Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ryska Revolutionen och Sovjetunionen

No description
by

Carina Söderberg

on 10 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ryska Revolutionen och Sovjetunionen

Ryska Revolutionen 1917
Ett omodernt,
industriellt efterblivet land med
en medeltida samhällsstruktur
Ryssland före 1917
1917- Februarirevolutionen...
Liksom i Frankrike före Franska
revolutionen - missnöje med
tsarfamiljen som personer och symboler.
Hungersnöd och upplopp i Petrograd.
Myteri inom armén efter order om att skjuta demonstranter.
Den socialistiska arbetarrörelsen, organiserad i de stora städerna, lyckas locka många människor. Rörelsen är delad i två. De
revolutionära Bolsjevikerna
och de
reformistiska Mensjevikerna.
Inbördeskrig 1918-1922
Revolutionens betydelse
...och Oktoberrevolutionen
Myteriet och upploppen sprider sig parallellt. Med arméns kollaps följer att:
En tillfällig regering bildas i Moskva men
- sovjeterna har mer makt och de flesta militärer är medlemmar i olika sovjeter, inte under regeringen.
- regeringen vill fortsätta delta i världskriget
I sovjeten (det lokala styret) i Petrograd hade Bolsjevikerna mest makt. Vladimir Lenin, som levt i exil i Europa, återvände 1917 och tog på sig ledarskapet. Han får hjälp av tyskarna att resa tillbaka - de hoppas kunna skapa oro i Ryssland.
Bolsjevikerna ville:
1. Att Ryssland omedelbart skulle dra sig ur första världskriget
2. Att landägarnas jord omedelbart skulle övergå till att ägas av de arbetande bönderna
3. att all regeringsmakt skulle gå till sovjeterna

Många fattiga ryssar var förstås positiva till förslagen
Efter dåliga resultat i val i upplöser Bolsjevikerna nationalförsamlingen och förklarar att sovjeterna ska styra. Enligt marxistisk teori införs nu "proletariatets diktatur" - ett försök till ett samhälle där de fattiga och de som arbetar har makten.
"De vita" Tsartrogna i imperiets utkanter (sibirien/ukraina) angriper de röda och försöker återta makten. De får hjälp av utländska styrkor från Frankrike, Storbritannien, USA m.fl. Alla övriga imperier är mycket oroade över utvecklingen i Ryssland och de revolutionära tendenserna i hemländerna.
С
оюз
С
оветских
С
оциалистических
Р
еспублик

