Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsulat ng Komposisyon

No description
by

danica santos

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsulat ng Komposisyon

Pagsulat ng Komposisyon
"Begin at the beginning," the King said very gravely, " and go 'till you come to the end; then stop,"
- Lewis Carroll
Ang pagsulat isang paraan ng pagpapahayag ng isip at damdamin ng tao.
Ito ay isang pangangailangan sa sibilisadong lipunan.
Ito ay bahagi ng kurikulum sa lahat ng antas ng paaralan.
Ito ay itinuturing na pinakapayak na paraan ng pagsulat.
Ang simpleng pagsulat ng mga natatanging karanasan, pagbibigay-interpretasyon sa mga pangyayari sa kapaligiran at puna sa mga nabasang akda o napanood na pagtatanghal ay nagagawa sa pamamagitan ng pagsulat ng komposisyon.
Mga Teorya sa Pagsulat
Nasasangkot ang pagsulat ng intens na partisipasyon at imersyon sa proseso.
Ang imersyong ito ay kadalasang:
a. Solitari at kolaboratib
b. Pisikal at Mental
c. Konsyus at Sabkonsyus

Lebel ng Gawaing Pagsulat
Pisikal
Solitari
Mental
Konsyus
Kolaboratib
Sabkonsyus
Ayon kay W.Rose Winteroud ang proseso sa pagsulat ay kinasasangkutan ng ilang lebel ng gawain na nagaganap nang daglian at maaaring kaugnay o kasalungat ng bawat isa.

Ayon naman kay Donald Murray:

Ang pagsulat ay isang eksplorasyon.
Ito ay isang prosesong rekarsib o paulit-ulit.


" He saws and shapes and cuts away, discarding wood ends, shavings, saw dust, bent nails - whatever doesn't fit and doesn't work. The writer cannot build a good strong piece of writing unless he has gathered an abundance of fine raw materials."
I am a demon on the subject of revision. I revise, revise, revise, until every word is what i want.
- Ben Lucian Burman

Ang Talata
Panimulang Talata
Ang una at kung minsan ay hanggang sa ikalawang talata ng komposisyon.
Layunin nito ang ilahad ang paksa ng komposisyon
Sinasabi rito kung ano ang ipaliliwanag, ang isasalaysay, ang ilalarawan o bibigyang katwiran.
Talatang Ganap
Matatagpuan sa Kalakhang gitnang bahagi ng komposisyon.
Binubuo ng paksang pangungusap at mga pangungusap na tumutulong upang matalakay nang ganap ang bahagi ng pangunahing paksa ng komposisyon na nililinaw ng talata.
Talata ng Paglilipat-diwa
Importante ito upang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ng mga pahayag sa mga talataan ng komposisyon.
Ginagamit ang talatang ito upang pag-ugnayin ang diwa ng dalawang magkasunod na talata.
Talatang Pabuod
Pangwakas na talata o mga talata ng komposisyon.
Inilalagay rito ang mahahalagang kaisipan o pahayag na tinalakay sa gitna ng komposisyon.
Mga Katangian ng Mabuting Talata
May isang paksang-diwa
Ito ay nagtataglay ng isa lamang paksang pangungusap.
May kaisahan ng diwa
Ang bawat pangungusap ay nauugnay sa paksang pangungusap niyon.
May wastong paglilipat-diwa
Nagiging malinaw ang mga pangungusap ng talata dahil dito.
May kaayusan
Ayusin ng kronolohikal ayon sa pagkakaganap ng mga pangyayari
Ayusi ayon sa pananaw sa bagay o pangyayari
Iayos na mula sa masaklaw patungo sa ispesipiko
Ang Proseso ng Pagsulat
Pre-writing

