Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P-Елементи

No description
by

Dimitar Krsteski

on 17 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P-Елементи

-P-блок металите имаат класични метални карактеристики: тие се сјајни, тие се добри спроводници на топлина и електрична енергија и тие губат електрони лесно. Општо земено, овие метали имаат високи точки на топење и лесно реагираат со неметали да формираат јонски соединенија. Јонски соединенија се формираат кога позитивни метални јони обврзници со негативен неметални јон.
-Во Р-блок метали, има неколку фасцинантни својства. Галиум, во 3-то ред на колоната 3А, е метал кој може да се топи во вашата дланка. Тин, во четвртиот ред од колона 4А, е богат, флексибилен и исклучително корисен метал. Тоа е важна компонента на многу метални легури, како бронза калај.
-Античките народи ја користеле предноста на различни нешта, од храна,засладувачи до керамика глазури за прибор за јадење. Непознато за овие древни цивилизации, е дека оловото е доста токсично. Многу историчари се сомневаат дека труењето со олово е поврзано со падот на Римската цивилизација.За долго време, Оловото се користело во производство на бои.
Р-елемнетите односно блокот на р-елемнетите е најинтересниот,се разликува од другите блокови,најтежок за опишување,ги содржи најпознатите,најважните,најтоксичните и најубавите елементи.P-блокот е на десната страна од периодниот систем и вклучува елементи од шест колони почнувајќи со колона 3А и завршувајќи со колона 8А (или колони 13-18 на некои верзии на периодичната табела). Хелиумот, кој е во врвот на колона 8A, не е вклучен во п-блокот. P-блок елементи се обединети од страна на фактот дека нивните валентни електрони (најоддалечените електрони) се во Р-орбиталата.


Елементите од 8А групата уште го носат името благородни гасови, додека во минатото се нарекувале интерни гасови затоа што се верувало дека се нултовалентни и дека не образуваат соединенија. Од таму потекнува и името на самата група. Сега во хемиската литература за оваа група не хемиски елементи најчесто се користи називот 8А група.
Во оваа група на елементи спаѓаат:
-хелиум (He)
-неон (Ne)
-аргон (Ar)
-криптон (Kr)
-ксенон (Xe)
-радон (Rn)

-Хелиум се користи за полнење на балоните. „Хелиумовиот воздух“ се дава на нуркачите затоа што хелиумот помалку се раствора во крвта од азотот, па затоа бргу се дига кон површината - спречува киселинска болест. Хелиумот служи за истражување на материи при многу ниски температури. Се претпоставува дека е течен и при апсолутна нула.
-Неон се употребува за полнење на рекламни светлечки цевки. Ако под намален притисок дојде до електричено празнење низ неонот се јавува портокалово-виолетова светлост. Доколку се додаде живина пара и аргон бојата се менува до темносина и зелена.
-Аргон се користи за полнење на светилки, како и за заварување во техниката затоа што дава интерна атмосфера. Се користи и а полнење на светлечки цевнки.
Криптон и ксеон исто така се користат и за полнење на светилки.
-Благородните гасови се користат и во ласерската техника.

Поради доста стабилната конфигурација на елементите не можат да примат ниеден електрон, а да не се започне со потполнување на ново електрично ниво. Пополнетите електронски орбитали не даваат можност за меѓусебно спојување на атомите на овие елементи, па затоа се наоѓаат во три агрегатни состојби. Благородните гасови имаат многу високи вредности за енегрија на јонизација така да тешко може да се отпуштат електрони. Меѓу атомите постојат само Ван Дер Валсови привлачни сили. Тие растат со зголемување на атомскиот број, а со нив и температурата и точката на вриење. Благородните гасови немаат мирис и вкус, а во вода слабо реагираат. За хелиум кој има само 2 електрони вредностите за топење и вриење се најмали. Хелиум не е добиен во цврста агрегатна состојба. Благородните гасови влегуваат во состав на атмосферата. Се добиваат со фракциона дестилација на течен воздух.

P-Елементи
Благородни гасови
Општи својства на елементите,примена на благородните гасови и соединенија на благородни гасовиP-Елементи
Својства на P-блок елементи
P-блок е една од највозбудливите блокови во периодниот систем. Тој е дом на најголем избор на елементи и е единствен блок кој ги содржи сите три типа на елементи: метали, неметали и металоиди. Постојат елементи во р-блок, кои се една од најважните во животот, кои се најзастапени во земјината кора, како и елементи кои едвај се откриени.
Единственото нешто што сите Р-блок елементи го имаат заедничко е дека нивните валентни електрони се во р-орбиталата. Општо земено, P-блок елементи се најдобро опишани во поглед на условите на елемент тип или колона број.

Металоиди имаат својства и на метали и на неметали, но терминот 'металоид "нема строга дефиниција. Сите елементи кои се општо признати како металоиди се во п-блок: бор, силициум, германиум, арсен, и други

Силиконот е можеби најпознат металоид. Тоа е вториот најзастапен елемент во земјината кора . Тој се користи за да се направи микрочипови за компјутери и други електронски уреди. Значи силиконот е вреден за техничката индустрија,

Силиконот сјаје како метал, но доста е кршливи како неметал. Металоидот
Германиум има својства многу слични на силикон, но овој елемент е многу редок. Арсенот е токсичен металоид кој се користи во текот на историјата како додаток на метални легури, бои, па дури и шминка.

Повеќето од P-блок елементи се неметали. Овие елементи обично имаат ниски точки на вриење, се сиромашни проводници и не губат лесно електрони. Некои неметали се цврсти на собна температура, додека други се гасови. Еден не метал во p-блокот, бром, се наоѓа во течна состојба на собна температура.

Јаглерод, фосфор, сулфур, селен и јод редовно се јавуваат како цврсти материи. Чистиот јаглен најчесто се јавува како графит и дијамант, но тоа може да се поврзе со други елементи, за да формираат различни состојки. Јаглерод се смета за најважниот елемент за живот, бидејќи повеќето соединенија од суштинско значење за живите суштества содржат јаглерод. Фосфор, сулфур, селен и јод се прави кршливи материи од различни бои
Општи својства на елементите

Примена на благородните гасови

-Благородните гасови можат да градат соединенија иако имаат доста стабилна електронска конфигурација. Првото соединение на благородниот гас е направено во 1962 година. При собна температура извршено е мешање на темноцрвена пара на платина хексафлуорид PtF6 со вишок на ксеон,настанува цврсто жолто комплексно соединение ксеонон-хексафлусроплатинат, XePtF6.
-До денес се направени повеќе од стотици соединенија на Ксеон, пр: со флуор: XeF2, XeF4, XeF6; со кислород: XeO3. Некои од нив се многу стабилни, како на пример Rb2XeF8 кои не се разлагаат ниту на 400°С. Добиени се и некои соединенија на криптон и радон.
-Соединенијата на благородните гасови немаат практична примена, така да нивното добивање има само теориска вредност
Соединенија на благородни гасови

Изработка:Стефан Здравковски и Димитар Крстевски I-1
Full transcript