Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PIAGAM MADINAH SATU ANALISIS

No description
by

Rafiza Abd Rafar

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PIAGAM MADINAH SATU ANALISIS

FASA-FASA YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN ETNIK DALAM
PERLEMBAGAAN MADINAH


SEBAB DAN TUJUAN HIJRAH
Disebabkan perintah Allah SWT
Tentangan dari org Arab Quraisy
Strategi untuk mencapai kejayaan
Jemputan orang Madinah
KEPENTINGAN HIJRAH
Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi
Memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa
Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dan Madinah
Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama
Melahirkan masyarakat yang cemerlang
Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad SAW
Kebijaksanaa Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi perjuangan

SEJARAH HIJRAH
Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 Masihi
Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah
Berlaku secara berperingkat-peringkat dan sulit
Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama Abu Bakar al-Siddiq
Ummar al-Khattab berhijrah secara bersendirian
SEJARAH PIAGAM MADINAH
SKOP KANDUNGAN
KEBEBASAN BERAGAMA DAN
HAK ASASI MANUSIA

HAK DAN TANGGUNGJAWAB DARI
SEGI KETAHANAN
DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA

DASAR HUBUNGAN BAIK,
MELINDUNGI ORANG-ORANG YG LEMAH
DAN SALING BANTU MEMBANTU

TIDAK BOLEH MENJATUHKAN HUKUMAN SEBELUM DISIASAT
DAN
LARANGAN MEMBUNUH

MEMPERAKUI KEWUJUDAN
DAN
KEPENTINGAN KAUM LAIN

KEPENTINGAN
PIAGAM MADINAH

POLITIK
EKONOMI
PENTADBIRAN
SOSIAL
Perdagangan berjalan dengan pesat
Bidang ternakan dan pertanian bertambah meningkat
Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan
Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan
Mementingkan elemen keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
Kemenangan dalam peperangan menambahkan harta rampasan perang

EKONOMI
Terbentuk negara Islam pertama di dunia
Orang bukan Islam mengakui menjadi warganegara sebuah negara Islam yg membawa kepada kestabilan politik
Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik di mana setiap kaum itu terikat dengan undang-undang yang telah digariskan
Mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan luar

POLITIK
Perpaduan kaum dapat diwujudkan di Madinah
Wujudnya persatuan umat dan penghapusan semangat kesukuan jahiliyyah
Keturunan, budaya dan agama dapat mendiami dalam sebuah negara yang mempunyai undang-undang yang lengkap dan sempurna.
Meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi
Kemakmuran negara dapat dicapai dan dirasai bersama dalam keadaan yang harmoni
SOSIAL
Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara Islam
Penempatan masyarakat tersusun dan memudahkan perhubungan terjalin dgn Rasulullah
Memberi tumpuan dan mewujudkan hubungan dengan negara luar
Menekankan dan memperjuangkan semangat ukhuwah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama orang Islam.
Semua rakyat diberi taraf, hak dan kedudukan yang sama dan adil malah tidak pilih kasih 


PENTADBIRAN
FACULITY OF BUSINESS MANAGEMENT
BM242

PREPARED FOR :
USTAZ MOHD. MUHAIZAM BIN. MD. ISHAK

PREPARED BY :

NUR HAFINI BT. HANIN 2013876436
MUNIRAH BT. SUHAINAENI 2013486944
RAFIZA BT. ABD. RAFAR 2013448022
SITI NOR SYAFINAS BT. RAMLI 2013832678

KBM242 4C

LANGKAH YANG DIAMBIL
OLEH RASULULLAH DALAM MEMBENTUK
PIAGAM MADINAH
Digubal oleh Nabi Muhammad S.A.W. (622M)
Perlembagaan bertulis pertama di dunia
Mengandungi 47 fasal
i) Perjanjian Madinah
ii) Dustar al-Madinah
iii) Sahifah al-Madinah

PIAGAM MADINAH
Dikenali sebagai Sahifah Al- Madinah
Piagam pertama yang ditulis secara rasmi dalam sejarah dunia
Asas pembentukan sebuah negara Islam
Dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi dengan berpandukan wahyu Allah
Peraturan tanggungjawab ketua Negara dan rakyatnya
Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar) dan orang bukan Islam (Yahudi dan suku Arab yang lain)
Mengandungi 47 fasal
23 fasal membincangkan hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka
24 fasal menerangkan tanggungjawab orang bukan Islam (Yahudi) terhadap negara Madinah
Dibahagikan kepada tujuh aspek
Melibatkan perjanjian antara penduduk Madinah dan antara kaum Islam
dan kaum Yahudi

PRINSIP UTAMA PIAGAM MADINAH
Al-quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam
Kesatuaan ummah dan kerakyatan
Kebebasan beragama untul semua warganegara
Hak dan tanggungjawab rakyat dari segi ketahanan dan pertahanan negara
Undang-undang keselamatan
Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah

Langkah Pertama:
Mendirikan masjid
Langkah Kedua:
Meningkatkan tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin
Langkah Ketiga:
Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi
Digubal berdasarkan whyu dan norma-norma masyarakat pada waktu itu
Baginda membentuk undang-undang yang dikenali sebagai sahifah
SAMBUNGAN
FASAL-FASAL PIAGAM MADINAH
FASAL 1
Pengenalan kepada piagam, mengakui adanya Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW
FASAL 2 - 11
Menerangkan kedudukan kaum-kaum dalam negara Islam Madinah
FASAL 12 - 23
Menerangkan kewajipan umat Islam dari segi tanggungjawab sesama sendiri dan perkara-perkara yang patut dilakukan dan yang patut dilakukan dan yang patut ditinggalkan
FASAL 24 - 38
Menyebut kedudukan kaum Yahudi dalam negara Islam Madinah
FASAL 39 - 47
Menerangkan kedudukan Yathrib (Madinah) sebagai sebuah kota suci dan harus dipertahankan penduduknya dalam segala peperangan
PENGAJARAN
Kebijaksanaan Nabi Muhammad S.A.W menyusun strategi pembentukan masyarakat
Pentingnya persepakatan antara kaum, golongan dalam negara sendiri dan antara negara-negara luar
Semua penduduk sesebuah negara itu haruslah bertanggungjawab dalam memelihara keamanan dan keselamatan negara
PIAGAM MADINAH
SATU ANALISIS

Terkandungan dalam Piagam Madinah pada Fasal ke-25
Dikaitkan dengan Perlembagaan Malaysia pada:
Perkara ke-3; Agama bagi Persekutuan
Perkara ke-11; Kebebasan Beragama
Terkandungan dalam Piagam Madinah pada Fasal ke-13; Tanggungjawab mempertahankan negara
Fasal 24 dan Fasal 36; Tertumpu pada skop perlembagaan
Dikaitkan dengan Perkara ke-121 (1a): Mengenai kuasa kehakiman
Termaktub dalam Piagam Madinah pada Fasal ke 15; Melindungi golongan yang lemah
Fasal 17 dan Fasal 45; Membicarakan mengenai perdamaian
Dikaitkan dengana Perkara ke-8 dalam Perlembagaan Malaysia iaitu mengenai Kebebasan Asasi
Terkandung dalam Fasal ke - 21; Hukuman yang setimpal dengan perbuatan
Dikaitkan dengan Perkara ke-5;Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang

Terkandung dalam Fasal ke-25
Dikaitkan dengan Perkara 12(1); Tidak boleh mewujudkan diskriminasi terhadap warganegara
Full transcript