Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social media in het onderwijs

Social media
by

Annemieke Mintjes

on 13 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social media in het onderwijs


Social Media
in het onderwijs Social Media om in te zetten op school Twitter
Facebook
Hyves
LinkedIn
Blogs
Flickr/Picasa
Vimeo/Youtube
Dropbox/Sharepoint
Wikipedia
Fora
Etc Bloggen: jezelf presenteren
door middel van je weblog met
al of niet een link naar je website.
Ook verschillende bekende Nederlanders hebben een blog. Trend: CEO's, directeuren van grote organisaties gaan bloggen! Marketing&promotie: merk versterken en zichtbaarheid/vindbaarheid vergroten, community opbouwen rond producten/diensten
PR: relaties onderhouden, nieuws verspreiden
HR: kandidaten scannen, vacatures promoten
Sales: leads genereren, verkoop met kortingscodes/aanbiedingen
Brand-monitoring: hoe wordt er over je gesproken?
Innovatie: welke trends zijn er (volg bijvoorbeeld reviews)
R&D: crowdsourcing, onderzoek
Support: webcare, klantenservice via Twitter
Netwerk: verstevig je zakelijke netwerk
Crisis management Kansen Blogs Flickr, Picasa, ... http://www.flickr.com/ Wikipedia Hoe begin je?
Twitterterminologie
Hoe krijg je volgers?
Verschil tussen zakelijk en privé twitteren
Netiquette Twitter Hoe kun je verantwoord experimenteren? Maak kennis door instellingen/bedrijven/mensen te volgen
Formuleer doelstellingen (hoe moeilijk dat ook is)
Denk na over wat je er mee wilt bereiken, over wie je bent/wilt zijn, wat je wilt vertellen (wat is je verhaal?)
Formuleer richtlijnen (geen strikte regels). Protocol!
Begin! Youtube Twitterterminologie
Tweets
Volgers
Ontvolgen
#
RT
FF
#durftevragen
Tweetdeck Hoe krijg je volgers?
Maak een goede bio
Zorg dat je profiel in orde is
Verzendt een paar tweets (zodat ze kunnen zien wat je bezighoudt)
Ga zelf volgen:
Retweet artikelen
Goed afwegen wie je terug gaat volgen
Het kan ook agressiever: Tweetadder etc. Zakelijk vs privé:
Pionieren is handig om persoonlijk te doen
Zakelijke account: af en toe iets persoonlijks/menselijks.
Emoties kunnen (trots, blij, teleurgesteld, boos), maar overdrijf niet Netiquette:
Geef naam, bio en beeld
Wees sociaal en interactief
Niet te veel 'kijk hier zijn wij'
Stuur geen automatische direct messages
Geef credits
Gebruik Twitter niet om te chatten
Beperk je boodschap tot 1 tweet
Tweet niet teveel
Volg, ontvolg en blokkeer wie je wilt
Volg niet iedereen die jou volgt
Gebruik # maar niet teveel
Niet spammen!
Geef informatie
Kort RT's in tot 140 tekens Hoe begin je?
Ga naar Twitter.com
Kies sign up now
Kies een naam en wachtwoord
Kies welk e-mail adres je opgeeft
Vul je profiel in: maak een bio, plaats een afbeelding, vul plaats en website in
Kies protect of niet
En dan: gewoon beginnen, kijk rond wat anderen doen, verzend een paar tweets, ga wat mensen volgen Ins & outs Twitter Social media die je kunt gebruiken voor de school De Burcht is een moderne school, die wil aansluiten bij deze ontwikkelingen en er zijn voordeel mee wil doen. Op het gebied van ouderbetrokkenheid, profilering, modern onderwijs en het verbinden van de school met de samenleving (...). Uit de visie Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. (Bron: Wikipedia) Waarom is de inzet van nieuwe en social media in het onderwijs zinvol?
1.Bij de tijd zijn/aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen (en hun ouders)
2.Het kan een effectieve manier zijn om je aanbod/ deskundigheid onder de aandacht te brengen of te laten blijken
3.Biedt de gelegenheid om interactie aan te gaan
4.Houdt je scherp ten aanzien van ontwikkelingen op het vakgebied
5.Je kunt ideeën opdoen bij anderen die met vergelijkbare vraagstukken worstelen
6.Toegang tot een schat aan informatie
7.Mogelijkheden voor co-creation Voorbeeld:
De Burcht http://www.mediawijzer.net/professionals/nieuws/social-media-nederland-cijfers Uit onderzoek blijkt dat de handigheid van computers door leerlingen wordt overschat. Veel leraren laten zich vaak onterecht intimideren door de ogenschijnlijke behendigheid van leerlingen.

