Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den retoriska arbetsprocessen

No description
by

Maria Bivesjö

on 12 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den retoriska arbetsprocessen

Ett givet sätt att arbeta alltsedan de gamla grekernas tid
Den retoriska arbetsprocessen
SPUTA

Samla
I klassisk retorik kallat Inventio - att inventera vad man redan kan och vet och skaffa sig mer info och fakta om det behövs.
Utföra
Inom den klassiska retoriken kallad Elocutio - att formulera sig. Den här delen handlar om att i detalj formulera sig utifrån det material man hittat för att uppnå det syfte man tänkt sig.
Agera
Inom den klassiska retoriken kallat Actio - att framföra sitt tal. Här spelar det stor roll inte bara vad man säger utan även hur man för sig och agerar - annars når man kanske inte ut med sitt budskap.
Träna
Den första delen i arbetsprocessen som endast berör talade uppgifter. Inom den klassiska retoriken kallat Memoria (att minnas). En god talare förstår att träna på sitt tal innan hen möter publiken - så att det blir ett trovärdigt framförande och så att man inte tappar tråden.
Planera
I klassisk retorik kallat Dispositio - att disponera det material man har på ett sätt så att det får förväntad effekt.
Ethos, logos och pathos
Vad vill jag göra med mitt material? Vill jag roa, informera eller övertyga? Olika syften kräver olika retoriska arbetssätt för att ge förväntad effekt!

Inom den klassiska retoriken kallas det
Ethos
när man lyckas förmedla trovärdighet till publiken. Detta är något man med fördel gör ganska direkt i en text eller ett tal.
Logos
innebär att publiken förstår och ser det logiska i det man presenterar och
Pathos
slutligen betyder att man väcker känslor hos läsarna/åhörarna. Pathos används ofta extra mycket mot slutet.
Upp-I-Vä
Tänk på att det går ganska fort för publiken att "döma" en talare. Försök få till en inledning enligt devisen Upp-I-Vä - börja med något som skapar UPPmärksamhet, Intresse och VÄlvilja hos publiken. En positiv och intressant start ger dig som talare all möjlighet att nå ut med ditt budskap.
Status
Våga ta plats som talare. Den känsla du upplever är inte alls samma som din publik får se. Adrenalinpåslag märks inte och dina tankar är osynliga. Gå in, positionera dig på golvet, se ut över publiken, använd bra röstvolym - och tro på dig själv!
Ställ frågor:
Vad vet jag redan?
Vad behöver jag lära mig?
Hur djupt behöver jag gå i ämnet?
Vilka källor är bäst att använda?
Hur kan jag vara källkritisk?
Inom retoriken är det under Utförandet som man ska försöka hitta goda retoriska stilfigurer och s.k. troper att fylla sin text med. Exempel på såna är allitteration, ironi, hyperbol, metafor, liknelse.
Syftet med dessa är att förstärka texten eller talet.
Full transcript