Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapittel 13 - kristendommen under skiftende forhold

No description
by

Dag Flem Mæland

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapittel 13 - kristendommen under skiftende forhold

Fra jødisk sekt til egen religion
Kristendommen i den tredje verden
Utvikling av trosbekjennelser
Gnostiske retninger
Strid om hvilke skrifter som skulle være med i Bibelen
Forfølgelse av kristne i romerriket fram til keiser Konstantin (206-337)
Religionen går fra å være privat til å bli offentlig
Klosterbevegelsen vokser fram
År 200 - 300
Mange av romerrikets fiender i nord gikk etterhvert over til kristendommen
Mange av kongene ble salvet etter mønster fra GT
Kirken som institusjon utvikler seg videre - forvalter for eksempel frelsen
Skjærsilden
Mystikk
Tidlige universiteter underlagt kirken
Pavens autoritet utfordres mot slutten av middelalderen og fører til reformasjonen
Middelalderen
Reformasjonen
Opprettes menigheter kort tid etter Jesu død (brev til
de kristne menighetene rundt middelhavet samt Egypt og Syria)
Strid om omskjæring - endte med at de som ikke var jøder
slapp omskjæring - dermed ble det vanskelig å kalle dette for en jødisk retning
Den raske spredningen skyldes blant annet Pax romana
og gode kommunikasjonsveier
Forsøk på å gripe tilbake til den opprinnelige kristendommen (Bibelen viktigst, ikke tradisjonen).
Luther vektlegger den enkeltes forhold til Gud - passer godt inn med idealene fra renessansetenkerne.
Annet syn på nattverden enn katolikkene (transsubstansiasjon):

”Så tok Han kalken, takket og sa: ”Ta dette og del det mellom dere! For Jeg sier dere: Jeg skal fra nå av aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer.” Og Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: ”Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg!” På samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: ”Denne kalk er for dere.”
- Luk 22:17-20
gjøre rede for eksempler på kontinuitet
og forandring i kristendommens historie
i og utenfor Europa
Læreplanmål:
Fra serien "Historia om kristendommen"
10 % kristne i romerriket rundt år 300
Kristne martyrer
Paulus omvending til kristendommen
Monoteismen en trussel mot keiseren
Konstantins omvending til kristendommen, personlig eller politisk?
Konstantin endret kristendommen, men endret kristendommen Konstantin?
"Rettferdig krig"
NIKEA - 325 : Strid om Jesu' natur - "av samme stoff"
Afrika
Tidligere Sovjetunionen:
Blanding av samarbeid mellom stat
og kirke og forfølgelse av kristne
800 millioner mennesker bor i Afrika
50 prosent kristne - hvor bor de?
Misjonering
Motreaksjon: Kritikk av vestens nedlatende
holdninger til afrikansk kultur og religion
Afrikansk teologi:
Legger ofte sterkere vekt på troen på ånder
og forfedre
Den romersk-katolske kirke størst
Pinsemenighetene i sterk vekst
Kina
50 millioner protestanter
10-12 millioner katolikker

Kommunismen og kulturrevolusjonen
Full transcript