Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Oude Grieken

1HV Memo H2 P1-3
by

Annemiek Lubbers

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Oude Grieken

De Oude Grieken
De Tempel
Polis =
Een Griekse stadstaat
Vb. Athene en Sparta

De Markt
De marktplaats was de plaats bij uitstek om sociale en politieke contacten te onderhouden.
Het was een plaats waar vooral
mannen
elkaar troffen.
De Vrouwen
- Thuis
- Huishouden en opvoeding
- Belangrijke functie in het leven van de Griek
Slaven
- Normaal
- In bezit van de vrije mensen
- Hielpen in huishouding, bij het werk of gaven soms onderwijs aan de kinderen
- Athene: grootste slavenbevolking (1/3)
- Sparta: Heloten
De Griekse Cultuur
Opvattingen en gewoonten van de oude Grieken.
De Mythe van Perseus
Griekse mythologie
Mythen
verhalen over goden of halfgoden, of verhalen die voor waar worden gehouden, maar niet helemaal op feiten berust.
Grote rol in het leven van mensen
Alles te verklaren via goden
Verschil tussen goden en mensen: onsterfelijkheid
De stamboom van de Goden
De Griekse Goden en hun tempels
Berg Olympus
Tempels

Het Parthenon in Athene is de
bekendste tempel. Het is opgedragen aan de godin Pallas Athene: godin van de wijsheid, wetenschap en schone kunsten.
De Griekse goden en hun tempels
Kleurrijke tempels: wit geworden door de tijd
Het Orakel van Delphi
Vragen aan de goden stellen
Dit is Zeus. Oppergod van de Goden. Hij is ook god van de hemel en is vaak te herkennen aan zijn bliksemschicht. Hij is getrouwd met Hera.

Dit is Hades. God van de onderwereld. Heerser over de doden. Hij is te herkennen aan een tweetand en vaak aan een driekoppige hond die hij bij zich had. Zijn vrouw is Persephone (Vier jaargetijden-mythe).
Dit is Poseidon. God van de zeeën en de wateren (en alles daarin). Hij is te herkennen aan zijn drietand. Poseidon woont in de zee en dus niet op Olympus. Hij was getrouwd met Amphitrite.
Dit is Hermes. Boodschapper van de Goden en god van de handel. Hij is een zoon van Zeus en de bergnimf Maia. Hij is te herkennen aan de vleugels op de helm en aan de sandalen. Hij werd later ook zielenbegeleider, die mensen naar de onderwereld bracht.
Dit is Aphrodite. Een van de meest bekende goden. Zij is godin van de liefde en de schoonheid. Een van haar kinderen was Cupido.
Ze werd uit de zee geboren en zo wordt ze ook vaak afgebeeld (bijv. schelpen en zeeschuim).
Griekse Wetenschap en filosofie
Filosoof
Iemand die zoekt naar wijsheid en kennis om de wereld en de mens beter te begrijpen
Socrates
Plato
Aristoteles
Griekse wetenschap en filosofie
wetenschappen
Het verzamelen van kennis door bestudering van een verschijnsel. Wetenschappers zoeken naar verklaringen en proberen bewijzen te vinden.
Pythagoras
Archimedes
De stelling van Pythagoras
De wet van Archimedes
Griekse wetenschap en filosofie
Hippocrates
Natuurlijke oorzaken van ziektes
Geneeskunde = niet langer tovenarij/godsdeinst
Elke ziekte heeft symptomen - goed voor diagnose

Herodotus
Vader van de geschiedenis
'De Historiën'- onderzoek naar oorlogen tussen Grieken en Perzen.
Beschreef vanuit beide standpunten
'Het verstandigs is zij, die weet wat zij niet weet.'

'Hij die weet wat goed is, zal het goede doen'
Socrates' uitspraken
De Gifbeker
De appel van Paris
Eris, godin van de twist (ruzie), gooide een appel in de menigte van godinnen waarop stond: 'Voor de mooiste'.
Hera, Pallas Athene en Aphrodite kregen ruzie. De Trojaanse prins Paris moest de beslissing nemen.
De Trojaanse Oorlog
Begin:


Oorlog:Aanpak:

Einde:
Helena wordt geschaakt door Paris, prins van Troje. Haar echtgenoot Menelaos wil haar terughalen en doet dit door middel van een oorlog.


Menelaos haalt zijn broer Agamemnon over om een leger samen te stellen. Samen trokken ze op naar Troje. 10 jaar lang werd de stad belegerd - maar ze konden het niet innemen.


List met het houten paard


Grieken komen Troje binnen en nemen de stad over: verwoest en in brand gestoken.Schliemann en Troje
Atheense democratie
In elke polis (stadstaat) had je een eigen vorm van regering: de meeste hadden een bestuur van rijke mensen.
Athene niet!
BurgerrechtAtheense
democratie
Het recht dat gegeven was aan de bewoners van een polis die land bezaten. Mannen met burgerrecht mochten de stad besturen.

Een vorm van bestuur waarbij het volk via stemming beslist wie de bestuurders zijn. In Athene mochten alleen mannen met burgerrecht deelnemen aan democratie.
DEMOS = Volk
KRATEIN = regeert
Dus: het volk regeert!
Strategen
Schervengericht
Elk jaar stemden de burgers 1 iemand weg, omdat ze bang waren dat deze te veel eigen macht wilde. Dit deden ze via het schervengericht!
En de armen?
- Vaak afwezig door werk
- Oneerlijke democratie
- Pericles: betaald meebeslissen - een vergoeding


Pericles
Politiek
Alles wat met het bestuur van een stad of land te maken heeft.
Directe of indirecte democratie?
De Grieken hadden een directe democratie. Zij konden met hun stem het bestuur bepalen.
In Nederland hebben we een indirecte democratie. Wij kiezen mensen die het volk vertegenwoordigen en die voor ons het land regeren.
Beroemd en rijk worden door de schat van Priamus te vinden
Niemand geloofde het verhaal van Homerus - ging toch over goden?
Op zoek naar Troje via de 'Ilias' van Homerus.
Metale dingen gevonden - hij was in de buurt. Hij vond een 'uil' - beschermgeest van Troje.
1873: Hij vind Troje - de hoofdpoort en het paleis.
Troje zou liggen bij Hisarlik in Turkije
De Schat van Priamus:
gevonden en meegesmokkeld
- in totaal meer dan 8000 voorwerpen
Heeft Schliemann echt Troje ontdekt?
Kennis = sleutel tot de goede mens!
Full transcript