Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsepto ng "Mall Culture" sa Pilipinas

No description
by

Soley Syyap

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsepto ng "Mall Culture" sa Pilipinas

Konsepto ng
"Mall Culture"
sa Pilipinas

design by Dóri Sirály for Prezi
A. Tisis na Pangungusap
Nais patunayan ng mga mananaliksik kung ano ang mga stratehiyang ginamit sa pagdisenyo ng
mall environment
, partikular na sa mga SM Supermalls, na nakakapag-impluwensya sa panghihikayat sa mga Pilipino kaya’t nahihilig ang mga ito sa konsepto ng “
mall culture
”.
C. Layunin
Pangkalahatan:
Para malaman kung ano ang epekto ng disenyo ng
mall environment
sa mga Pilipino at kung bakit patuloy itong kinahuhumalingan.

Tiyak:
1. Nilalayon ng pag-aaral na malaman kung ano ang
meron sa
mall culture
sa Pilipinas.
2. Nilalayon ng pag-aaral na malaman kung ano ang mga
elemento ng disenyo ang ginamit sa isang
mall
environment
na nakaka-hikayat sa mga Pilipino.
3. Nilalayon ng pag-aaral na makapaglista ng mga
konsiderasyon sa pagdidisenyo sa isang
mall environment
.

G. Konseptuwal na Balangkas
Kongklusyon
Batay sa pag-aaral ng mga mananaliksik, napag-alaman na may epekto ang disenyo ng
mall environment
ng mga SM Supermall, sa mga Pilipino kung bakit patuloy itong kinahuhumalingan. Napatunayan ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod:

1. Mas magiging matagumpay ang pag didesenyo ng isang lugar kung malalaman ng tindahan kung anong dominanteng klase ng mamimili ang madalas sa kanila. Para naman sa may halong klase ng mamimili, ang disenyo ay kailangang katamtaman lamang ang naibibigay nitong sigla, maari ring baguhin ang ilang aspeto para sa pabagu-bagong kapaligiran - gaya ng antas ng pag-iilaw o tempo ng musika upang mabalanse ang emosyon ng dalawang klase ng mamimili.

Rekomendasyon
Batay sa mga nakalap na impormasyon sa pananaliksik na ito, iminumungkahi ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Bagama’t ang Pilipinas ay maraming subkultura, huwag pa rin makakalimutan ang iba pang mas mahahalagang kultura na meron sa bansa. Maari na magkaroon ng museo o eksibisyon sa loob ng
mall
na madaling mapupuntahan ng mga tao at mabibigyan sila ng mga kaalaman tungkol sa mga kultura na meron ang bansa.
UST Kolehiyo ng Pinong Sining at Disenyo
A.T. 2013-2014

Bondoc, Genevieve C.
Choy, Mary Jane K.
Chua, Ysabel Justyn T.
Inanuran, Maria Dianne Isabel B.
Liquete, Lorraine Shebby Maida U.
4 – ID – 1

D. Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pananaliksik na ito ay inilalahad ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga mababanggit: Para sa mga mag-aaral ng
interior design
o
architecture
, ang pag-aaral na ito ay inaasahang maging kanilang
guide
kung sila man ay magkakaroon ng proyekto tungkol sa mga
mall design
,
shopping centers,

retail design
, at iba pa.

Para sa mga mananaliksik, inaasahan na ang pag-aaral na ito ay mapukaw ang kanilang pansin at malaki ang maiambag nito sa pag-aaral ng
mall culture
sa Pilipinas.

Para rin ito sa mga estudyante, guro, mga propesyonal, at kahit sa mga ordinaryong tao na nais magkaroon ng kaalaman tungkol sa
mall environment
na mayroon ang SM Supermalls.

E. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Sumasaklaw ang pag-aaral na ito sa mga stratehiya ng disenyo na mayroon sa
mall environment
ng mga piling SM Supermalls, partikular na ang SM Cubao, SM Mall of Asia, SM North Edsa, at SM San Lazaro. Tatalakayin dito ang kahalagahan ng mga elemento ng disenyo na nakakahikayat sa mga Pilipino na mamalagi sa
mall
. Pag uusapan din dito ang mga ipinanukalang mga konsiderasyon sa pag papagawa ng isang maganda at epektibong
mall environment
.
F. Inaasahang Awtput
Ang inaasahang awtput sa pag-aaral na ito ay makagawa ng kongklusyon tungkol sa elemento ng disenyong ginamit sa isang
mall environment
kaya’t nahihikayat ang mga Pilipino na mamalagi sa
mall
, at makapagbigay ng karagdagang listahan ng mga konsiderasyon sa pang didisenyo sa
interior
ng
mall
.
B. Suliranin
Ang pananaliksik na ito ay may mga katangiang nais sikapin na bigyan ng kasagutan:
1. Ano ang klase ng
mall culture
sa Pilipinas?
2. Bakit madalas mag
malling
ang mga Pilipino?
3. Ano ang mga elemento ng disenyo ang mayroon sa

mall environment
ng SM Supermalls na nakaka-
impluwensya sa mga Pilipino?
4. Ano ang mga
advantages
at
disadvantages
sa
mall
?
5. Ano ang mga dapat na konsiderasyon sa
pagdidisenyo sa isang
mall environment
?

