Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 5 năm sắp đến (2011-2015).

No description
by

Quang Duy

on 30 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 5 năm sắp đến (2011-2015).

Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành cho Tp. HCM Phần mở đầu Giải pháp LẬP KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAI ĐOẠN 2011-2015 Phần nội dung Kết quả chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010 Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện
các loại quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 lí do hình thành đề tài mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu phạm vi và đối tượng nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu ngành là
hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế quá trình chuyển dịch trong 5 năm qua
đã mang lại những hiệu quả nhất định nhưng nhìn chung quá trình chuyển dịch còn chậm chạp
các hiệu quả mang lại chưa tạo được sự đột phá phải có một lộ trình chi tiết nhằm cụ thể hóa từng bước thực hiện để đảm bảo chuyển dịch cơ cấu ngành Tp. Hồ Chí Minh một cách toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất Xây dựng được một kế hoạch cụ thể
triển khai thực hiện đạt được nhiệm vụ
chủ yếu đã được đề ra Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao chất lượng và hiệu quả Tập trung các nguồn lực bao gồm cơ cấu ngành và các mô hình chuyển dịch ngành kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh GIẢI PHÁP Kết quả chuyển dịch cơ cấu
ngành kinh tế Giới thiệu chương trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2001 2010 2006 11%/năm 11%/năm Dịch vụ Nông nghiệp Công nghiệp 1.2% 54.5% 44.3% Nhiệm vụ Chỉ tiêu Mục tiêu Giới thiệu chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 Nhiệm vụ Các ngành phấn đấu đạt tăng trưởng 13%/năm.
Tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu. Trong lĩnh vực ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao.
Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp Chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững.
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
vào các ngành nông nghiệp. dịch vụ công nghiệp nông nghiệp GDP tăng bình quân hàng năm 12%

Đến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp 42% GDP, nông nghiệp: 01% GDP.

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Dịch vụ bình quân 13%/năm, của ngành Công nghiệp là 11%/năm, và Nông nghiệp là 5%/năm Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, bền vững. Lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành
của Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 Bảng tính hồi quy tốc độ biến động bình quân của tỷ trọng ngành kinh tế. Kế hoạch 5 năm Tập trung triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả
các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tổ chức thực hiện các chuyên đề nghiên cứu chung
về vấn đề chuyển dịch cơ cấu
và tái cơ cấu kinh tế thành phố Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn mới thank you
for your attention !
Full transcript