Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franska Revolutionen

Föreläsning om Franska Revolutionen. Historia för högstadiet
by

Niklas Falck

on 20 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franska Revolutionen

Franska Revolutionen
Frihet, jämlikhet och broderskap
Bakgrund och orsaker
Statsfinansiell kris
- Sjuårskriget mot britterna. (Amerikanska frihetskriget)
- Stora resurser uppbundna av skattebefriade grupper. Främst av adel och kyrka.
- Stora skulder efter alla krig.
- Kungen ville höja skatterna.
Upplysningen
- Förnuftets tidsålder.
- Vetenskapligt tänkande.
- Idéer om frihet, jämlikhet och broderskap.
Frankrike var ett orättvist land
- Kungen hade all makt. Tredje ståndet representerade 98 % av befolkningen men hade minst makt.
- Adeln betalade ingen skatt, trots att de var rikast.
- De fick driva in skatt och avgifter från tredje ståndet.
- Ståndsriksdagen. Adel, präster och det tredje ståndet. (Övriga befolkningen)
Social oro
- Missväxt 1788. Matpriserna steg och landet drabbades av svält.
- Tvåhundra år som ett av Europas mäktigaste länder.
Revolutionen startar
Ståndsriksdagen kallades in 1 maj 1789
- Första gången på 175 år.
- Skulle lösa landets finansiella kris genom att lagstifta om högre skatter. Förslag på att adeln och prästerna skulle betala skatt.
- Tredje ståndet ville modernisera, de andra stånden sa nej.
- Tredje stånden skapade Nationalförsamlingen. Påstod sig att representera folket.
Eden i bollhuset
Eden i bollhuset
- Kungen stängde ut Nationalförsamlingen.
- NF låste in sig i ett bollhus. Lovade varandra att inte lämna förrän de kommit på ett nytt sätt att styra Frankrike. Eden i bollhuset.
- Adeln och prästerna går med på kraven och går med i NF.
- Kungen blir tvungen att acceptera NF.
- Landet drabbas av stigande brödpriser, arbetslöshet. Nöd råder i landet.
- Kungen kallar in soldater i Paris för att försöka kontrollera situationen.
Bastiljen stormas
Stormningen av Bastiljen 14:e Juli 1789
-Större närvaro av soldater gjorde befolkningen nervösa.
- Våldsammare handlingar.
- Stormade Bastiljen för att man trodde att det fanns vapen där.
- Trodde även det fanns politiska fångar där.
- Trotsade kungen.
- 14 juli, Frankrikes nationaldag.
Upphävandet av privilegier
Nationalförsamlingen avskaffar adeln och prästernas privilegier.
- Ståndsamhället avskaffas.
- Samhället blir mer rättvist.
Nationalförsamlingen skriver ”Deklarationen om mänskliga rättigheter”
- Jämlika från födseln. - Tryckfrihet.
- Politisk frihet. - Religionsfrihet.
- Yttrandefrihet.
- Slagorden blev Frihet, jämlikhet och broderskap.
- Tydligt inspirerade av upplysningen.
Fler förändringar
- Införde begränsad rösträtt.
- Beslagtog kyrkans egendomar.
- Kungen, Ludvig XVI har nästan ingen makt kvar.
- Enda uppgiften var att ge namn till alla lagar.
- Olympe de Gouges skrev ”Deklarationen om kvinnans rättigheter”, då hon tyckte att det var dåligt att de mänskliga rättigheterna inte gällde kvinnor.
Revolutionen sprids
- Revolutionens ledare tror att revolutionen kan spridas vidare till övriga Europa.
- 1792 förklarar Frankrike krig mot Österrike, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.
- Usel organisation gör att de måste ge upp.
- Efter detta införs allmän värnplikt för alla män mellan 18-25 år.
En Republik bildas
- Konventet ersätter Nationalförsamlingen.
- Inrättar en Republik.
- Landet styrs av en riksdag, inte av en kung.
- Ludvig XVI avrättas 1793, Marie Antoinette senare samma år.
- Giljotinen användes.
Skräckväldet
- Hösten 1793 - sommaren 1794.
- Revolutionsledarna med Robespierre i spetsen jagar statens fiender.
- Ansågs vara ett hot mot revolutionen.
- Motrevolution.
- Mellan 18 000 - 20 000 avrättas.
Thermidor
- Juli 1794.
- En tid av lugn.
- Reaktion mot våldet. Robespierre avrättas.
- Folket började tröttna på revolutionen.
