreninger m.m.
Opgaver
- fokus på læring
- dokumentation
- fx skrive til aviser og tidskrifter
Mediepatrulje
www.vaeskobib.blogspot.dk
www.linksogviden.blogspot.dk

- det æstetiske
- det taktile
- det aktiverende
- det inspirerende

Hvordan understøttes et aktuelt tema for at understøtte det læringsmæssige fokus?
Fx:
- skærm
- udstillinger
- ugens konkurrrence
- dilemmaspørgsmål

- didaktisk erfaring
- digitalt orienterede
- uddannede i vejledning
- udviklingsorienterede

Minus bogopsætning, bibning af bøger, inddatering, bogbinding
Vi skal:

opfylde folkeskolens formål

udfolde skolens nye profiler - International, digital profil

understøtte kommunens og skolens udviklingsområder, værdigrundlag og målformulering - synlig læring

leve op til den nye bekendtgørelse for læringscenteret

og

kvalificere læreres undervisning og elevers læring

Der var engang...
Vi startede med videndeling
og synliggørelse
- bogsamling
- analoge læremidler
- overgangen til flere digitale læremidler

frikvartersmøder - radio
få tid på møderne til formidling - mase os ind på møder -
fx på koordinatormøder og skolebestyrelse - foldere
Uddannelse i vejledning

Fagudvalg - Den lange kamp, ledelsens opbakning, du skal have noget med hjem, vurdering af læremidler, vurdigi, indkøb, inspiration, ideelt set et samarbejde med de faglige vejledere

Fagdage - videndeling, inspiration, praktisk vejledning af kollegaer, sjovt, bruge det mandag morgen i undervisningen


Pier to pier
Få elevernes uformelle læring ind i skolens formelle læring
Lege og eksperimentere - og vurdere - hvad kan det bruges til i et læringsøjemed?
Spredning via elever
Lærerne ansvarlige for at give plads i undervisningen efterfølgende
Rummet
Miljø
Sammenhæng
Hvorfor er
vi
her?
Fremtiden
indsamle årsplaner til årshjul
undervise i informationssøgning, kildekritik og web-etik
indsamle resultater på læring
organisere evaluering - elevplaner
justere åbningstid til den nye reform
justere aktiviteter til den nye reform

4.
Understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner
lave blogs med links og læremidler.

Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.

samarbejde med eksterne parter og samle en base af kontakter

opbygge et formaliseret teamsamarbejde mellem it-, læringscenter- og andre ressourcepersoner

fungere som hub for læring og vejlede
alle
skolens personalegrupper
3.
Sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen
månedlige fagdage, med fokus på lærernes og pædagogernes undervisning, fx digitale læremidler, vurdering af materialer, undervisningforløb, mål, evaluering eller indsatsområder

lave undervisning for lærere og pædagoger og elever i informationssøgning, web-etik, kritisk vurdering af fx hjemmesider m.m.

understøtte elevernes læring og læreres og pædagogers undervisning2.
Formidle kulturtilbud
til børn og unge
Omdeling af post til personale, elever, forældre
Blogs og intra
Udstillinger
Samarbejde med kommunens biblioteker og Bibliografen
Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
1.
Understøtte udviklingsinitiativer i samspil med ledelsen
understøtte aktuel skoleudvikling med fx videndelingsinitiativer
Understøtte aktuelle indsatsområder
Understøtte skolens nye profiler
Understøtte pædagogisk praksis og læring
formaliserede møder med ledelsen om pædagogiske linjer
Vedligeholde, vurdere og holde sig ajour med mange typer læringsressourcer - kræver refleksionsrum - er en meget stor opgave

Drive lokalerne fra mikroplan til metaplan for at understøtte læringsmiljø, nysgerrighed og læring

Forvalte økonomien

Kontakt til øvrige skoler i netværk, med små og store opgaver

Akutvejledning og brandslukning
Opgaver læringscenteret fortsætter med:
Et læringscenter skal hele tiden redefinere sig selv ...
Fremlæggelser er demonstration ...
At eksperimentere med hinanden
At undervise sine klassekammerater - sammen
SPIL som læring
Når der fx er fokus på toiletter og hygiejne
Lærerarbejdsrummet må godt være indbydende
Små - både billige og populære - møbler til de mindste
Marathon-læsedage
Læringsrummet udforskes
Man kan selv gøre rummet hyggeligt
Bløde puder
Kropsligt inspirerende møbler
- og huler
Da farmor kom på plejehjem
Drømmen om loungen
Opdragelse
- høreværn
Breaking news
Lektiecafeen integreret i rummet
Sanserne i brug
Krimibølgen rammer læringscenteret
Lærerne stiller op til identifikation
- og der må pusles på flere måder, for at finde morderen
Kreativitet - og bæredygtighed
Da Vinci-projekt
Fernisering - og hinkerude
Over-size
Udsmykningsprojekt for specialklasseeleverne
Jul på hovedet
- og projektopgave
Kender du madens vej?
Og hvordan virker din krop?
At finde ro i en mandala
Transport - tæt på
Træ til alt
UgeSex
Industrialiseringen
Hvor langt har vi læst?
Fokus på kort
En samling
Et apparat
Lyd lokker
Levende væsner
Kan studeres
Fra træsløjd og håndarbejde - til resten af skolen
- og fra billedkunst og kristendomskundskab
- og fra natur/teknik
- og så KUN til pigerne
En skov af forfattere
Bogmærkekonkurrencen
AIU
og bruge rummet til mange forskellige slags aktivitter - også hyggelige:
fx
undervisning på biblioteket
lektiecafe
mediepatrulje
fagdage
lærermøder
lærerfrokost
Skolens ledelse kan beslutte om læringscenteret også skal:
Hospice
Bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930

Lærerblog:
http://www.vaeskobib.blogspot.dk/

Elevblog:
http://www.linksogviden.blogspot.dk/

Vurdigi:
http://vurdigi.dk/
Links
Skovbrynet skoles læringscenter 2014
Og en temmeligt inspirerende bog
Full transcript