Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bakteriler ve Arkeler

No description
by

sanal biyoloji

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bakteriler ve Arkeler

Bakterilerin Genel Özellikleri
-Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır.
-Halkasal DNA’ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur.
-Ribozomları bulunur.
-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı görevi yapan enzimler bulunur.
-Hücre zarı üzerinde PEPTiDOGLiKAN (protein+glikoz )yapılı hücre duvarı bulunur.
-Hastalık yapan patojen bakterilerin çoğunda hücre duvarının üzerinde KAPSÜL bulunur.
-PiLUS denilen yapılar bakterilerin birbirine ve temas ettikleri yüzeye tutunmasını sağlar.
-Fazla glikoz glikojen şeklinde depo edilir.

ARKELER
-Prokaryothücre yapılı canlılardır.
-Bakterilerle birçok benzer özellikleri bulunur.
-Bakterilerde olduğu gibi plazmidler bulunur.
-Depo karbonhidratı glikojendir.
-ribozomal proteinler ve tRNA bakterilerden çok ökaryotlara benzer.
-Hücre duvarı peptidoglikan değildir. Daha fazla protein içeren pseudopeptidoglikan yapılıdır.
-Bölünerek çoğalabilirler.
-BAKTERiLERiN YAŞAYAMADIĞI ZORLU YAŞAM ŞARTLARINDA YAŞARLAR.

Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakteriler ve Arkeler
-Fazla glikoz glikojen şeklinde depo edilir.
-n kromozomlu olduklarından mayoz bölünme gerçekleşmez.
-Hareket edebilmeleri için kamçıları bulunur.
- MEZOZOM denilen yapılar mitokondrinin görevini yapar. Mezozom hücre zarının sitoplazma içine doğru katlanmasıyla oluşur.
-Bakteriler bölünerek çoğalırlar.

BAKTERiLERDE MEZOZOM GÖRÜNTÜSÜ
BAKTERiLERDE BÖLÜNEREK ÇOĞALMA
Bakteri Kamçısı
Bakteri kamçısı hücre zarının farklılaşması sonucu oluşur.
KONJUGASYON OLUŞUMU
1)Aynı tür iki bakteri yan yana gelir, aralarında geçici bir sitoplazmik köprü kurulur.
2)Karşılıklı DNA değişimi gerçekleşir.
3)Sitoplazma köprüsü ortadan kalkar.
4)Bakteriler birbirinden ayrılır.
5)Oluşan bakteriler yeni gen kombinasyonlarına sahip olurlar.
ENDOSPOR OLUŞUMU
Uygun olmayan ortam koşullarında yaşamlarını devam ettirebilmek için ENDOSPOR oluştururlar.
Endospor oluşumu sırasında;
-Kromozom kopyalanır ve kopya kromozomun çevresinde duvar oluşur.
-Su oranı düşer.
-Metabolizma yavaşlar.

ENDOSPOR ÖRNEKLERi
ŞEKiLLERiNE GÖRE BAKTERiLER
Yuvarlak Bakteriler
Çubuk Bakteriler
Spiral Bakteriler
Virgül Bakteriler
Boyanmalarına Göre Bakteriler
1)GRAM (+) BAKTERiLER
:
Hücre duvarındaki peptidoglikan
Kristal viyole ile boyanarak mor renkli görünürler.
2)GRAM (-) BAKTERiLER:

Hücre duvarında ince peptidoglikan üzerinde lipit bulunur. Kristal viyole ile boyanıp alkolle muamele edildiğinde pembe renk oluşur.
OKSiJEN iHTiYACINA GÖRE BAKTERiLER
1)ZORUNLU AEROB BAKTERiLER:
Sadece oksijenli ortamda yaşayabilirler.

2)ZORUNLU ANAEROB BAKTERiLER:
Sadece oksijensiz ortamda yaşayabilirler.

3)GEÇiCi AEROB BAKTERiLER:
Normalde oksijensiz ortamda yaşarlar ama gerekli durumda oksijenli ortamda da yaşayabilirler.

4)GEÇiCi ANAEROB BAKTERiLER:
Normalde oksijenli ortamda yaşarlar ama gerekli durumda oksijensiz ortamda da yaşayabilirler.

BESLENMELERiNE
GÖRE BAKTERiLER
OTOTROF BAKTERiLER
FOTOOTOTROF BAKTERiLER
Besinlerini fotosentezle üretirler.
Kloroplastları yoktur.
Fotosentez enzimleri ve klorofil pigmentleri sitoplazmada bulunur.
Besin sentezi gündüz gerçekleşir.
enerji kaynağı : güneş
Karbon kaynağı: CO2
Hidrojen kaynağı: H2O,H2S,H2
KEMOOTOTROF BAKTERiLER
Besinlerini kemosentezle üretirler.
Klorofil bulunmaz.
Güneş enerjisi yerine kimyasal enerji kullanırlar. Kimyasal enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonu ile sağlarlar.
Besin sentezi gece gündüz gerçekleşir.

Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, sülfür bakterileri, demir bakterileri ve baklagillerin kökünde yaşayan Rhizobium bakterilerinde görülür.

Amonyak + O2 Nitrit +H2O + Kimyasal Enerji
Nitrit + O2 Nitrat +H2O + Kimyasal Enerji


CO2 + H2O BESiN + O2

HETEROTROF BAKTERiLER
1)SAPROFiT BAKTERiLER:
-Ayrıştırıcıdırlar.
-Organik atıkları inorganik maddelere dönüştürerek doğada madde döngüsüne katkı sağlarlar.
-Sindirim enzimleri çok iyi gelişmiştir.

2)PARAZiT BAKTERiLER:
-Besin monomerlerini konak canlıdan sağlarlar.
-Hücre dışı sindirim enzimleri yoktur.
Not:Parazit bakteriler monomer yapıda olan (glikoz,aminoasit,gliseerol,yağ asiti vb.) ortamlarda yaşayabilirken, polimer yapılı olan (polisakkarit,nötral yağ, protein vb.) ortamlarda yaşayamazlar.

METANOJENLER
-Zorunlu anaerobturlar.
-Çürükçül ve kemosentezle beslenirler.
-Bataklıklarda yaşayan ve otçul hayvanların
sindirim sisteminde yaşayan türleri bulunur.
-Metan gazı üretirler.
-Pis suların arıtılmasını sağlarlar.

HALOFiLLER
-Tuzlu ortamlarda yaşarlar.
-Klorofilleri bulunduğu için fotosentez yapabilirler.
-Doğal tuz göllerinde, tuz oranı yüksek denizlerde ve
tuzlanmış balıkların etlerin yüzeylerinde yaşarlar.

TERMOASiDOFiLLER
-Kükürt oksitleyerek enerji elde ederler.
-Kemosentezle besin üretirler.
-pH’ın 1 olduğu ve sıcaklığın 65-85 oC olduğu ortamlarda yaşarlar.
-Bazı türleri 100 C’nin üzerinde yanardağ bacalarının etrafında,
termal çukurlarda yaşarlar.

Sanalbiyoloji
@sanalbiyoloji
Full transcript