Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naturkunskap 1b intro

No description
by

Rebecca Stafford

on 15 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naturkunskap 1b intro

Naturkunskap 1b, Rebecca Stafford
Kursen består av fem delområden:
Varje delområde ska testas
Mina förväntningar
1
Vad är vetenskap? Vad är liv?
2
Ekologi

4
Du och din kropp
3
Människan och miljön
Praktiska experiment
Skriftligta prover
Rätt tid & rätt plats
Rätt utrustning
EGEN HJÄRNA
Dator
Lärobok:
Synpunkt
Penna och anteckningsblock
Ev. utdelade häften
Rätt inställning
Positivitet
Nyfikenhet
Respekt för alla
Evolution, Beroende, och Sex

5
Kunskapskrav i Naturkunskap 1b:
Bedömningsmatris
1. Betydelse för individ och samhälle
2. Ställningstaganden och handlingsalternativ
3. Hur människokroppen är uppbygd
4. Konsekvenser av olika livsstil
5. Hållbar utveckling
6. Naturvetenskaps organisation och undersökningar.
7. Kritisk gränskning och samhällets framväxt.


E nivå
C nivå
A nivå
Översiktligt diskussion
Enkla frågor
Enkla förklaringar
Enkla argument
Enkla slutsatser
Utförligt diskussion
Utforskande frågor
Utforskande förklaringar
Välgrundade argument
Välgrundade slutsatser
Utförligt och nyanserat diskussion
Utforskande frågor
Komplexa förklaringar
Välgrundade och nyanserade argument
Välgrundade och nyanserade slutsatser
Grupparbete
Mediaprojekt
Skriftligta inlämningar
Sal U 31 eller U 11
Dörren stängs när lektionen börjar och efter raster
Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat, och ekosystempåverkan. Ekosystemstjänster, resursuttnyttjande, och ekosystems bärkraft.
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel frågor om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturkunskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk gränskning av budskaper och normer i medierna.
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer, och sexuella hälsa.
Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapligla utförskandet.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundande påståenden.
Full transcript