U
nion of
S
oviet
S
ocialist
R
epublics

Vid Versaillesfreden 1918 drar Frankrike och Storbritannien hem sina styrkor och inbördeskriget trappas ner fram till 1922 så kommunisterna säkrat greppet. Sovjetunionen utropas.
Caesar/Kaiser/Tsar/Kejsare
Tsarväldet Ryssland
Under första världskriget råder revolutionära stämningar i många länder, särskilt i det mäktiga grannlandet Tyskland.
Tsar-släkten Romanov regerade Ryssland i över 300 år fram till 1917 när de greps och sköts av revolutionärer i Ekaterinburg.
Som hovlig rådgivare blev den excentriska mystikern och munken Rasputin en symbol för den Tsarväldets världsfrånvända och impopulära styre.
På grund av sin isolering, religiöst, geografiskt och kulturellt från Europa, hade Ryssland inte tagit del av mycket av den demokratiska utvecklingen i Västeuropa. Tsarstyret var en absolut monarki med extremt mycket personlig makt hos Tsaren
Lyxen i vinterpalatset i Petrograd (senare Leningrad och nu St Petersburg) och andra kungliga byggnader var en skarp kontrast mot vanliga ryssars vardag
Endast bland intellektuella i städerna, och oftast i små grupper, fanns socialister och liberaler som försökte organisera ett politiskt motstånd.
Under 1900-talets början växer motståndet mot Tsarväldet...
1905
1904
Ryssland förlorar ett
krig mot Japan
Strejker, demonstrationer och
myterier drabbar hela imperiet.
Ett parlament (duman) inrättas.
1914
Det mesta av Ryssland var landsbygd med ökande bofolkning och fattigdom. Livegenskap fanns kvar till 1861.
Första världskriget innebär ett tillfälligt
lugn för den Ryska staten, men kriget blir
snabbt en katastrof för Ryssland.
Samtidigt drabbas landet av missväxt.
1917
...
- bönder konfiskerar adelns jord i allt högre grad.
- dödsstraffet för desertering avskaffas och allt fler lämnar armén
- lokala råd, "sovjeter", inrättas som tar över landets styre.
Statskuppen
Ledande Bolsjeviker och senare medlemmar i Sovjetunionens kommunistparti.
De fyra i mitten skulle alla senare komma att avrättas på order av den längst till höger.
Lenin
Trotsky
Zinoviev
Kamenev
Bukharin
Stalin
Bolsjevikerna är, liksom resten av världen, chockade, förvånade och oförberedda på att ha kunnat ta makten. De medlar snabbt fred med tyskland trots att det innebär att en tredjedel av Rysslands yta (bl.a. Finland) försvinner.
Många av de områden som tidigare ingått i det Ryska imperiet drabbades av inbördeskrig mellan "röda" som ville ansluta sig till den nya socialistiska Sovjetunionen och "vita" som ofta ville utropa självständiga icke-socialistiska stater.
När Finland blev självständigt fanns ingen regering och ett inbördeskrig mellan röda och vita bröt ut 1918. Under bara några månader dog ca 40 000 människor i strider och avrättningar. Kriget är fortfarande mycket kontroversiellt och ett öppet sår i Finlands historia.
Revolutionen blev en inspirationskälla för arbetarrörelsen och socialistiska partier/rörelser över hela världen
För Ryssland
Internationellt
För Arbetarrörelsen
Från 1917 - 1991 var Ryssland hjärtat i Sovjetunionen och en militär, politisk och ekonomisk supermakt.
Sovjetunionen utgjorde ett politiskt och ekonomiskt alternativ till västvärldens kapitalism och samtidigt ett stort politiskt och militärt hot, ända från 1917 till kollapsen 1991.
Från ett tsarrike till en stat som upplevde stora framsteg och bakslag, förbättrade mångas liv men
genomled enorma brott mot mänskligheten.
I praktiskt taget i alla stater delades arbetarrörelsen i två huvudgrupper. De reformistiska, ofta socialdemokratiska partierna, och de revolutionära kommunistiska partierna
Motsättningarna mellan Sovjetunionen och särskilt USA under kalla kriget dominerade internationell politik under nästan 50 år
I sverige likaså - där bröt sig en grupp ur Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och bildade Sveriges kommunistiska parti.
Slutet på Tsarväldet och ett nederlag för konservatism och religionen, stora förändringar för vanliga människors levnadsätt.
Diktatur i Sovjetunionen
Staten tog över banker, större industrier och gruvor
Storgodsägarnas, kyrkans och tsarens jord delades ut till bönderna
Oppositinella avrättades eller sattes i speciella fängelse och arbetsläger - Gulag

Den ekonomiska politiken i Svojetunionen
NEP
- den nya ekonomin. Lenin övergav de
kommunistiska idealen på grund av hungersnöd.
Bönderna fick sälja av sitt överskott och små
hantverksindustrier uppstod.
Blev framgångsrikt och industriproduktionen ökade och hungersnöden bemästades.

1928 avskaffades NEP och Stalin hade nu egen
makt. Nu infördes
femårsplaner
Alla privata företag övergick i statlig ägo. En statlig
myndighet bestämde hur mycket som skulle produceras.
Den tunga industrin prioriterades. Brist på varor uppstod.
Kollektivisering och terror
Små jorbruk slogs samman med tvång
Orsak: effektivisera jordbruket, frigöra arbetskraft och
bli kvitt bönderna - ett hot mot den kommunistiska regeringen

Kulakerna-storbönderna skulle krossas som klass och många skickades till Gulaglägren
1930-talet en totalitär stat, men utrensingar och tvångsarbeten.
Gulag
Förkortning av "Huvudstyreslen av korrektions och arbetsläger. Miljontals människor arbetade och dog i dessa läger.
Full transcript