METODOLOHIYA NG PAG-AARAL
A. Disenyo at Instrumentong Pananaliksik
Ang disenyo ng pangangalap ng mga datos sa pag-aaral na ito ay sa pamamaraan ng pagsasarbey at dokumentasyon.

• Sarbey
Ang pagsasarbey ay limitado lamang sa mga Pilipinong madalas magpunta sa
mall
. Ang layunin ng sarbey na ito ay maka-ngalap ng datos na magpapatunay ng resulta tungkol sa epekto ng disenyo ng
mall environment
sa SM Supermalls at kung bakit ito patuloy na kinahu-humalingan ng mga Pilipino.

• Dokumentasyon
Ang pagdodokumentasyon ay sa mga piling SM Supermalls lamang, tulad ng SM Cubao, SM Mall of Asia, SM North Edsa, at SM San Lazaro. Isasagawa ang dokumentasyon upang malaman ang pagkaka-pareho at pagkakaiba-iba ng disenyo na mayroon sa bawat
mall environment
ng mga ito.

B. Mga Kalahok sa Pananaliksik
Gumamit ng
random sampling
ang mga mananaliksik. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay mga Pilipino na madalas magpunta sa SM Supermalls, may edad na 18 taong gulang pataas. Bilang mga
user
ng
mall
, ang pagsagot nila sa mga tanong kung anong dahilan nila kung bakit sila nagpupunta ng
mall
, at mga tanong tungkol sa disenyo na mayroon ang
mall environment
ay lubos na makakatulong sa pag-aaral.

C. Mga Instrumentong Ginamit sa Pag-aaral
Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay talatanungan. Ang mga tanong ay nahahati sa tatlong (3) kategorya. Una ay ang pangkalahatang impormasyon, nakasaad dito ang kasarian, edad,
nationality
at
occupation
ng mga tagatugon; Ikalawa, tugon sa
mall environment
, dito nakasaad kung ano ang
preferences
ng mga tagatugon sa
mall environment
ng SM Supermall; At ikatlo, tugon sa
mall culture
sa Pilipinas. Bawat kategorya ay may lima (5) hanggang pitong (7) tanong.

Kongklusyon
2. Napag-alaman rin na mayroong dalawang klase ng mamimili na lumalapit sa isang bilihan sa magkaibang paraan. Ang mga
recreational shopper
ay namimili upang sila ay malibang at magsaya. Ito yung mga mamimiling kapag tinanong ng isang
sales clerk
kung ano ang hanap nila, ay sasagot sila na sila'y tumitingin lamang. Ang mga
task-focused shoppers
naman ay may misyon na dapat ganapin o sila yung tipong may kailangan talagang bilhin.

3. Maaaring mayroong maraming mga paliwanag kung bakit ang mga Pilipino ay na-uudyok sa pagpunta ng
mall
. Iba't ibang mga tao ay may iba't ibang mga kadahilanan. Hindi ibig sabihin nito na ang mga Pilipino ay nahuhumaling sa pag gastos kaya gusto nila na pumunta sa
mall
, gusto lang talaga nila yung
feeling
o
experience
na naiibibigay ng mga SM Malls.
Kongklusyon
4. Napag-aalaman na mas positibo at importante sa mga tao para sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan ang SM Malls gaya ng
grocery
,
public terminal
, at kainan kung kaya't importante sa kanila ito.

5. Napag-alaman na nakapagbibigay ng kalmado at nakakagaan ng loob na kapaligiran ang mga SM Malls para sa mga Pilipino kung kaya't sila'y nawiwili sa pagbisita dito.

6. Sa nakalap na imaheng dokumentasyon, naipakita ang iba't ibang lunan sa loob ng mga SM Malls kung saan ang iba't ibang pasilidad sa pangangailangan (gaya ng
grocery
, kainan, bayaran ng mga bayarin, atbp.) at pang-kasiyahan o pang-libang (gaya ng sinehan,
ice skating rink
, atbp.) ay natutugunan kung kaya't mas madaming naaakit pumunta dito.

Rekomendasyon
4. Sa pagdidisenyo, iminumungkahi ng mga mananaliksik ang pagdaragdag o paglalagay ng mga simpleng pangangailangan gaya maaring mapagpahingahan ng mga mamimili katulad ng mga upuan sa iba't ibang bahagi ng
Mall
na naobserbahang hindi masyadong nabigyan ng pansin.


Rekomendasyon
2. Upang mas lalong tangkilikin ang
mall environment
, dapat kasali sa konsiderasyon ng pagdidisenyo kung ano ang klase ng mamimili o kung sino ang mga
target market
nito.

3. Iminumungkahi rin ng mga mananaliksik na dapat ipagpatuloy lang ang wastong pag
zo-zoning
ng mga gawain sa isang
mall environment
upang mas mapadali ang mga nais puntahan.
5. Iminumungkahi din ang para sa mga may-ari ng
malls
at mamimili ang pagtangkilik ng produkto na gawang Pilipino at materyales mula sa ating bansa sa pagdidisenyo upang mas mapagbigyan ng kahalagahan ang ating sariling yaman.
Full transcript