- Fortfarande krig, svält och elände i Frankrike.
- Enda skillnaden: Rika borgare och generaler hade lagt beslag på makten.
-Den dödsdömdes hals låstes fast och en tung skära av stål släpptes ner från ett par meters höjd. Huvudet föll ner i en korg och visades sedan upp för publiken.
Att beskåda avrättningarna var ett vanligt folknöje.
-Giljotinering ansågs vara ett snällare sätt att döda någon.
-Vad tycker du?
Revolutionens slut 1799
- Napoleon Bonaparte
- Tog makten gradvis genom armén och mäktiga samhällsgrupper.
- Sågs som en hjälte i Frankrike.
- Tar makten genom en statskupp. Brumariekuppen.
- En upplyst man. Code Napoléon. Alla lika inför lagen.
- Kröner sig själv till Kejsare 1809.
- Tio år efter revolutionens början hade Frankrike återigen envälde.
Följder och konsekvenser
Var revolutionen värdelös?
Napoleon
- Stabiliserade landet
- Införde metersystemet
- Napoleon erövrade hela Europa runt 1812-1813.
- Befäste många förändringar i de länder som erövrades.
- Revolutionens idéer: Frihet, jämlikhet och broderskap.
- Storbritannien, Österrike, Ryssland och Preussen enas för att besegra Napoleon.
Napoleon besegras 1813 i slaget vid Leipzig.
- Tvingas gå i exil. Drog sig tillbaka på ön Elba utanför Italien.
- Napoleon återvänder 1815.
- Lyckades samla ihop en ny armé.
- Slaget vid Waterloo, Belgien.
- Besegras en sista gång. Isoleras på ön Sant Helena i Atlanten.
- Dör 1821.
Weinkongressen
- Allians mellan Storbritannien, Österrike, Ryssland och Preussen.
- Skulle bygga upp Frankrike.
- Nya stater skapades. (Belgien, Luxemburg)
- Syftet var att inget land skulle kunna dominera hela Europa.
Sammanfattning
Bakgrund och orsaker
- Frankrike var orättvist styrt.
- Statskassan var tom på grund av alla krig och att de rika inte betalde någon skatt.
- Upplysningens idéer fick folket att "tänka utanför boxen".
- Stor social oro eftersom missväxt drabbade landet 1788.
Revolutionen startar
- Ludvig XVI kallar in ståndsriksdagen för att lagstifta om högre skatt.
- Nationalförsamligen bildas av det tredje ståndet. Eden i bollhuset.
- Kungen blir orolig och kallar in fler soldater i Paris. Detta gör befolkningen orolig och stormar fästningen Bastiljen.
- Adelns privilegier avskaffas.
- Kungen får minimal makt.
- Deklarationen om mänskliga rättigheter.
- Revolutionsledarna vill sprida den till andra länder. Krig i Europa.
Republiken bildas
- Konventet ersätter Nationalförsamligen
- Republik bildas och Ludvig XVI avrättas.
- Skräckväldet inleds hösten 1793. Ville ta fast alla som var motståndare till revolutionen. Robespierre.
- Följdes av Thermidor, en tid av lugn.
Revolutionens slut
- Napoleon tar över makten. Kröner sig själv till kejsare.
- Erövrar hela Europa. Leder till Weinkongressen.
- Genom revolutionen så fick Frankrike ett rättvisare samhälle. Tanken att ett land skulle styras av folket blev självklar.
- Revolutionens idéer spreds vidare ut i världen.
- Ledde på längre sikt till demokrati.
- Ståndssamhället föll - klassamhälle skapades

- Värnplikten infördes - Frankrike fick ett stort övertag gentemot fienden.

- Revolutionens ideér spred sig. "Först fröt såddes" mot fler demokratiska samhällen i Europa. Länderna skulle styras av folkvalda.

- Östeuropa gick istället åt andra hållet - ökat förtryck av befolkningen. Skillnader öst- och västeuropa ökar.

- Religionsfrihet - kyrkans makt minskar. Kyrkan hade tidigare varit en stor maktfaktor i samhället med stort inflytande i olika beslut.

- Rättvisare beskattning. Alla lika inför lagen.
Tanken om mänskliga rättigheter föds. "Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter". (Yttrandefrihet, tryckfrihet, jämlikhet).

Olika politiska ideologier växte så småningom fram. Tankar om hur samhället skall organiseras och styras.
Exempel - Konservatism, liberalism, socialism.
Full transcript