Leraren kunnen juist nog veel toevoegen aan de kwaliteit van het gebruik van internet door leerlingen. Hoe dan?
De hoeveelheid informatie neemt gigantisch toe en is veel toegankelijker geworden.
Hoe kunnen jongeren zinnig zoeken binnen die stroom aan informatie?
Hoe leren ze zin en onzin schiften?
Hoe kunnen ze kritisch omgaan met zaken als pesten, geweld en zelfs seks?
Daarin kunnen ouders én leraren kinderen begeleiden.
Bron: “de effecten van nieuwe media op jongeren” Andere mogelijkheden:
 Ouders om hulp vragen bij activiteiten (Twitter)
 Bijzonderheden aankondigen, zoals zwangerschap, ziekte, etc (Twitter)
 Picasa en Youtube bij activiteiten binnen en buiten school
 Betrokkenheid ouders vergroten door bepaalde “uitzendingen”
 Digitale intekenlijst (bijv kerstmaaltijd)
 Onderlinge contacten van ouders versterken ICT-toepassingen in de klas sluiten aan bij vernieuwende concepten die anderen al hebben uitgevonden, zoals lesmateriaal van kennisnet, in ICT gespecialiseerde bedrijven en ander specifiek aangeboden lesmateriaal. De Burcht ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten en om de nadelen bespreekbaar te maken. 1. In de klas Wat doet De Burcht/gaat De Burcht doen?
- In de les gebruik maken van computers, laptops, tablets, etc
- Educatieve spelletjes inzetten in het onderwijs
- Leren door middel van stimulering via verschillende kanalen
- Overige hardware bij de tijd te houden, dat geldt voor de indeling van de klas, koptelefoons, tijdige vernieuwing, etc.
- In de klas wordt ‘lesmateriaal veilig internet’ voor groep 5/6 en groep 7/8, zoals ontwikkeld door het kenniscentrum, gebruikt.
- Leerlingen worden actief begeleid bij het gebruik van sociale media vanaf de leeftijd van 8-9 jaar (groep 5/6). Er wordt regelmatig bijgehouden of de leeftijdsgrens niet verschuift.
- Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, zal de school ook specifiek aandacht schenken aan het omgaan met veranderingen. Vier rollen/
toepassingen 2. Contact met de ouders

Twee niveaus:
a. Contact met ouders vanuit de school.
b. Contact met de ouders vanuit de klas. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt van de Burcht. De Burcht gebruikt een samenhangend systeem van media, waarbij de website, het ouderportaal en sociale media ingezet worden om de communicatie naar de ouders te verstevigen en de ouderbetrokkenheid te vergroten. De Burcht zorgt ervoor dat zij op de media die zij kiest, goed bereikbaar is en voor een passende respons zorgt. Contact met ouders vanuit de school Contact met ouders vanuit de klas De school wil ICT en sociale media inzetten om de ouders te betrekken bij het wel en wee en de dagelijkse gang van zaken in de klas.
Hoe?
•Foto’s, filmpjes, digitaal klasseverslag.
•Informatie toegankelijk maken over andere ouders, evenementen, gebeurtenissen, etc.
•Digitaal inschrijven op taken. 3. Externe profilering De school laat actief aan de buitenwereld zien dat zij bij de tijd is als het gaat om de toepassing van ICT middelen en social media en past deze in een interactieve vorm toe in het contact met de buitenwereld. In eerste instantie gaat de Burcht deze doelstelling vormgeven door middel van een goede combinatie van de inzet van de website, Facebook en (mini)blogs. 4. De school als werkgever De school staat voor modern werkgeverschap en ziet het gebruik van sociale media als een moderne manier voor medewerkers om zich naar buiten te uiten en daarbij te helpen de school te profileren. De school zorgt voor een klimaat waarin met moderne ICT-middelen geëxperimenteerd mag worden. Tegelijkertijd is zij zich zowel bewust van haar eigen verantwoordelijkheid, als van die van haar medewerkers. Belangrijk: protocol

