Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн орчин

No description
by

naran sh

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн орчин

Реалтор сургалтын хичээлүүд
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн орчин
Үндсэн хуулийн 16.3-т зааснаар МУ-ын иргэн Хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно. Төр, түүний эрх бүхий байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөн олговор, үнийг төлнө.
Сонин хачин барилгууд
Баялаг
Эдийн баялаг буюу эд юмс
Эдийн бус
баялаг
Баялаг тодорхой этгээдийн эзэмшилд
орсноор хөрөнгө болно.
Хөрөнгө
Эд хөрөнгө
Эдийн бус
хөрөнгө
Хөдлөх
Оюуны үнэт
зүйл
Шаардлага
Эрх
Үл хөдлөх
Үл хөдлөх эд хөрөнгө : Газар, түүнээс салгамагч зориулалтын дагуу ашиглаж болох эд юмс. Үл хөдлөх эд хөрөнгө нь тодорхой хэмжилтээр тусгаарлагдсан, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээгээр бие даасан эд хөрөнгө болох гэрчлэгдсэн газрын гадаргын нэг хэсэг юм. Үл хөдлөх эд хөрөнгө нь байгалиас заяасан бус, харин эдийн засгийн утгаараа нэгдэж байдаг эд зүйлсийн цогц юм.
Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх
Өмчлөх эрх буюу туйлын эрх
Хязгаарлагдмал эрх
Хөрөнгийн
эрхүүд
Тодорхой материаллаг болон материаллаг бус хөрөнгийн хувьд эдлэх туйлын ноёрхлыг (өргөн хүрээтэй эрх) өмчлөх эрх гэж ойлгоно.
Хөрөнгийн хувьд эдлэх туйлын ноёрхол болох өмчлөх эрхийн агуулгын зарим хэсгийг өөртөө агуулж байгаа эрхийг хөрөнгийн хязгаарлагдмал эрх гэнэ.
Позитив буюу эерэг
Өмчлөгч нь өөрийн материаллаг болон матриалллаг бус хөрөнгөө чөлөөтэй эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй байна.
Негатив буюу сөрөг
Өмчлөгч нь өөрийн хөрөнгийг аливаа этгээдээсхамгаалах, хэн нэгэн өөр этгээд хөрөнгийг нь ашиглахыг таслан зогсоох эрхтэй байна.
Баталгааны эрх олж авах
Өмчлөх эрх
олж авах
Өмчлөх эрх
- Дангаар өмчлөх
- Дундаа хэсгээр өмчлөх
- Дундаа хамтран өмчлөх
Хөрөнгийн хязгаарлагдмал эрхүүд
Өмчлөх эрхтэй төсөөтэй эрх
Ашиглах эрх
олж авах
- Ирээдүйд өмчлөх эрх олж авах эрх
Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх хэлцлийн үндсэн дээр нэг этгээдээс нөгөөд шилжиж байгаа бол уг хэлцлийг үл хөдлөх хөрөнгийн бүтгэлийн газар бүртгэлийн өмчлөх эрх шинэ өмчлөгчид үүсэж, өмнөх өмчлөгчийн өмчлөх эрх дуусгавар болно.
Реалтор болон харилцааны сэтгэл зүйн онцлог

Анх Грекийн эмч Гиппократ хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгаа, зан төлөвийн үндсэн шинжүүдийг хүний бие дэх шингэний зохицуулалтаар тайлбарлан тодорхойлсон байдаг. Ингэхэд хүний биед хамгийн их байгаа шингэнээр нь
1.
sangus - цус /нүүр нь баясгалантай, нүд нь цовоо/
,
2.
flegma - салс /дүнсгэр, буурь суурьтай/,
3.
choles - шар цөс / хөдөлгөөнтэй, зөрүүд, эв хавгүй/,
4.
melanos - хар цөс /зөрүүд, зожиг/


Монголчууд эрт үеэс "цөс нь хөөрсөн, үгүй мөн омголон хүүхэд шүү" гэж холерикийг, "нүүрэндээ галтай, нүдэндээ цогтой, сайн хүү байна" гэж сангвиникийг, "манай энэ мөн сулбагар хүүхэд шүү" гэж меланхолекийг, "манай хүн ч буурь суурь заагаад, тайван шүү" гэж флегматик чанартай хүмүүсийг тодорхойлон хэлдэг байснаараа сэтгэл зүйн мэдлэг, ухаан өндөр байсныг харуулж байна.
САНГВИНИК

