Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Личен и групен живот

Личност
by

Sonja Atanasovska

on 27 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Личен и групен живот

Foundation Drive Phase 1 Phase 2 Results Core Групата ме почитува, цени, охрабрува и се чувствувам многу
сигурно. Во групата мојата личност може да дојде до полн израз. Како се чуствувам јас во групата? Јас сум личност и се разликувам од другите според моите физички,психички и социјални особини Јас сум посебен и се разликувам од другите. Имам свои лични особини. ЛИЧНИОТ И ГРУПНИОТ ЖИВОТ ЛИЧНОСТ е збир на сите особини (физички, психички социјални) особини кои го прават човекот посебен. ШТО Е ЛИЧНОСТ ? Групата ме почитува, цени, охрабрува и се чувствувам многу
сигурно. Во групата мојата личност може да дојде до полн израз. Како се чуствувам јас во групата? ГРУПАТА ВРСНИЦИ УЧИЛИШТЕТО СРЕДИНАТА НАСЛЕДСТВОТО СЕМЕЈСТВОТО Учевме минатата година во содржините за улогата на родителите! Ајде размисли... Што влијае врз формирање на личноста ? ЛИЧНОСТ е збир на сите особини (физички, психички социјални) особини кои го прават човекот посебен. ШТО Е ЛИЧНОСТ ? Чувствувам блискост и искреност од врсниците. Улоите во групата се различни. Групата ме штити од надборешен притисок, се чувствувам безбедно Психички особини Што е личност?
Кои се формални групи?
Кои се неформални групи?
Што трба да знаеме за да бидеме член на некоја група? Да ги почитуваш правилата.
Да знаш која е целта која сакаш да ја постигнеш.
Да знаеш кои и какви активности треба да превземеш.
Да го почитуваш мислењето на секој член од групата.
Да бидеш одговорен за своите постапки. Што треба да знам за да можам да бидам член на некоја група? Група врсници
Група љубители на ист вид на музика или храна
Група на постари брака и сестри
И други слични групи во кои не здружува некаков заеднички интерес. На оваа група припаѓаме и ние . Постојат: ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ Колку видови на групи постојат и каква е разликата меѓу нив? ЗДРУЖУВАЊЕТО НА ЛУЃЕТО ЗА ДА СЕ ДРУЖАТ, ЗАБАВУВААТ ИЛИ ОСТВАРАТ НЕКОЈА ЗАЕДНИЧКА ЦЕЛ ПРЕТСТАВУВА ГРУПА. ШТО ПРЕТСТАВУВА ГРУПАТА? Јас сум личност и се разликувам од другите според моите физички,психички и социјални особини Јас сум посебен и се разликувам од другите. Имам свои лични особини. ЛИЧНИОТ И ГРУПНИОТ ЖИВОТ Секој член во групата има однапред определе-на улога Оркестар Спортски тим Војска Училиште Социјалнии особини Кои се физички особини ? Психички особини Да ги почитуваш правилата.
Да знаш која е целта која сакаш да ја постигнеш.
Да знаеш кои и какви активности треба да превземеш.
Да го почитуваш мислењето на секој член од групата.
Да бидеш одговорен за своите постапки. Што треба да знам за да можам да бидам член на некоја група?
Full transcript