Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1.2 PERSEKITARAN PERNIAGAAN

No description
by

NHaziqah M

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1.2 PERSEKITARAN PERNIAGAAN

Pelanggan dan Kakitangan
PERSEKITARAN PERNIAGAAN
Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan produktiviti.
Persekitaran umum sangat luas dan mempunyai hubungan tidak langsung dengan perniagaan.
PERSEKITARAN UMUM
Pekerja
FAKTOR PERSEKITARAN TUGAS (1)
Polisi penawaran wang boleh mempengaruhi perkembangan perniagaan.
Faktor Persekitaran Umum (1)
1.2 PERSEKITARAN PERNIAGAAN
BAB 1 PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA
Penggunaan teknologi terkini membantu mengurangkan kos perniagaan.
FAKTOR PERSEKITARAN UMUM (2)
FAKTOR PERSEKITARAN UMUM (3)
Sistem kemudahan di Malaysia
Ahli masyarakat mempunyai kepentingan bersama.
FAKTOR PERSEKITARAN TUGAS (2)
PERSEKITARAN
UMUM
Ekonomi
Politik dan perundangan
Sosiobudaya
Persaingan dan jaringan
Teknologi
Prasarana
Antarabangsa
TUGAS
Pelanggan
Pesaing
Pekerja
Pembekal
Pembiaya dan peemodal
Kerjaan
Masyarakat
PERSEKITARAN UMUM
Ekonomi
Situasi ekonomi dalam dan luar negara
Keadaan ekonomi melambung dan meleset boleh membawa kesan kepada dunia perniagaan
Pertambahan penawaran wang akan menyebabkan permintaan dalam ekonomi meningkat. Kesannya, aktiviti perniagaan akan turut berkembang.
Politik dan Perundangan
Politik merujuk kepada keadaan sesebuah negara yang dipengaruhi fahaman parti politik yang memerintah.
Sistem politik yang wujud adalah seperti system demokrasi, komunis dan
laissez-faire
Kestabilan politik dalam sesebuah negara dapat menjamin kelancaran aktiviti perniagaan dalam negara tersebut
Perundangan merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan
Tujuan perundangan dilaksanakan adalah untuk melindungi pelbagai pihak seperti pekerja, pengguna, alam sekitar dan pengeluar
Antara undang-undang dikuatkuasa ialaah kawalan harga, pencemaran alam dan cetak rompak.
Sosiobudaya

Kepercayaan agama, budaya adat resam dan citarasa penduduk sesebuah negara.
Selain menawarkan barang atau perkhidmatan berkualiti pada harga yang berpatutan, perniagaan juga harus peka terhadap adat resam dan budaya masyarakat setempat agar setiap tindakan mereka tidak melampaui batasan yang ditetapkan.
Persaingan dan Jaringan
Bentuk persaingan yang wujud dalam persekitaran perniagaan ialah persaingan pasaran, persaingan harga dan persaingan antarabangsa.
Persaingan pasaran terbahagi kepada persaingan sempurna, monopoli, oligopoly dan monopolistic
Jaringan perniagaan merujuk kepada hubungan perjanjian yang dibuat secara formal atau pakatan strategic antara perniagaan dengan pihak lain.
Hubungan atau jaringan akan dibentuk antara perniagaan dengan pihak pembekal, pengilang atau pengedar.
Teknologi
Kaedah baru untuk melakukan sesuatu kerja
Penciptaan kaedah baharu melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Penggunaan teknologi baharu dapat membantu meningkatkan produktiviti, menjimatkan masa pengeluaran dan mengurangkan kos perniagaan.
FAKTOR PERSEKITARAN UMUM
Prasarana
Antarabangsa
Jaringan perniagaan di luar negara wujud sama ada melalui aktiviti pengeluaran dan perkhidmatan.
Cabaran sosiobudaya, perundangan, persaingan antarabangsa, percukaian dan blok-blok perdagangan.
Kemudahan atau infrastruktur yang tersedia bagi memudahkan perniagaan beroperasi
Antara kemudahan fizikal yang diperlukan ialah sistem pengangkutan, utiliti, zon perdagangan, pembangunan setempat dan gudang.
Pengangkutan melalui udara, air dan darat diperlukan unutk memindahkan bahan mentah atau barang siap dari satu tempat ke satu tempat yang lain
System perhubungan dan komunikasi yang canggih dapat percepat urusan perniagaan
Utiliti merujuk kepada kemudahan air dan elektrik. Perniagaan memerlukan utiliti untuk meneruskan operasinya.
Pelanggan
Pihak yang akan membeli barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan
Menentukan perkembangan atau kejayaan sesebuah perniagaan
Menyumbang pendapatan kepada sesebuah perniagaan dengan membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan
Memenuhi keperluan dan kehendak golongan ini
Menawarkan barangan yang berkualiti pada harga yang beraptutan, memberikan layanan mesra dan memberikan kemudahan kredit serta diskaun kepada pelanggan.
Pesaing
Pekerja
Individu yang menawarkan masa, tenaga dan kemahiran untuk melakukan kerja-kerja dalam perniagaan
Perlu mendapatkan pekerja yang mahir dan cekap supaya segala kerja dapat dilakukan dengan berkesan.
Member ganjaran dan kemudahan yang diperlukan oleh pekerja supaya kadar lantik henti dapat dikurangkan.
Memuaskan kehendak dan keperluan pekerja mereka
Pembekal
Perniagaan lain yang mengeluarkan sesuatu barangan untuk keperluan pelanggan yang sama dalam sebuah industry yang sama
Perniagaan harus mengawasi kegiatan dan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan pesaing supaya dapat bersaing dengan lebih baik.
Menawarkan barang atau perkhidmatan yang lebih berkualiti berbanding dengan barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesaing.
Pihak yang menawarkan segala keperluan kepada sesebuah perniagaan, misalnya bahan mentah, pekerja dan pengangkutan.
Menjalinkan perhubungan yang baik dengan pembekal supaya bekalan dapat dihantar kepada peniaga apabila diperlukan pada harga yang menarik dan perpatutan
Memastikan bayaran dibuat kepada pembekal mengikut masa yang ditetapkan bagi menjamin penghantaran bekalan secara berterusan
Pembiaya dan pemodal/Pelabur
Pembiaya merupakan pihak yang menyediakan kemudahan kewangan untuk perniagaan
Pemodal pula ialah pelabur yang menyumbangkan modal atau keperluan perniagaan ke dalam perniagaan mereka.
Pelabur atau pemegang saham dan pihak bank yang menawarkan kemudahan pinjaman.
Pihak yang mentadbir sesebuah negara dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar serta menguatkuasakan undang-undang.
Membayar cukai pendapatan, tidak terlibat dalam aktiviti perniagaan haram dan tidak menaikkan harga barang dengan sesukan hati
Menjejaskan imej perniagaan dan perniagaan yang terlibat mungkin terpaksa ditutup
Kerajaan perlu memberikan galakan dan insentif yang berpatutan kepada perniagaan
Masyarakat
Perhubungan baik dengan orang lain
Merujuk kepada ahli masyarakat yang mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama
Kerajaan
Full transcript