-
Харилцах явцдаа маш их дохио зангаа хэрэглэдэг
- Дохио зангаа нь түүний хэлсэн үгийг тодотгож байдаг
- Хамар, амаа их оролддог
- Гарт тааралдсан зүйлийг оролдож байдаг
- Гар хурууны идэвхитэй хөдөлгөөн нь аливаа юманд хариу үйлдэл үзүүлэх, хүртэн хүлээж авахад их нөлөөлдөг
- Мөн нүүр амаа их хөдөлгөдөг
- Хүүхэд шиг чанга тас тас инээдэг.
- Хэрэгт дуртай
Тэдэнтэй яаж харилцах вэ?
- Ямар нэгэн юмыг хэлсэн дор нь хийлгэх
- Ямар нэгэн юмыг олон дахин тайлбарлах хэрэггүй
- Шог хошин, хөгжилтэй үг харилцахад ач холбогдолтой
- Харилцааны явцад дэлгэрэнгүй ярих хэрэггүй, аль болох бага ярь
- Тэд нартай хэлэцэж тохиролцсон зүйлээ албан ёсны гэрээ хийж, тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй.


ХОЛЕРИК

- Ярихдаа хуруугаа сарвайлгаж бага хөдөлгөх боловч гарын хөдөлгөөн их эрчтэй
- Тэд өөрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлж чанга инээдэг
- Өөрийн сэтгэгдэл, хандлагыг шууд хэлдэг
- Ажлын ширээний ард гараа дэлгэж өөрийгөө нээлттэй хариуулдаг.
- Хүмүүстэй алгаа дэлгэж мэндэлдэг
- Дургүй нь хүрвэл ширээгээ цохидог
Тэдэнтэй яаж харилцах вэ?
- Юуны өмнө тэдэнд таалагдахгүй үг яриа, хөдөлгөөн хийхээс болгоомжил
- Уулзах үедээ гараа чанга барьж мэндлээрэй
- Түүнтэй эрээ цээргүй байх хэрэггүй
- Тэдэнтэй чанга тод ярих хэрэгтэй.
- Ярьж байх явцдаа талархал илэхийл
- Тэдний өгөөмөр сэтгэлийг нь магтаарай, тэд үүнд дуртай байдаг
- Уулзах үедээ гараа чанга барьж мэндлээрэй
МЕЛАНХОЛИК

- Мэдрэмтгий учраас амархан гомдож, амархан уйлдаг.
- Мөн амархан баярладаг.
- Зөөлөн, биеэ барьсан хөдөлгөөнтэй, ханцуйн дотроо гараа хийж, суухдаа ширээ налж суудаг
- Гял цал зүйлд дургүй
- Тэр болгон амлалт өгдөггүй
- Амласан бол заавал биелүүлдэг
Тэдэнтэй яаж харилцах вэ?
- Тод, тодорхой удаан ярих ёстой
- Тэднийг ярьж байх үед нь анхааралтай сонсож, өөрлүү нь хар
- Өөрийн үзэл бодол, шашин шүтлэгийн талаар ярихад нь тэвчээртэй ханд
- Тэд шууд шийдвэр гаргадаггүй.

ФЛЕГМАТИК

- Хөдөлгөөн намуун, тайван
- Огцом хөдөлгөөн багатай
- Ширээн дээр алгаа доош харуулж суудаг
- Нээлттэй мэт санагдавч, санаагаа шууд илэрхийлдэггүй
- Хүлээцтэй
Тэдэнтэй яаж харилцах вэ?
- Өөрийн байр суурийг хамгаалж чаддаг
Их зөрүүд, зарим үед өөрийнхөөрөө байдаг учраас ямар нэгэн юм шаардах хэрэггүй
Тайван хэнэггүй байдаг учраас зарим үед тэвчээр алдагдуулж, цухалдуулдаг. Зориуд ингэдэг болохыг анхаарах хэрэгтэй.
Юуны өмнө тэдэнд тодорхой саналаа хэлж, өөрийн бодлыг илэрхийлж, нөхцөл байдлыг бодитойгоор үнэлж, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө сайн барих хэрэгтэй
Дохио зангаа аль болох бага хэрэглэ
Өөрийн үзэл бодол, саналаа их эелдэг, тууштай хэлэх хэрэгтэй.


