Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det trukne emne: Konflikter

No description
by

Lisa Uhrenholt

on 19 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det trukne emne: Konflikter

Velfærdsydelser
Efterløn
Ændringer:
1975: Foreslået af SiD at indføre for hårdt belastede personer over 60.
1979: Indført af SV-regering.
1998: Regeringen ændrede ordringen med a-kasse.
2006: "Efterlønnen skal hæves til 62 i 2019-2022".
2011: "Afskaf efterlønnen og indfør seniorførtidspension".
Fakta
Efterlønsalderen er 60 år.
Efterlønnere eller efterlønsmodtagere.
Forsikringsordning
og
velfærdsydelse.
Kan tilbagebetales ved fortrydning.
Højest antal modtagere: 2007 - 140.000.
Vinter 2013 nede på 96.000 modtagere: 28,3% af de 60-64 årige.
Modtagerene er raske og friske og mellem 60-64 år.
Flere penge til 62-64 årige end til 60-62 årige.
I fremtiden kommer vi ned på 22.000 modtagere i Danmark
Partierne
3 højrefløjspartier og radikale: "Afskaf den!"
2 venstrefløjspartier, socialdemokratiet og det sidste højrefløjsparti: "Behold den!"
Venstre
: Afskaffes for folk under 45.
Konservative
: Afskaffes fuldstændigt.
Socialdemokratiet
: Efterlønsmodtagerne er "slidte", så den skal beholdes.
Dansk folkeparti
: "Skal bevares, men strammes op"
Førtidspension
Ændringer
1984: Invalidepension, førtidig folkepension og enkepension samles til førtidspension.
2003: Satserne steg for alle der blev førtidspensionister efter 2003.
2005: Tillægsydelse til førtidspensionister fra før 2003.

Fakta
Velfærdsydelse.
Modtagere kaldes førtidspensionister.
Førtidspensionisterne har dårligt heldbred, og fysiske, psykiske eller sociale problemer.
Mellem 18 og 64 år.
Skal have nedsat arbejdsevne og deltaget i resurseforløb.
Enlige: 211.920,- årligt.
Gifte/samlevende: 180.132,- årligt.

Partierne
Venstre
: Skal afskaffes for folk under 40. Foreslår et udviklingsforløb.
En ændring bliver diskuteret.
SF
siger deres mening om udviklingsforløbet.

Pension
Børnecheck
Krav
Mindst en af forældrene skal være fuld skattepligtig.
Barnet skal bo i Danmark.
Barnet skal være ugift.
Barnet skal bo hjemme.
Ændringer
1987: Indført på 5000,- pr. år.
1990: Betales efter alder.
2011: 7-17 år, bliver delt i to grupper.
2011-2013: Reduceret i reguleringen.
2011: Loft på ydelsen, max 35000,- pr år.
2014: Ydelsen afhængig af forældrenes indkomst.
Partierne
Venstre:
Udbetales til færre "vandrende" arbejdstagere.
Socialdemokratiet:
Optjeningsprincippet skal afskaffes.
SF
støtter.
Enhedslisten:
Optjeningsprincipper skal afskaffes. Barnet skal bo i Danmark.
Ydelse (pr år)
Babyydelse: 17.616,-
Småbørnsydelse: 13.944,-
Børnefamilieydelse: 10.980
Ungeydelse: 10.980
Dagpenge
Dagpenge
Frivillig forsikringsordning.
Man skal:
Have arbejdet et vist antal timer indenfor det sidste år.
Stå til rådighed for arbejdesmarkedet.
Være medlem af en a-kasse.

Sygedagpenge
En mulighed for folk der er uarbejdsdygtig pga sygdom.
Man skal:
Have bopæl i Danmark.
Betale skat af sin indtægt.
I 2013 modtog en normal sygedagpengemodtager 4.005,- om ugen. Højest 108,24,- i timen.
A-kasser og arbejdsløshedskasser
Organisation man betaler et vist beløb til om måneden.
Tilbyder nogle ydelser:
Udbetaling af dagpenge, feriepenge og efterløn.
Vejledningssamtaler.
Mange a-kasser tilbyder også rådgivning, kurser mm.
Barselsdagpenge
For at modtage barselsdagpenge, skal du ansøge om det i din hjemkommune. Det er din hjemkommune, der skal vejlede dig om hvordan du ansøger og efterfølgende træffe afgørelse om du har ret til at modtage barselsdagpenge. Du kan ikke både få fuld løn og barselsdagpenge på én gang.
Besvarelse af spørgsmålene
Er det for nemt at få offentlige ydelser og burde nogle af dem afskaffes ifølge politikerne?
Hvor høj ydelse kan man få fra de forskellige ydelser?
Hvad er de forskellige krav for at man kan modtage ydelserne?
Hvornår blev ydelserne oprettet?
Hvordan er ydelserne blevet ændret siden 1970?
Er der nogle gennemgående fællestræk for de forskellige grupper?
Kontanthjælp
Krav
Ingen formue på over 10.000,- inkl. ejendom, bil mm.
Skal have boet i Danmark i 7 ud af 8 år.
Skal have arbejdet i 2,5 ud af 8 år.
Har ikke råd til mad, tøj, faste udgifter, bolig mm.
Ens ægtefælle må ikke kunne forsørge en.
Skal være meldt ledig på sit jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Ændringer
1976: Indført som del af bistandsloven.
1980'erne: De første stramninger kom.
1990'erne: Aktivering indført.
1998: Erstattet af "Lov om social service"
2011: Kommunernes refundering bliver sat ned.
2013: Ny kontanthjælpsreform, der indførte uddannelseshjælp for ufaglærte under 30.
Partierne
Venstre
: Vil have loft på kontanthjælpen. Flere indvandrer skal i arbejde.
Socialdemokratiet
: Ydelserne skal sikre en rimelig levestandart.
SF
: Vil afskaffe forsørgerpligt for samlevende ugifte.
25,6% er indvandrere.
Yderligere 3% er efterkommere.
15% flere siden 2011.
Ydelse
Fyldt 30, forsørger børn: 14.203,-
Fyldt 30, andre: 10.689,-
Under 30, udeboende: 6.889,-
Under 30, hjemmeboende: 3.324,-
Enlige forsørgere, under 30: 13.575,-
Ændringer
1956: Oprettet.
1999: Ændrede alderen til 65.
2011: Sat op til 67.
Fakta
Danmarks første universielle velfærdsydelse.
Modtagerne kaldes pensionister.
Godt heldbred blandt danske pensionister.
Krav:
Være dansk statsborger.
Have fast bopæl i Danmark.
Have boet i Danmark i 3 år fra 15 år til pensionsalderen.
Andre betingelser kan gælde for udlændinge.
Grundbeløb + et tillæg om måneden.
Pensionsalderen bliver sat yderligere op fra 2019.
Partierne
Enhedslisten
og
Socialdemokratiet
mener den er tilpas.
Venstre
i klemme.
Radikale Venstre
: Sæt den op!
Full transcript