Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

azoto ir anglies apytaka

No description
by

Miglė Du

on 21 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of azoto ir anglies apytaka

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Azoto ir anglies apytakos ciklai
Azoto apytakos ciklas
Azotas yra svarbus gyviesiems organizmams, nes įeina į organinių medžiagų sudėtį. Jo gausu atmosferoje, bet augalai ir gyvūnai negali paimti azoto dujų.
Azoto apytakos ciklas - tai ...
schematinis azoto formų ir procesų, kurių metu azotas pereina iš vienos formos į kitą, vaizdavimas.
Anglies apytakos ciklas
Anglies apytakos ciklas – biogeocheminių ciklų visuma, apimanti įvairius cheminius, fizinius, geologinius ir biologinius procesus, kuriais anglis juda Žemės biosferoje, geosferoje, hidrosferoje ir atmosferoje.
Azoto ir anglies reikšme
AZOTAS.
Esant azoto trūkumui dirvožemyje, augalai blogai auga, gelsta jų lapai. Pagal svarbą gyviesiems organizmams azotas prilygsta angliai, vandeniui ir deguoniui.
Azoto apytakos ciklo procesai:
Azoto fiksacija
Amonifikacija
Denitrifikacija
Nitrifikacija
Dar skirstoma į:
atmosferinę
pramoninę
biologinę.
tręšiant laukus dirvožemyje pagausėja azoto, kuris yra išplaunamas ir su nuotėkiu užteršia vandenį bei sukelia eutrofikaciją.

vykstant degimui iš automobilių ir fabrikų į atmosferą patenka azoto oksidai, kurie jungiasi su vandeniliu ir susidaro rūgštieji lietūs.
Azoto apytaką gali pakeisti žmogaus veikla.
Azoto gausu atmosferoje, bet augalai negali jo paimti
Tai atlieka melsvabakterės
ir kitos bakterijos, esančios dirvoje azoto fiksacijos metu.
Jos redukuoja azotą ir įjungia medžiagas, kurias augalai panaudoja aminorūščių ir nukleorūgščių gamybai.
Iš augalų azotas mitybos grandinėmis patenka į gyvūnus
Nitrifikacijos procesas gali būti keli rūšių
Biologinė.
Jos metu amonio jonai virsta nitratais.
Nitrifikacija vyksta ir žaibuojant,
krintant meteoritams.
Tai - atmosferinė nitrifikacija.
Pramoninė nitrifikacija - kai oro azotas gamyklose cheminiu būdu perdirbamas į azoto trąšas, kurios vėliau patenka į dirvožemį.
Dentrifikacija - procesas, kai nitratai ir amonio jonai paverčiami azoto dujomis.
Amonifikacija - procesas, kurio metu nuokritas skaido skaidančios bakterijosir azotas į atmosferą išsiskiria amonio jonų pavidalu.
Anglis ir deguonis yra reikalingi gyviesiems organizmams. Jų randama organinių medžiagų sudėtyje.

Svarbiausi du anglies ciklo etapai:
fotosintezė
kvėpavimas
Pagrindinis anglies kelias iš atmosferos yra per gamintojus.
Vykstant fotosintezei sausumos ir jūros augalai iš vandens anglį paima iš CO2 sudėtyje. Ji tampa gliukozės sudėtine dalimi.
Taip anglis mitybos grandine gyvaėdžiams, o vėliau - skaidytojams.
Vykstant skaidymo ir puvimo procesams ji grįžta atgal į atmosferą.
* anglis, esanti Žemės gelmių kure, pavyzdžiui, akmens anglyse, gamtinėse dujose, išsiskiria į atmosferą deginant kurą.
ANGLIS (CO2)
Ji yra labai svarbi gyvybės palaikyme, dalyvauja fotosintezėje, kituose gyvybiniuose procesuose.
Ačiū už dėmesį :)
(azoto fiksacija)
Žmogaus nepažeistoje biosferoje CO2 grąžinamas į atmosferą taip greitai, kaip augalai jį sugeria vykdydami fotosintezę. Tačiau žmogaus ūkinė veikla keičia anglies ir deguonies apytaką. Žmogus kerta ir degina miškus, kuriems naudoja organinės kilmės iškasenas. Biosferoje daugėja CO2. Tai sukelia šiltnamio efektą ir pasaulinį klimato atšilimą.
Full transcript