Writing

Revising stage
Pre-Writing Activities
Pagsulat sa Dyornal
Rekord ng mga ideya mula sa araw-araw na pangyayari ng pagsulat.
Idea bank
Brainstorming
Malayang pakikipagtalakayan sa isang maliit na pangkat hinggil sa isang paksa.
Questioning
Limang W's at isang H ( What, when, why, where, who at how)
Pagbabasa at Pananaliksik
Pangangalap ng mga kaugnay na karagdagang kaalaman.
Pagkonsulta sa mga libro at iba pang materyales na karaniwang matatagpuan sa aklatan o internet.
Sounding-out Friends
Isa-isang paglapit sa mga kasambahay, kaibigan o kapitbahay at pakikipagtalakayan sa kanila hinggil sa isang paksa
Pag-iinterbyu
Pakikipanayam sa isang tao o pangkat ng mga tao na ipinapalagay na awtoridad hinggil sa isang paksa
Pagsasarbey
Paraan ng pangangalap ng mga impormasyon hinggil sa anumang paksa sa pamamagitan ng pagpapasagot sa isang talatanungan sa isang pangkat ng respondente
Obserbasyon
Pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao o pangkat.
Inaalam dito ang mga gawi at distinksyon ng inoobserbahang paksa.
Imersyon
Ito ay sadyang pagpapaloob sa isang karanasan o gawain upang makasulat hinggil sa karanasan o gawaing iyon.
Pag-eeksperimento
Dito, sinusubukan ang isang bagay bago sumulat ng tungkol dito.
Madalas gawin sa pagsulat ng mga sulating sayantipiko.
Writing Stage
a. Gumamit ng isa o serye ng mga tanong retorikal.
b. Gumamit ng isang pangungusap na sukat makatawag-pansin.
c. Gumamit ng pambungad na pagsasalaysay
d. Gumamit ng salitaan.
e. Gumamit ng isang sipi.
f. Banggitin ang kasaysayan o mga pangyayaring nasa likuran ng isang paksa.
g. Tahasang ipaliwanag ang suliraning ipaliliwanag.
h. Gumamit ng salawikain o kawikaan.
i. Gumamit ng pasaklaw o panlahat na pahayag.
j. Magsimula sa pamamagitan ng buod.
k. Gumamit ng tuwirang sabi.
l. Maglarawan ng tao o pook.
m. Gumamit ng analohiya.
n. Gumamit ng isang salitang makatatawag ng kuryosidad.
Pagsisimula
Pagsasaayos ng katawan
a. Iayos ang mga datos nang pakronolohikal.

b. Iayos ang mga datos nang palayo o palapit, pataas o pababa, papasok o palabas.
c. Iayos ang mga datos nang pasahol.

d. Iayos ang mga datos nang pasaklaw.
e. Paghambingin ang mga datos.

f. Isa-isahin ang mga datos.

g. Suriin ang mga datos.
Pagwawakas
a. Ibuod ang paksa.

b. Mag-iwan ng isa o ilang tanong.

c. Mag-iwan ng hamon.
d. Bumuo ng kongklusyon.

e. Gumawa ng prediksyon.

f. Magwakas sa angkop na sipi o kasabihan.
g. Sariwain ang suliraning binanggit sa simula.

h. Mag-iwan ng isang pahiwatig o simbolismo.
Revising Techniques
Pag-eebalweyt sa nagawang draft at pagsusulat nang panibago na maaaring may pagdaragdag, pagbabawas, pagbabago o pagpapalit.
Ang pagrerebays ng isang akda ay humahantong sa proofreadin o pagbasa sa nirebisang kopya at pagwawasto kung may mga pagkakamali pang nakaligtaan hanggang sa maiprodyus ang minimithing pinal na kopya.
Ang isa pang teknik ay ang peer editing. Maaring ipabasa sa mga kaklase o kaibigan ang draft upang ipa-edit at ipakritik.
Ang professional editing naman ay pageedit ng draft sa mga propesyunal tulad ng mga editor at guro.
Ang pangkaraniwang pagrerebays ng komposisyon ay ang pag-eedit ng sariling draft.
- Danica Santos
- Jovel Dipalac
- Camille Cabalo
- Archel Ballestero
Full transcript