АНУ-ын Канзасийн нийтийн номын сан. Энэхүү алдарт номын сангийн гадна талын хана нь эгнүүлэн өрсөн сонгомол зохиолын хавтасны хэлбэртэй бөгөөд хотын гадна талын пассад үнэхээр сонирхол татмаар. Үүнийг хийхдээ хотын ооршин суугчдаас саналыг нь авсан байна. Ингээд тэдний хамгийн унших дуртай номнуудыг оруулжээ.
Шоон байшин. Роттердаммд байдаг олон содон байшингуудын нэг нь энэхүү шоон байшин.
Longaberger компаний төв офисын барилга DaveLongaberger компаний эзний санаачлагаар энэхүү долоо давхар байшинг бариулсан байна. Энэ компаний үйл ажиллагааны чиглэл нь дээрхи цүнх савыг хийдэг.
Kunsthaus Graz.Австралид байдаг энэ байшинг анх 19 зууны үед байсан барилгын суурин дээр нь сэргээн зассан байна. Одоо энэ байшин дотор Австралийн уран зургийн галлерэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.
Дэлхийн бvх хvмvvсийг харсаар байтал нvдэн дээр нь vлгэрийн юм шиг босож, оршин суугчид нь гайхамшигтай хурдан хугацаанд єссєн “Ер бусын хот” бол яах аргагvй Дубай билээ. Энэхvv орчин vеийн “vлгэрийн хот” нь 1975 оны тооллогоор дубайн оршин суугчид 183 000 байсан бол єнєєдєр
ОРОН СУУЦ ЗАХИАЛАХ, ЗАХИАЛГА ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ


Улаанбаатар хот № 200...оны.....дугаар
сарын....-ны өдөр

Нэг талаас “Тулгат Өргөө” ХХК (цаашид “Захиалга гүйцэтгэгч тал” гэнэ), түүнийг төлөөлөн ............................ ажилтай ..................-ын /ийн/ .............................................
нөгөө талаас Иргэн /өрх/ (цаашид “Захиалагч тал” гэнэ), түүнийг төлөөлөн ...........................-ын /ийн/ .......................(цаашид захиалга гүйцэтгэгч, захиалагч талыг хамтад нь “Талууд” гэнэ) бид нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн 243-261, 343-358-р заалтууд болон Барилгын тухай хууль бусад холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгон дараахь гэрээг байгуулав.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Захиалга авч байгаа орон сууцны байршилийн ерөнхий мэдээлэл нь Захиалга Гүйцэтгэгчийн .............................дүүргийн ..........-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр баригдах “Тулгат Өргөөө” ХХК-ийн ................айлын орон сууцны .........метр квадрат бүхий .............өрөөтэй орон сууцыг ...........оны ..............дугаар сард багтаан барьж дуусган Захиалагч талд хүлээлгэн өгнө.
1.2. Захиалагчийн захиалсан байр :
№ Орон сууцны № Өрөөний тоо Талбайн
хэмжээ 1 мкв талбайн үнэ Гараж Тагтны хэмжээ Нийт үнэ
1 Орц Давхар Тоот Өрөө Хэмжээ Үнэ Гараж Тагтны хэмжээ Нийт үнэ


ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ, ТӨЛБӨР ТООЦОО ХИЙХ

2.1. Орон сууцны нийт талбай нь ............м2 байна. 1м2 – ийн үнэ нь ...................... төгрөг байна. Орон сууцны нийт үнэ ....................... төгрөг болно.
2.2. Үүнээс урьдчилсан захиалгын үнэ нь нийт захиалгын үнийн ....... % байна. Цаашид орон сууц захиалгын үлдэгдэл төлбөрийн графикт хугацаа гаргаж талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд хавсаргана.
2.3. Хэрэв эрчим хүч, түлш шатахуун, барилгын гадаад болон дотоодын түүхий эд материалын үнэ, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэрээ хийсэн тухайн үеийнхээс 5-10 % -аас дээш огцом өссөн тохиолдолд байрны үнэнд өөрчлөлт орох бөгөөд орох өөрчлөлийг тухайн үеийн ханшийг харгалзан тогтоох болно. Үүнийг тогтоох үнийн өөрчлөлийн тооцоог нийлэхдээ барилгын болон барилгын материалын үнийн мэдээллийн товхимол, гааль болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн үнэ, Монгол банкны мөнгөний ханшийн лавлагаа, статистикийн газрын барааны үнийн өсөлтийн судалгаа холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлана.
2.4 Орон сууцыг захиалагчид хүлээлгэн өгөх үед орон сууцны талбайн хэмжээг хэмжсэн актыг үндэслэн зөрүү үнийг гэрээний төлбөрөөс суутган \ дутуу бол\ эсхүл захиалагчаар нэмж төлүүлэн \ илүү бол\ тооцоо нийлнэ

ГУРАВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА
3.1 Энэхүү гэрээний хугацаа нь талууд гэрээнд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарсан өдрөөс эхлэх ба барилгын чанарын баталгаат хугацаа дуустал үргэлжилнэ.

3.2 Барилгын тухай хуулийн 12.4 дэх заалтын дагуу Барилгын чанарын батаалгаат хугацаа 3 жил байна.
3.3 Гэрээний хугацааг тоолохдоо хуанлийн тооллыг удирдлага болгоно.
3.4 Захиалга Гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан барилгын ажлыг 20.....оны...... сарын.......-ний өдөр эхэлж 20.... оны ..... сарын ........-ны өдөр дуусгасан байна.

ДӨРӨВ. ЗАХИАЛГА ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
4.1. Захиалга Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажлын явцад графикт хугацааны биелэлтэд өөрийн зүгээс гэрээний үүрэгтэй холбоотой асуудлаар гүйцэтгэгчид хүсэлт, шаардлага тавьх эрхтэй.
4.2. Захиалагч төлбөрийг гэрээний хавсралтад заасан Графикт хугацааны дагуу төлөөгүй, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн … % хэмжээгээр алданги төлөхийг Захиалга гүйцэтгэх тал шаардах эрхтэй.
4.3. Захиалга Гүйцэтгэгч нь энэхүү гэрээгээр худалдахаар тохиролцсон орон сууцны байшинг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын дагуу чанартай барьж дуусган …….оны …. дугаар сарын …. өдрийн дотор худалдан авагчид хүлээлгэж өгнө.
4.4. Захиалагчид санал болгож буй орон сууцны байшингийн талбайн хэмжээг Монгол улсын стандарт МNS6058:2009 “Нийтийн орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал”-ын дагуу хэмжиж тогтооно.
4.5. Орон сууцны байшингийн чанарын баталгаат хугацаа тухайн орон сууцны байшинг гэрээнд заасны дагуу хүлээлгэж өгснөөс хойш 3 жил байна. Барилгын материалуудын нэр төрөл, чанарын баталгааг гэрээнд хавсарган баталгаажуулж өгөх үүрэгтэй.
4.6. Худалдагч нь худалдан авагчид гэрээний үнэ төлсөн тохиолдол бүрт нотлох баримтын шаардлага хангасан санхүүгийн баримт өгөх үүрэгтэй.
4.7. Захиалга Гүйцэтгэгч нь Орон сууцыг Захиалагч талын өмчлөлд хүлээлгэн өгөх хугацаа хожимдуулсан бол үнийн дүнгийн ....... хувийн хэмжээгээр алданги төлнө. Зайлшгүй шалтгаанаар

ТАВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
5.1. Захиалагч нь гэрээгээр тохиролцсон хуваарийн дагуу орон сууцны байшингийн үнийг төлөх үүрэгтэй.
5.2. Захиалагч нь гэрээний 1.1.-т заасан … метр квадрат бүхий …. өрөөтэй, биет байдлын доголдолгүй, эрхийн зөрчилгүй орон сууцны байшин болон түүнтэй холбоотой баримт бичгийг орон сууцны байшинг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээн авна.
5.3. Захиалагч гэрээ байгуулахдаа худалдагчтай харилцан тохиролцон төлбөр төлөх хугацааг өөрийн төлбөр төлөх боломжтой саналаа тусгуулах эрхтэй.
5.4. Захиалагч нь энэ гэрээгээр тохиролцсон хуваарийн дагуу төлөх үнийг харилцах дансаар болон бэлэн мөнгөөр төлөх эрх, үүрэгтэй.
5.5. Захиалагч нь орон сууцандаа сонголт хийх, холбогдох зөвшөөрөл, баримт бичигтэй танилцах эрхтэй.
5.6. Захиалагч нь Захиалга Гүйцэтгэгчийн зөвшилцөлгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг хариуцлагаа бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
5.7. Захиалагч нь хавсралтад заасан төлбөрийн графикт хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай санал хүсэлтээ урьдчилан мэдэгдэж гэрээнд өөрчлөлт оруулан баталгаажуулна.
5.8. Захиалагч нь гэрээнд зааснаар орон сууцыг ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд Захиалга гүйцэтгэгчийн хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гэрээний дагуу алданги тооцон авах болон учирсан хохирлыг шаардах эрхтэй.

ЗУРГАА. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА, ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
6.1 Захиалагч нь энэ гэрээний хавсралтад заасан хуваарийн дагуу төлөх төлбөрийг хугацаанд нь төлөлгүй хэтрүүлсэн тохиолдолд Захиалга Гүйцэтгэгч тал Захиалагч талд төлбөрийг төлөх тодорхой хугацаа өгөх болон төлбөр төлөхийг шаардаж, шаардсан хугацаанд төлбөр төлөөгүй бол гэрээг цуцлах тухай худалдан авагчид мэдэгдэж, гэрээг
цуцлахаас өмнө гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ..... хувиар төлсөн төлбөрөөс алданги тооцон авч үлдэгдэл төлбөрийг буцаан олгоно.
6.2 Захиалга гүйцэтгэгч нь орон сууцны байшинг гэрээнд заасан хугацаанд Захиалагчид хүлээлгэн өгөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн … хувиар алданги тооцож худалдан авагчид төлнө.
6.3 Талуудын аль нэг нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бөгөөд үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч үр дүн гараагүй бол нөгөө тал гэрээнээс татгалзах эрхтэй.
6.4 Талуудын аль нэг нь гэрээний 6.3-т заасны дагуу гэрээнээс татгалзсан тохиолдолд, нөгөө тал нь гэрээнээс татгалзсантай холбогдон учирсан хохирлыг арилгах үүрэгтэй.
6.5 Талуудаас шалтгаалахгүй давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр тухайлбал усны үер, гал түймэр, газар, хөдлөлт, бүх нийтийг хамарсан дайчилгаа, дээд газрын шийдвэр, дайны болон онц байдал гэх мэт шалтгаанаас гэрээний болон зарим үүргээ бүрэн болон зарим хэсгийг биелүүлж чадаагүй тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
6.6 Талуудын аль нэг нь гэрээг зөрчсөнөөс нөгөө талд хохирол /хууль зүйн зардал, үйл ажиллагааны зардал, байрны халаалтын болон бусад зардал гэх мэт/ учирвал гэрээг зөрчсөн буруутай тал хохирлыг бүрэн хариуцна.
ааа
ДОЛОО. БУСАД ЗҮЙЛ
7.1 Гэрээнд заагдаагүй бусад зүйлийг Монгол улсын Иргэний хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Барилгын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, дүрэм, журам, стандартад заасны дагуу зохицуулна.
7.2 Энэхүү гэрээ нь хууль ёсны өв залгамжлагчид нэгэн адил үйлчилнэ.
7.3 Талуудын хооронд үүссэн маргаан, санал зөрөлдөөнийг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
7.4 Гэрээний хавсралт нь уг гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байна.
7.5 Гэрээг 2 хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурж тамга дарснаар хүчин төгөлбөр болно. Талууд хувь тус бүрийн өөртөө хадгалах бөгөөд хувь тус бүр хүчинтэй байна.
7.6 Энэхүү гэрээний хавсралт, нэмэлт өөрчлөлтүүдэд талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

