Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omgaan met gedragsproblemen of gedragsstoornissen

Workshop
by

Maartje Nuijten

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omgaan met gedragsproblemen of gedragsstoornissen

Gedragsprobleem of gedragsstoornis?
Gedragsstoornis
psychotisch stoornissen
angststoornissen
somatoforme stoornissen
Stemmingsstoornissen
persoonlijkheidsstoornissen
aandachtstekort- en gedragsstoornissen
Ontwikkelingsstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
(ASS)
Syndroom van Asperger
PDD-NOS
AD(H)D
ODD
CD
Autistische stoornis
Onkunde...
Gedrag dat door ouders, leerkrachten en andere personen wordt beschouwd als strijdig met de door hen en de samenleving gehanteerde
normen en regels
en/ of als deskundigen dit gedrag als problematisch beoordelen.
Wat is probleemgedrag?
Vormen van probleemgedrag:
Samenvatting handelingsadviezen:

Externaliserend gedrag


Internaliserend gedrag
Oorzaken van probleemgedrag
'Quality of life'
- Ontbreken van sociale relaties;
- Ontbreken van een eigen identiteit;
- Mispercepties van de realiteit;
- Onvermogen om met problemen om te gaan;
- Gebukt gaan onder stressvolle omstandigheden.
Discipline en complimenten
Eigen verantwoordelijkheid over schoolse zaken
Directe feedback op gedrag
Achtergrondinformatie van een leerling kennen
Interactieve en boeiende lessen
Geen onwil!
Is het aanleg of omgeving?
Eieren
Melk
Boter
Zout
Vuur
Roeren
Breken
Snijden
Aanleg
&
Omgeving
- Groepjes?
- Welke lln. waar?
- Bord(indeling)?
- Kastindeling?
- Computers?
- Prikbord?
- Etc.
Leerklimaat
Mijn klassenopstelling
Regels en afspraken
Structuur
Stimuleer autonomie leerling
Vertrouwensband/ respect
Klassenopstelling
Wat is een gedragsstoornis?
Verzamelnaam voor stoornissen die gekenmerkt worden door een zich
herhalend en aanhoudend patroon
(min. 6 mnd.)

van dissociaal, storend, agressief of uitdagend gedrag in
verschillende situaties
.
Gedragsproblemen zijn:
Situatief
Relationeel/communicatief
Relatief
Flucturerend
Klasseren?
Opdracht
Welke handelingsadviezen horen waar?
Gedragsprobleem
Datum: 18 februari 2014
Naam: Maartje Nuijten
Prevalentie

3-5% van de kinderen op basisschoolleeftijd
1,5% van de jeugdigen
1% van de volwassenen
Verhouding jongens/ meisjes is ongeveer 3 : 1
Behandeling

Medicatie (bijv. Concerta, Ritalin)
Gedragstherapie
Bij:
...30% blijft ADHD bestaan tot in de volwassenheid
...60% blijft 1 of meer hinderlijke symptomen behouden
Prevalentie
CD: 2,0% (vaker bij jongens dan bij meisjes)
ODD: 3,2% (geen duidelijk verschil tussen jongens en meisjes)
Behandeling
- Medicatie (alleen wanneer er tevens sprake is van ADHD/ verhoogde agressie)
- Oudertraining/ gezinstherapie
- Training in sociaal probleemoplossende vaardigheden
Prevalentie 3 typen
- Gecombineerde type: ong. 66,7%
- Aandachtszwakke type: ong. 25%
- Hyperactief/ impulsieve type: ong. 7%
Prevalentie
- Autistische Stoornis: 6-9 per 10.000
- Syndroom van Asperger: 0,3 tot 48,4 per 10.000
- PDD-NOS: 0,7 tot 21,1 per 10.000
Opdracht
Opdracht
Wat weet je al van...?

- ADHD (Aandachtstekort Stoornis met Hyperactiviteit/ Impulsiviteit)
- ADD (Aandachtstekort Stoornis)
- ODD/ CD (Oppositioneel Opstandige en Antisociale Gedragsstoornis)
- ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
'De
De bril waardoor je kijkt is gekleurd door eigen waarden en normen.
Blanco staan t.o.v. leerlingen bestaat niet!

Beelden worden opgeroepen door eerste indrukken.
Gevaar: 'Tunnelvisie'
Stel jezelf regelmatig de vraag:
Waarop is mijn beeldvorming gebaseerd?
In hoeverre beinvloed dit beeld in positieve/ negatieve zin mijn gedrag naar de leerling?
Opdracht
- Maak groepjes van 4 personen
- Gebruik de 'Verkorte Incident Methode'
om eigen handelingsadviezen/ onderwijsbehoeften te formuleren omtrent een gedragsprobleem
- Neem een gezamenlijke leerling in gedachten, die qua gedrag opvalt en waar bij docenten vragen over zijn ontstaan.
Gebruik evt. een voorbeeld uit de 8 typen van probleemgedrag.
Passend onderwijs
Probleemgedrag is signaalgedrag!
Probleemgedrag heeft een signaalfunctie en komt voort uit een pedagogische behoefte van een leerling.
De taak van de docent is om de vraag achter dit gedrag voor de leerling te verwoorden.
De hulpvraag
Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te bereiken of aan een bepaalde verwachting te voldoen? Welke benadering/ aanpak/ instructie?
Wat kan ik als docent daaraan bijdragen?
Onderwijsbehoeften
Passend onderwijs vraagt van docenten een open houding en aansluiting te creëren bij
iedere
leerling
gekleurde
bril'
De kracht van een team
Iedere docent/ collega heeft andere
kwaliteiten.
Zet jij deze kwaliteiten van anderen in? Maak je hier gebruik van?
Samen brainstormen en via trail en error naar een oplossing.
Het hanteren van een
'Helpcultuur'
Dus:
Presenteren
Feedback:
- Wat vond de probleeminbrenger van de gevonden oplossingen?
- Wat vond de groep van de werkwijze van de incidentmethode?
Korte schets van het probleemgedrag door de probleeminbrenger.
Uiteindelijk gestelde handelingsadvies per deelnemer.
Inhoud
Wat zijn gedragsproblemen?
Wat zijn gedragsstoornissen?(ADHD, ADD, ODD en Autisme)
Omgaan met gedragsproblemen (Verkorte Incidentmethode)
Pauze
Wees je bewust dat er altijd dingen zijn
die je niet kunt zien of die je hebt gemist...
Gedrag bij een leerling kan niet los worden gezien van de situatie waarin het gedrag zich voordoet.
Een docent maakt ook deel uit van deze situatie
Dank voor jullie aandacht!
Full transcript