Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài 11 GDCD 11

Ôn thi
by

HPL Ti Amo

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài 11 GDCD 11

Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ người dùng Là vấn đề bức xúc của xã hội Mục tiêu Phân tích DL quan sát Quy tắc phỏng vấn Bảng câu hỏi Câu
hỏi Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn Phương hướng cơ bản + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ, (Khuyến khích các thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ. Bạn là một nhà thiết kế phần mềm TÌM ĐỊA ĐIỂM KHÁCH SẠN.
Bạn muốn đánh giá chương trình sau khi hoàn thành demo.
Thông qua cách quan sát 1 nhóm (3 – 5 người) dùng ĐTDĐ đã cài đặt như: Thiếu vốn sản xuất, lao động phân bổ chưa hợp lý, tài nguyên khác chưa được khai thác hợp lý...Càng làm cho chênh lệch giữa cung và cầu về lao động rất lớn, gây ra sức Ðp về vấn đề giải quyết việc làm trong toàn quốc. + So sánh được cách dùng cho nhiều đối tượng
+ Đánh giá khách quan hơn, hiểu người dùng
+ Thu thập được nhiều vấn đề phát sinh Kết thúc, cám ơn Trang phục Chuẩn bị địa điểm, TGian, thiết bị Mở đầu 1 cách thoải mái: Làm quen, thăm hỏi ... Đảng và Nhà nước Nhận
định
chung Tình hình
nước ta hiện nay GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Mục đích Thank
You Diễn giải & sử dụng tạo nên câu chuyện về những gì quan sát

Tìm sự kiện chính dẫn dắt hoạt động nhóm
Tìm kiếm những mẫu hành vi
So sánh nguồn dữ liệu với nguồn khác
Báo cáo những điều tìm thấy
Tạo ra bản mô tả chi tiết hoặc sơ sài
Bổ sung những đoạn trích, tranh ảnh DL ĐỊNH TÍNH DL ĐỊNH LƯỢNG Thu thập từ sự tương tác và video log và thể hiện bởi giá trị, bảng, biểu đồ đồ họa và thống kê

Sử dụng thống kê đơn giản Cung cấp KQ trở lại TKế Trình bày kết quả trước nhóm, cần rõ ràng
Bổ sung những trích dẫn, tranh ảnh hoặc video bản thiết kế chi tiết hơn
Kết hợp giữa định tính và định lượng Thạch
Thưởng
Tuấn Cấu trúc QSát, thu thập DL & phân tích DL
Bảng câu hỏi: Thiết kế, triển khai & phân tích
QSát trực/gián tiếp & các phương pháp PVấn và Tìm địa điểm khách sạn Muốn đánh giá chương trình Quan sát 1 nhóm sử dụng Tìm địa điểm khách sạn Muốn đánh giá chương trình Quan sát 1 nhóm sử dụng Thực trạng Nguyên nhân Ưu Nhược 1 - Mở (Phi cấu trúc)

2 - Cấu trúc

3 - Bán cấu trúc

4 - Nhóm - Không chuẩn bị trước
- Được dẫn dắt & khó nhất quán - Chuẩn bị trước theo mục đích
- Nhất quán - Câu hỏi sơ thảo làm công cụ hỗ trợ
- Tìm ra được các khía cạnh mới - Gồm 1 số ứng viên tiêu biểu cho 1 nhóm người
- Phỏng vấn cùng lúc 1 việc làm Đảng và nhà nước đã làm gì đối với vấn đề việc làm hiện nay? ????? Là những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, không có việc làm và đang tìm kiếm việc làm Việc làm có phải là một vấn đề được xã hội quan tâm?
A, Đúng
B, Sai Đố vui Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
Con gì đầu dê mình ốc ?
Con trai có gì quý nhất ? :)) Think-aloud Nói to những gì đang nhìn, đang thực hiện, và cảm xúc tại thời điểm thực hiện 1 hành động Hoạt động: tìm Acer Aspire 4736 Cấu trúc quan sát The person
The place
The thing Who
What
When
Why
How Space
Actors
Activities
Objects
Acts
Events
Goals
Feelings Ví dụ - Quan sát cuộc thảo luận của phòng trọ, vai trò là người tham dự + Do hệ thống cấu trúc kinh tế xã hội cũ, chúng ta có những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
+ Khoảng thời gian thất nghiệp
+ Do cạnh tranh mạnh mẽ của cơ chế thị trường - Tốn chi phí và thời gian
- Không thấy được ngữ cảnh thật Ban hành những chính sách nhằm mở rộng sx, dịch vụ Đa dạng hoá ngành nghề Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình KT – XH Tạo nhiều việc làm Và của chính sách giải quyết việc làm phát triển nguồn nhân lực Mở rộng thị trường lao động Giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề + KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên. + Đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lđ. + Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện đk việc làm cho người lđ. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Giải quyết việc làm gặp nhiều hạn chế, THẢO LUẬN

TRÒ CHƠI PHẦN
Full transcript