Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nizina Śląska

No description
by

Piotr Ś

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nizina Śląska

Przemysł
Rolnictwo
Głównym surowcem wydobywczym jest miedź. Znajduje się tutaj Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Przy hutach miedzi pracują elektrociepłownie, które zapewaniają okolicznym mieszkańcom energię i ciepło. Ponadto wydobywane są oba rodzaje węgla oraz złoto i srebro. Zlokalizowane są tutaj także ośrodki przemysłu chemicznego, ceramicznego czy przemysłu elektromaszynowego oraz środków transportu.
Na Nizinie Śląskiej jest uprawiana pszenica kukurydza, buraki cukrowe, rzepak i jęczmień. Hoduje się tutaj: trzodę chlewną i owce
Środa 14 Maj, 2014
Ogólne informacje
Gleby
Nizina Śląska znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Przeważają tutaj obszary nizinne oraz troszeczkę zwłaszcza na południowym zachodzie pofalowane, często pagórkowate. Przez obszar Niziny Śląskiej przepływa jedna z największych rzek Polski - Odra. Nizina Śląska stanowi równinę o powierzchni ok. 13 000 km².

Jej granice to:
Sudety - na południu
Wyżyna Śląsko-Krakowska - na wschodzie
Wał Trzebnicki - na północy
Nizina Śląsko-Łużycka - na zachodzie
Gleby Niziny Śląskiej związane są głównie z działalnością lądolodu skandynawskiego i wód polodowcowych oraz akumulacyjną działalnością rzek. Największy udział mają gleby brunatne, płowe i bielicowe. Na lessach wykształciły się żyzne czarnoziemy, a w pobliżu koryt rzecznych - mady.
Nizina Śląska
Klimat
Nizina Śląska wyróżnia się najwyższą średnią temperaturą roczną w kraju. Krótka zima i ciepłe lato powodują, że na jej obszarze występuje najdłuższy okres wegetacyjny w Polsce. Górska bariera Sudetów powoduje, że przy południowo-zachodnim wetrze zmniejsza się wilgotność, spada zachmurzenie i wzrasta temperatura, przy wiatrach północno-wschodnich natomiast wzrastają opady i liczba burz.
Wielkość opadów na terenie Niziny Śląskiej to około 250 mm w sześciu chłodniejszych miesiącach, oraz średnio 450 mm przez sześć ciepłych miesięcy.
Parki narodowe
Karkonoski Park Narodowy
Park Narodowy Gór Stołowych
Roślinność
Z najlepszymi glebami związane są głównie grunty orne. Obszary te charakteryzują się niewielkimi odsetkami powierzchni leśnych. Natomiast tereny o najsłabszych glebach zajmują zwarte kompleksy lasów, gdzie wskaźnik lesistości przekracza dwukrotnie średnią krajową. Największy z tych kompleksów stanowią Bory Dolnośląskie. Dominuje tu sosna z domieszką brzozy, dębu, buka, klonu oraz jodły. Drugie wielkie skupisko lasów to Bory Stobrawskie. Są to głównie lasy sosnowe występujące również na nieurodzajnych, piaszczystych glebach.
Fauna
Wśród zwierząt dominują gatunki zdolne do szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków egzystencji i współżycia z człowiekiem, a także posiadające zdolności migracyjne. Liczne są: sójki, łabędzie, mewy śmieszki. We Wrocławiu na dobre zadomowiły się płaskonosy. Pospolitymi mieszkańcami lasów są: jelenie, lisy, jeże i wiewiórki. Bogaty jest również świat drobnych ssaków, takich jak mysz polna, ryjówka czy nornica ruda.
Piotr Śladowski
Full transcript