Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduismen-den äldsta världsreligionen

No description
by

Adam Chauca

on 19 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduismen-den äldsta världsreligionen

De österländska världsreligionerna
Hinduism och Buddhism
ca 3500 år gammal
Den äldsta världsreligionen
Tro och lära
Befrielse från Samsara
Det gudomliga
ca 1000 0000 000 anhängare
(de flesta i Indien)
Indusdalen
Arier
Hinduismen har ingen grundare
En religion som formats under tusentals år- ca 3500 år
Hinduismen ett namn för flera religiösa inriktningar
Inte organiserad
Brahmanska kärntraditionen
Samsara: Karma, moksha osv.
Kastsystemet
Sakrament-heliga riter
En stor gudavärld
Sanatana dharma
Vad är hinduismen?
Pilgrimsfärder
Högtider
Kon-ett heligt djur
Heliga skrifter
Brahman
-världssjälen
Finns i allt
Atman
En del av brahman som finns i alla varelser
-själen
Moksha
Samsara
Atmans befrielse från samsara och återförening med Brahman
-befrielse
Atman återföds
Karma
-konsekvenser av ens handlingar
Människan samlar på sig karma
Människors karma är kopplad till Dharma
-plikter
Plikter avgörs av bl.a. kön, ålder och kasttillhörighet
God karma
Dålig karma
Moksha
Den yttersta verkligheten
Maya-
slöja
-panteism
-god återfödelse
-dålig återfödelse
(reinkarnation)
Cirkulär världsreligion
Samsara
-det eviga kretsloppet
Brahman
(O)personlig gudomlighet
Personlig gudomlighet
(filosofisk inriktning)
(folklig inriktning)
Den hinduiska gudavärlden
Hur många gudar finns det?
Hindrar människan att se den yttersta verkligheten
Karma-yoga-handlingarnas väg:
Fokus är på att få god karma
Viktigt att följa sin dharma
Ger god karma och en bättre återfödelse
Leder inte till Moksha direkt men skapar förutsättningar för det i nästa liv
Bhakti-yoga-hängivenhetens väg
Kärlek och dyrkan till en gud.
Tillbedjan av guden viktig
Viktigt att leva osjälviskt och kärleksfullt
Målet är att förenas med guden som tillbes
Jnana yoga-insiktens väg
Studier och meditation
Övningar för kropp och sinne
Insikt om att atman och brahman hör ihop
330 miljoner gudar?
Olika gudar i olika, städer, byar, familjer, tider osv.
Tre huvudgudar:
Vishnu,
Shiva,
Brahma,
Brahma
Vishnu
Shiva
Brahma-
Vishnu-
Uppenbarar sig genom avatarer
Shiva-
Förstör jorden så att en ny kan skapas
skapar världen och drar sig tillbaka
får världen att fungera
Samsara
Kastsystemet(varna)
På detta sätt ska man komma förbi maya
varnasystemet
En evig ordning
Varna-ungefär samhällsklass
Du föds in i en varna och kan inte byta
Du ska helst leva, arbeta och gifta dig i din jati
Kast/Varna och jatis
Brahmaner-
De styrande
Präster, astrologer etc.
De renaste
Rent/Orent
Rituell renhet
Kroppslig orenhet
-blod, saliv, svett osv.
Ju högre upp i varnasystemet desto renare
En ren person måste undvika att bli oren
Orenhet kan föras över från en person till en annan
Olika nivåer av renhet och orenhet
Kshatriyas-
De krigande
Militärer, politiker etc.
Vaishyas-
De närande
Ansvariga för ekonomi, jordbruk, handel
Shudras-
de tjänande
Städare, mekaniker, artister
Daliter
-de förtryckta
"De oberörbara"
dvs. de orena
I varna finns jatis=
Diskriminering pga varna är olagligt
Efterföljs inte
Vatten och eld renar
Flera olika gudar är olika sidor av samma gudomlighet
Kvinnor och gudinnor har en kraft: Shakti
De österländska världsreligionerna
Gemensam världsbild
Cirkulärt tidsperspektiv
Samsara-det eviga kretsloppet
Karma-
Befrielse från Samsara-
-cirkulära världsreligioner
Moksha inom hinduismen
Nirvana inom Buddhismen
konsekvenserna av ens handlingar
Liv
Död
Återfödelse
(reinkarantion)
Brahmanska kärntraditionen
Brahminer-ett prästerskap
Föreskrifter för rituell renhet
3:e största världsreligionen
Pluralistisk religion
Historia
Den vediska tiden
-Induskulturen
Vedatexterna
Upanishaderna
Polyteistisk/monoteistisk?
Komplex gudsbild
Mahabarata-Bhagavadgita
( ca 1100-1200 f.kr)
( Upanishaderna 800-500 f.Kr)
ca 300-100 f.Kr)
Allt utgår ifrån en gudomlighet
Kallas för Brahman
Panteism
-det gudomliga finns i allt
Gudar och gudinnor
Varje manlig gud har en fru
Shakti
Shakti kan endast tämjas av män
Alla kvinnor har shakti
Människosyn
Människans kropp är dödlig
Människans själ är evig
Atman=själ
När människan dör reinkarneras hon till en ny varelse
Karma--samlade resultatet av ens gärningar
Din karma avgörs av det du gör och din dharma
Dharma= Plikter
Dharma avgörs av bl.a.: Kön,social status, vart du kommer ifrån osv.
yrkesgrupper
Målet är att komma ur samsara
Olika sätt att se på det gudomliga
Alla varelser har atman
Varje varna och jati har sin dharma
Kvinnosyn
Manus lag:
Kvinnan ska vara underordnad mannen
"Dag och natt måste kvinnorna hållas i beroende av sina män, och om de ägnar sig åt sinnliga nöjen, måste de övervakas. Fadern beskyddar henne i barndomen, mannen beskyddar henne i ungdomen, hennes söner beskyddar henne i ålderdomen, en kvinna ska aldrig vara oberoende."
Den här kraften kan endast kontrolleras av män
Anses vara lägre stående
Moksha
Befrielse ur samsara
Olika vägar-
beror på gudssyn
-en slöja som döljer verkligheten

Maya
Askes-försakelsens väg
Väljer ett liv i enkelhet och fattigdom
Ingen världslig njutning, fokus på det andliga
Kroppen hindrar själen
Uppoffringar och övningar ska befria själen
Sadhus
Extrem askes och självplågeri
Guru
Tempel och gudar
Tillbedjan av gudar-puja
Offrar blommor, mat, tänder rökelse osv.
Darsan-att skåda gudarna
Gudabilder
-gudarna flyttar in i gudabilderna
Heliga platser och högtider
Templet-gudarnas hem
Olika gudar-olika tempel
Olika ritualer:
Rituell renhet är viktig innan man går in i templet
Prasada
Varanasi
Ganges
Divali-ljusfest
Indiska nyåret. En ljusfest
Till gudinnan Lakshmis ära
Ljusets seger över mörkret
Holi-
vårfest
Man kastar färg på varandra
En fest till Krishnas ära
Ingen behöver hålla fast vid varnareglerna
Janmastami-
Firar Krishnas födelse
Att leva som hindu:Livsstadier
Enligt hinduer finns olika livsstadier
Varje livsstadie har en viss dharma
Studiestadiet
Familjestadiet
Eremitstadiet
Asketstadiet
Respektera lärare och föräldrar-studera Veda
Skaffa familj, försörja familjen
Dra sig undan för att ägna sig åt religionen
Mannen lämnar allt för att bli asket
Full transcript