Het protocol geeft antwoord op de volgende vragen:

o Kunnen leerlingen vrienden worden met leraren?
o Wat doe ik als ik zie dat leerlingen (digitaal) worden gepest?
o Wat doe ik als ik zien dat leerlingen hulp nodig hebben?
o Welk soort communicatieuitingen zijn op mijn blog en andere sociale media wel en niet toegestaan?
o Wanneer maak ik expliciet duidelijk dat ik als leerkracht van de school reageer?
o Vraag ik per keer toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s?

Bij dit alles dient de docent zich te realiseren dat hij/zij een ‘visitekaartje’ voor de school is en dat hij/zij zich daarnaar gedraagt. Belangrijk/tips:
Samenhangend systeem (van diverse media) / onderdeel van communicatie-strategie
Beheersbaarheid (wie doet wat, maak afspraken, plan tijd in)
Zorg voor draagvlak binnen het team en bij ouders
Zorg dat je informatie actueel is en geef regelmatig nieuwe informatie
Maak gebruik van aanwezige kennis bij ouders (je kunt niet alles zelf weten)
Facebook: geen privé-account
Maak afspraken over privacy (gebruik van foto/film)
Kijk naar mogelijkheden om subsidies te krijgen Gebruik Picasa, YouTube. Toestemming nodig van ouders voor publicatie (eenmalig)
Blog, waarop docenten bloggen. Ouders en leerlingen op uitnodiging. Op de blogs kan worden gereageerd.
Blog als digitaal klasseverslag, alleen toegankelijk voor ouders.
Facebook; een besloten deel voor ouders met over o.a. evenementen (ouderavonden, reisjes, vrije dagen, etc), discussies, polls, etc.
Communicatie via Facebook per klas (besloten). Dit biedt mogelijkheden voor de klassedocent en de contactouder.
Twitter zou kunnen worden gebruikt om korte berichten te versturen van acties/nieuwe blogs en berichten en om oproepen te plaatsen. Een aantal cijfers Waar hebben we het over? Wat is er gedaan? - Overleg/presentaties/workshops:
Directie
Team
Ouders
- Workshops/ verdere uitwerking door team/werkgroepen
- Stand van zaken:
Er is een visie opgesteld
Er is een concept-protocol
Er is een werkgroep ingesteld
Het is duidelijk met welke middelen gestart wordt en hoe die worden ingezet.
Na de zomer: actie door leerkrachten zelf Website Openbaar
Formele informatie (missie, visie, contactgegevens, groepsnieuwsbrief, burchtbericht
Promotie (foto's, film)
Sfeerimpressie (team en kenmerken school)
Kort verhaaltje per groep
Link naar Facebook
Link naar ouderportaal Facebook Deels openbaar, deels besloten
Algemeen deel:
Foto's, impressies schoolbrede activiteiten
Kalender
Link naar groepen
Miniblogs door leerkrachten Ouderportaal (Parnassys) Besloten
Leerlinggebonden informatie (toetsresultaten etc.) Verdere toepassingen/mogelijkheden: Waarom zo gedaan:
Creëren betrokkenheid bij team
Verminderen weerstand bij ouders/betrokkenheid & nieuwsgierigheid stimuleren
Duidelijk creëren met heldere uitgangspunten
Vaststellen rol/functie van social media binnen de communicatiestructuur (ivm effectiviteit) Vier toepassingsgebieden 1) In de klas
2) Contact met ouders
- vanuit school
- vanuit de klas
3) Externe profilering
4) De school als werkgever Wat gaan we doen?
Intro: Wie ben ik? - Waarom social media/onderwijs
Mogelijkheden voor toepassing social media in het onderwijs (filmpjes/discussie)
Voorbeeld De Burcht (aanpak/visie/protocol)
Wat jullie verder willen weten/discussie Over onderwijs: www.socialmediaopschool.org

Over social media in het algemeen: www.hetnieuwenoorden.nl Presentatie verzorgd door: Meer informatie:
Full transcript