Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMUNIKIMI NDËRKULTUROR

No description
by

Natyra kalisi

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMUNIKIMI NDËRKULTUROR

Përmbajtja
Multikulturalizmi
Komunikimi ndërkulturor
Modelet e multikulturalizmit në shoqërinë kosovare
Komunikimi ndërkulturor
Komunikimi ndërkulturor është një formë e komunikimit global, që i referohet një sër problemesh në komunikim që shfaqen natyrshëm në një grup të përbërë prej individësh me prejardhje të ndryshme fetare, sociale, etike,dhe edukimi.
Termi mund të përdoret për të shpjeguar si njerëz nga kultura dhe vende të ndryshme veprojnë, komunikojnë dhe perceptojnë botën përreth.
Modelet e multikulturalizmit
Vetë jeta shoqërore e qytetarëve të një shoqërie ka karakter multikualizmi.
Në Kosovë mund të vërehen gjashtë modele të tij.

Multikulturalizmi
Multikulturalizmi paraqet një shoqëri heterogjene apo prezencën e shumë kulturave në një hapësirë të njëjtë.
Multikulturalizmi shpeshherë kalon nëpër kriza,nëse popullata minoritare nuk e njeh shtetin, kushtetuten, ligjet e tij dhe popullsinë shumicë me të cilin pretendon të bashkëjetojë.
Barrierat që pamundësojnë multikulturalizmin si: Diskriminimi, pabarazia, urrejtja ndër-etnike, mohimi i identitetit të grupit, moslejimi i shprehjes në gjuhën e tyre,imponimi i traditave dhe zakoneve,izolimi,nënçmimi i vlerave të kulturës së grupit tjetër,shkelja e të drejtave të tyre,favorizimi i një grupi etj.


KOMUNIKIMI NDËRKULTUROR
Për ta njohur konceptin e edukimit ndërkulturor përmendim dimensionet e mëposhtëme :
D
imensioni i territorit
dhe i hapsirës së përbashkët që nënkupton lidhjet dhe kontaktet që ekzistojnë midis qytetarëve në mjedisin konkret.
Dimensioni kohor
nënkupton kohëzgjatjen e ushtrimit të dukurive e fenomeneve të kulturave të ndryshme në pjesëtarët e komunitetit përkatës.
Dimensioni faktorial
nënkupton njohjen e lidhjeve që funksionojnë midis faktorëve fundamentalë dhe komunikimit ndërkulturorë.
Dimensioni intrinzik ( i brendshëm,emocional)
përfshin reagimin emocional të indivitit ndaj tërësisë së ndikimeve në komunikimin ndërkulturor me të tjerët
Multikulturalizmi politik
Multikulturalizmi i proklamuar nga shoqëria civile
Multikulturalizmi i proklamuar nga krijuesit shkencorë-kulturor
Multikulturalizmi shikuar nga aspekti i konfliktit të kulturave
Multikulturalizmi i shikuar si burim i të keqes
Multikulturalizmi i ndikuar nga procesi i globalizimit
NATYRA KALISI
Punoi:
Full transcript