Захиалга Гүйцэтэгч : Захиалагч:

“Тулгат Өргөө” ХХК-ийг төлөөлж Эцэг/эх/-ийн нэр:..................................
Албан тушаал:……………………. Өөрийн нэр : ........................................
Эцэг/эх/-ийн нэр:.................................. Регистрийн дугаар : ..............................
Өөрийн нэр : ....................................... Оршин суугаа хаяг : ..............................
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот ................................................................
Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо
Зайсангийн гудамж-6т ...................................................................
Утас : 99541133, 99542288, 99542255 Утас……………………………….
Тамга, тэмдэг

ОРОН СУУЦНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

1. House - Амины, хувийн байшин
2. Duplex - хана, ханаараа холбогдсон байшин
3. Тownhome /Pent house/ - Зоориос дээвэр хүртэл грашаараа нийлсэн байдаг.
4. Conda /condominium/ - Орон сууцны байшин /хамтран орон сууцаа эзэмшдэг/
5. Apartment - Орон сууц /түрээслэж амьдардаг/
6. Mobile home - Зөөврийн гэр /чингэлэг, зөвхөн газрын, цахилгааны мөнгө төлдөг/
7. Houseboats - Завин гэр /Завин дээр амьдардаг/
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТ БҮХИЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

1. Оффисын барилгууд
2. Аж үйлдвэрийн барилгууд
3. Ресторан, худалдааны барилгууд
4. Газар
5. Олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх барилгууд
Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалд оролцдог байгууллагын жагсаалт
1. Үндэсний реалтор нийгэмлэг
2. Үл хөдлөх хөрөнгийн брокер
3. Зуучлагч
4. Бүртгэлийн компани
5. Моргажын банк
6. Хөрөнгийн үнэлгээний компани
7. Хяналт шалгалтын компани
Худалдах процесс

1. Худалдагч талын төлөөлөгч
2. Зах зээл дээр зарах байраа цэвэрлэж, сонирхсон хүмүүст үзүүлэхэд бэлдэх
3. Гэрээ хийх
4. Худалдах процесс дуусгавар болох
Худалдагч талын төлөөлөгч
Реалтор
/үл хөдлөх хөрөнгө худалдах төлөөлөгч/
Худалдан авагч талын төлөөлөгч
Худалдан авах процесс
1. Худалдан авагчын төлөөлөгч
2. Зээлийн үнэлгээ гаргах /Банкан дээр очиж/
3. Худалдан авах байраа хайх
4. Гэрээ хийх /гэрээ нь тогтоож өгсөн нэг загвартай байдаг/
5. Хяналт шалгалт /Эрх зүйн доголдолтой эсэх/
6. Байрны үнэлгээ гаргуулах /зах зээл дээрх бодит үнэлгээг гаргаж өгдөг/
7. Худалдан авах процесс дуусгавар болох
Худалдан авагчийн зардал
1. Эрх зүйн хяналт, үнэлгээ хийлгэхэд - 200-450 $
2. Зах зээлийн үнэлгээ гаргуулахад - 15-50 $
3. Хэрэглээний зардал
4. Худалдан авах реалторт- 1-3%
Худалдагчийн зардал
1. Худалдагчийн төлөөлөгчийн хөлс
2. Эрх зүйн үнэлгээ - 250$
3. Маркетингийн хөлс
4. Байраа цэвэрлэж бэлдэхэд гарах
зардал
Маркетингийн бодлого /Peалторын хувьд/
1. Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн сан
2. Компанын вэб сайт
3. Хувь хүний вэб сайт
4. Бусад мэдээллийн хэрэгсэл /facebook, twitter гм/
5. Сонин
6. Сэтгүүл
7. Мессэж

Харилцааны явцад хүний темпераментыг таньж мэдэхийн тулд харилцагчийнхаа хэл яриа, гарын хөдөлгөөн, биеийн хөдөлгөөн зэргээр таньж болно. Хүний темпраментийг сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик гэж 4 хуваан авч үзсэн.
АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн зориулалт, төрөл
Full transcript