Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The Quest For The Holy Grail 1.0

No description
by

Leffert Fennema

on 28 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The Quest For The Holy Grail 1.0

Wouter ten Have studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte tien jaar voor Berenschot als adviseur, manager en lid van de directie. Daar richtte hij in 1998 samen met Steven ten Have The Change Factory op. In 2003 richtte hij samen met Steven ten Have en Ton Speet TEN HAVE Change Management op. Wouter ten Have adviseert met name middelgrote en grote ondernemingen over organisatieverandering, strategie en strategievertaling, herstructurering en besturing en managementontwikkeling. Hij werkt aan een promotie op het snijvlak van organisatieverandering en -besturing. Hij is (co)auteur van een tiental boeken waaronder Het Veranderboek, Strategie Beleid & Budget. Het realiseren van toegevoegde waarde (in de reeks INK-model serie voor managers), Het Idee Verandering, Het Managementmodellenboek, organisatiebesturing: koers uitzetten en koers houden en het in meer dan tien talen vertaalde Key Management Models. Ten Have is als docent verbonden aan de postdoctorale opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Richting
Consistentie
Samenhang
Feedback Het begin van de zoektocht naar INK 2.0 "Doe een voorverkenning op de markt naar de mogelijkheden tot een managementmodel, een visie of een methodiek voor de gehele SVB, die maakt dat we de uitdaging van "kwaliteit omhoog en kosten omlaag " goed kunnen aangaan.
En die we kunnen leggen op de huidige verbeterslag om vast te stellen of we, gezien de wijzigende context, ook daadwerkelijk aan de goede knoppen draaien.
(misschien is wel dat conclusie dat we dat doen)

Kaders:
- een management- of kwaliteitsmodel cq methodiek of visie
- onderscheidend en vernieuwend, die ons dwingt even heel anders te kijken
- die recht doet aan de snel wijzigende context waarin we nu leven.

Leg de conclusies van deze voorverkenning vast en koppel de stand van zaken terug in het platform van eind mei 2011. Drs. M.A. Muntinga (1972) studeerde bestuurskunde, specialisatie management van organisatieverandering, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
In de afrondende fase van zijn studie is hij als consultant in dienst gestreden van Northedge BV te Gouda.

Vanuit deze functie is hij betrokken geweest bij verbeter- en veranderprojecten binnen diverse verzelfstandigde organisaties, gemeentelijke diensten, departementen en bedrijven. Tevens is hij als extern consultant betrokken geweest bij bedrijfsdoorlichtingen en het schrijven van bedrijfsplannen op basis van het Model Nederlandse Kwaliteit. Tegenwoordig is hij werkzaam bij Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid.
Van zijn hand verschenen reeds enkele publicaties, met name over kwaliteitskundige en veranderkundige onderwerpen. Platform = Prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus is directeur van TNO Management Consultants, tevens is hij in deeltijd hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen op de UMCG-leerstoel Healthcare Management. Hij heeft een jarenlange ervaring als adviseur op terreinen als kwaliteitsmanagement, klachtenmanagement, performance management en strategievorming en werkte in dit verband voor directieteams van kleine tot zeer grote organisaties in de profit- en vooral ook de non-profit-sector. Hij is auteur van diverse succesvolle managementboeken en van tientallen artikelen. Ahaus is voorzitter van Centraal College van Deskundigen in de Zorg- en Welzijnssector, voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en lid van de Dutch Academy for Quality. Onze route Ons voorstel Verander
niet
om het veranderen... Samen op zoek naar de holy grail! ? Onze eerste bevindingen + + + + + R Onze opdracht De bestemming... Drs. M.A. Muntinga Wouter ten Have Prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus Een Master Black Belt Episode 1 C S F R+C+S+F Systematic Management Process Assesment Video Concerence Google docs Internet 'Nieuwe' media 'Oude' media De Bieb In real life
Full transcript