Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSMANLI DEVLETİDURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699 )

No description
by

bşr trkz

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSMANLI DEVLETİDURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699 )

Küçük yaştaki çocukların tahta geçmesi,
Sancak sisteminin kaldırılıp kafes sistemine geçilmesi.Bununda deneyimsiz padişahların başa geçmesine neden olması,
Saray kadınlarının devlet yöenetimine katılması,
Devlet içinde rüşvet ve iltimasin (torpil) artması,
Savaşların uzaması ve ganimet gelirlerinin azalması.
Coğrafi Keşifler sonucu İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi.Bununda gümrük vergilerinin azalmasına neden olması.
Medreselerden pozitif bilimlerin çkarılması.
Beşik ulemalığı sisteminin getirilmesi(hocanın oğlu hocadır.)
Tımar sisteminin bozulması.
Kapitülasyonların olumsuz etkilerinin görülmeye başlanması.
Yeniçeri Ocağı'na usulsüz asker alınması ve “ocak devlet içindir anlayışının devlet ocak içindir. anlayışına dönüşmesi (Yeniçeri ocağı III.Murat'tan itibaren bozulmaya başlamıştır.)
Doğal sınırlara ulaşılması (dağ,okyanus,çöl vb)
Avrupanın bilimsel ve teknolojik açıdan ilerlemesi
1590-İran ile yapılan
Ferhat Paşa
Antlaşması'yla Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
1606-Avusturya ile yapılan
Zitvatorok
Antlaşması'yla Orta Avrupa'nın siyasi üstünlüğü elimizden çıkmıştır.

17.yy ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
NEDENLERİ

DURAKLAMA DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
DURAKLAMA DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ'NİN DIŞ SİYASET HEDEFLERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699 )
1639-İran ile yapılan
Kasr-ı Şirin
Antlaşması'yla günümüz Türkiye-İran sınırını belirlenmiştir.
1645-Venediğin elindeki
Girit Adası
kuşatıldı ve 24 sene sonra fethedildi.(1669)
1672-Lehistan ile yapılan
Bucaş Antlaşması
'yla Batı'da son kez toprak kazanıldı.Böylece Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
1683-99:II.Viyana Kuşatması'nı yapılmasına rağmen başarılı olunmadı.Bunun üzerine
Malta, Venedik, Avusturya,Lehistan
ve
Rusya
biraraya gelerek Kutsal ittifakı oluşturdular.
1699-Kutsal İttifak devletleri (Rusya hariç) ile
Karlofça Antlaşması
imzalandı.Osmanlı devleti batıda ilk kez toprak kaybetti.
1700-Rusya ile de Karlofça Antlaşması'nın devamı sayılan
İstanbul Antlaşması
imzalandı.Böylece Ruslar Karadenize ilk defa inme fırsatı elde etti.

Avrupa örnek alınmamıştır.
Kişilere bağlı kalmış ve devlet politikası haline getirilememiştir.
Islahatlara saray,ulema(din adamları) ve yeniçeri (askerler)karşı çıkmıştır.
Baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmiştir.
Islahatçıların şifresi “
TOKMAK
”tır.
T
arhuncu Ahmet Paşa
O
sman (II)
K
uyucu Murat Paşa
M
urat(IV)
A
hmet (I)
K
öprülüler
Not: 3. ile başlayan padişahlar III.Murat dışında 18.yy padişahlarıdır.

Batıdaki kutsal ittifak saldırılarını önleme
Genişleme politikasını devam ettirme
17.yy ISLAHATÇILARI VE ISLAHATLARI (TOKMAK )
2004
2007
2013
2010
2001
1998
KUYUCU MURAT PAŞA
Merkezi otoriteyi sağladı.
Celali isyanlarını bastırdı.
IV.MURAT
Saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırdı.
Yeniçeriyi disiplin altına aldı.
Kahvehaneleri yasakladı. (İlk kahvehane Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da açıldı.)
İçki ve tütün içme yasağı getirdi.
Gece sokağa çıkma yasağı getirdi.
Koçi bey ve Katip Çelebi risalesini IV.Murat'a sundu.
I.AHMET
Ekber (büyük evlat) ve Erşet (en akıllı) sistemini getirdi.
Osmanlıda taht kavgaları tamamen sona erdi.

Not: III.Mehmet sancağa çıkma usulünü kaldırdı.Yani I.Ahmet sancağa gitmeden (kafes sistemi) tahta çıkan ilk padişahtır.

KÖPRÜLÜLER

Köprülü Mehmet Paşa,Osmanlı Devleti'nde saraya şartlar öne sürerek sadrazam oldu.
Maliyeyi düzenledi.
Yeniçeri ocağını disiplin altına aldı.
Çanakkale boğazını Venedik ablukasından kurtardı.Köprülü Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra;
Körülü Fazıl Ahmet Paşa
Amcazade Hüseyin
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olmuşlardır.Köprülüler yaptıkları hizmetlerle Osmanlı Devleti'ne duraklamanın içinde yükselme dönemini yaşatmışlardır.
TARHUNCU AHMET PAŞA
Modern bütçeyi yaptı.
(İlk bütçe Orhan Bey zamanında yapılmıştır. )
Geir ve gideri eşitledi.
Sarayın masraflarını kıstı.
Devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan tahsil etti.

II.OSMAN(GENÇ OSMAN)

Osmanlı devletinde ilk ıslahat yapan padişahtır.
Saray dışından evlendi.
Şeyhülislamın yetkisini kıstı.
Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü.(Hotin seferi sırasında yeniçerilerin disiplinsiz davranışları sebebiyle)
Başkenti İstanbul dışına taşımayı düşündü.

17. yy İSYANLARI
2001
2007
2013
İSTANBUL (MERKEZ, YENİÇERİ) İSYANLARI
NEDENLERİ :
Merkezi otoritenin bozulması.
Ocak devlet içindir anlayışının değişmesi.
Ulufe maaşları ile cülus bahşişinin geç veya eksik ödenmesi.

ANADOLU (CELALİ)İSYANLARI
**İlk Yavuz Sultan Selim zamanında Bozoklu Celal tarafından çıkarıldı.
Nedenleri
;
Merkezi otoritenin bozulması
Tımar sisteminin bozulması (Tımarların iltizama verilmesi)
Köylünün ağır vergileri ödeyememesi
Savaşların tımar topraklarında yapılması
Gürcü Nebi,Kalenderoğlu,Canbulatoğlu isyanları bunlara örnektir.
EYALET İSYANLARI

Nedenleri
:
Merkezi otoritenin bozulması
Osmanlı devlet idarecilerinin halka kötü davranması

Not: Bu dönemde (17.yy) çıkan isyanları 19.yy da çıkan "
ULUSÇULUK
" isyanları ile karıştırılmamalıdır.Bu yüzyılda çıkan isyanlar da bağımsız devlet kurma fikri bulunmamaktadır.

SONUÇLARI:
Vakayı Vakvakiye
(Çınar Olayı) IV.Mehmet zamanında otuza yakın devlet adamı öldürüldü.
Genç Osman öldürüldü.
İstanbul'da can ve mal güvenliği kalmadı.

SONUÇLARI
;
Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmadı.
Köyden kente göçler arttı.
Üretim ve vergi gelirleri azaldı.
Boşalan köylere eşkıyalar yerleşti.
Full transcript