Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

No description
by

Vanja Didović

on 24 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
- grana psihologije koja istražuje kako socijalni utjecaji oblikuju ponašanje pojedinca, kako pojedinac utječe na ostale, kako razmišlja o ostalima te kako se prema njima ponaša.
PREDMET istraživanja socijalne psihologije:
METODE i TEHNIKE istraživanja u socijalnoj psihologiji:
opažanje u prirodnim uvjetima
eksperiment (laboratorij + prirodni)
anketa
sociometrija
- ispituje komunikacijsku strukturu grupe, mjeri ponašanje pojedinih članova i cijele grupe
CILJ
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
GRUPE
DEFINICIJA: skupina od dvije ili više osoba među kojima postoji socijalna interakcija, međusobno djelovanje
osnovna
OBILJEŽJA
grupe
2 ili više osoba
zajednički cilj
međusobno ovisne i u interakciji
dinamične su - nastaju i nestaju
VRSTE
grupa
namjerno osnovane
unaprijed određen i propisan:
cilj
uloge
norme
NEFORMALNE
spontano
dobrovoljne su
NEMAJU unaprijed određen:
cilj
uloge (proizlaze iz osobina članova)
norme (snažno djeluju na ponašanje)
FORMALNE
ULOGE
: određuju ponašanja koja se očekuju od pojedinih članova grupe ( vođa, zabavljač...)
NORME
: pravila ponašanja za članove grupe, najčešće nepisana (tvrtka + 15min)
KOMUNIKACIJSKA STRUKTURA:
verbalna ili neverbalna komunikacija
manji broj članova (10 ljudi, 60% = 2 osobe)
STRUKTURA MOĆI I VODSTVO:
moć
- mogućnost utjecaja nekog člana grupe na ostale članove i na grupno odlučivanje
broj članova veći - cilj složeniji - veća potreba za vođom
2 vrste vođe:
1) usmjereni na CILJ
2) usmjereni na ODNOSE
GRUPNA KOHEZIVNOST:
snaga povezanosti članova grupe međusobno te sa samom grupom (sociometrija)
Kohezivnost je VEĆA:
- u grupama kod vođe br. 2
- veća sličnost među članovima
- pri vanjskim prijetnjama ili natjecanjima sa suparnicima
- komunikacija, aktivnosti...
predmet i metode istraživanja
osnovna obilježja grupe
sukobi među grupama
socijalni utjecaji
stereotip, predrasude, stavovi
agresivno ponašanje
vrste agresivnog ponašanja
prosocijalno ponašanje
psiholozi bitni u ovom području
istraživanja ovog područja
SUKOBI
Muzafer Sherif
NASTANAK SUKOBA:
percipirana nepravda
prenaglašavanja vs. negiranje nepravde
fundamentalna (osnovna) atribucijska pogrješka
MIROLJUBIVO RJEŠAVANJE SUKOBA
npr. maturalno putovanje
1.
postupno
popuštanje (želja da se riješi problem i spremnost na kompromis)
2.
komunikacija
("medijator")
3. pronalaženje
zajedničkih
ciljeva (odredišta za njihove interese)
GRUPE
SOCIJALNI UTJECAJ
DEFINICIJA: proces u kojem neka osoba/grupa svojom nazočnošću i ponašanjem uzrokuje promjene u ponašanju i doživljavanju druge osobe/grupe.
DIFUZIJA ODGOVORNOSTI
- što je veća grupa, osjećaj odgovornosti je manji
- pridaje se manja pozornost aktivnosti i učinku pojedinca
- "netko drugi će...."
SOCIJALNA INTERFERENCIJA I FACILITACIJA
SOC. FACILITACIJA - pojava pri kojoj nazočnost drugih olakšava izvedbu neke aktivnosti
SOC. INTERFERENCIJA - pojava pri kojoj prisutnost drugih otežava izvedbu aktivnosti
* olakšava - lagani zadaci, utvrđene reakcije
otežava - učenje, stjecanje novih zadataka

ZAŠTO??
DEINDIVIDUALIZACIJA I SOCIJALNO BESPOSLIČARENJE
SOC. BESPOSLIČARENJE - pojava da ljudi u grupnom radu ulažu manje napora, "utopljen u zajednički"
ZAŠTO??

DEINDIVIDUALIZACIJA - gubitak osobnog identiteta, izmijenjena svijest o sebi i svojoj ličnosti
GRUPNA POLARIZACIJA
pojava da se grupne odluke udaljavaju od prosječnih odluka pojedinca i približavaju se polovima (krajnjim točkama)
grupna odluka rizičnija AKO je početna pozicija članova rizična, i obrnuto
SOCIJALNI PRITISAK I UTJECAJ MANJINE
SOC. PRITISAK - vrsta socijalnog utjecaja koji proizlazi od stvarnog ili pretpostavljenog očekivanja osobe/grupe

UTJECAJ MANJINE - pojava promjene ponašanja zbog očekivanog ili stvarnog sovijalnog pritiska manjine
Manjina mora biti: dosljedna, argumentirati, samouvjerena
KONFORMIZAM
pojava promjene ponašanje zbog socijalnog pritiska
POSLJEDICA normativnog i informativnog utjecaja
* pozitivan + negativan
ovisi o međudjelovanju osobina ličnosti, situacije i grupe
NO PERSON
nesigurne osobe
STAV
DEFINICIJA: razmjerno trajan pozitivan
ili negativan odnos prema nekom objektu stava


3 KOMPONENTE:
kognitivna - spoznaje i vrjednovanje
emocionalna - emoc.odnos prema objektu
konativna (akcijska) - spremnost na ponašanje

* stjecanje, oblikovanje, mijenjanje
* iskustvo
* percepcija
STAV + PONAŠANJE
ponašanje nije uvijek u skladu sa stavom (prosvjedi, fast food)
nesklađenost ponašanja i stava dovodi do KOGNITIVNE DISONANCE (narušeni sklad)


Hoće li se ljudi ponašati u skladu sa stavom ovisi o:
1. Stupnju specifičnosti stava
2. Motivaciji
3. Načinu formiranja stava
PREDRASUDE
DEFINICIJA: negativan stav prema nekoj društvenoj grupi, oblikovan BEZ DOVOLJNO INFORMACIJA
3 KOMPONENTE:
kognitivna - spoznaje i vrjednovanja zasnovana na stereotipu
afektivna - osobito izražen negativan emocionalni odnos (otporne na promjenu)
konativna - ako je izražena, može prouzročiti diskriminaciju
STEREOTIPI
DEFINICIJA: pojednostavljeno i previše općenito razmišljanje o pripadnicima nekih grupa ljudi, kojima se pripisuju jednake osobine, +/-

ZAŠTO???
OBLIKOVANJE UTISAKA
spontano i nesvjesno zapažanje (neverbalna komunikacija)
PERCEPCIJA DRUGIH je cjelovit i zaokružen dojam
OSNOVNI
POJMOVI
CENTRALNE OSOBINE
uvelike određuju kakav će dojam biti oblikovan i uzrokuju razlike u dojmovima

"srdačan", "hladan"....
LOGIČNA POGRJEŠKA
pogrješna pretpostavka da su neke osobine povezene pa se na temelju jedne opažene zaključuje postojanje druge
KOGNITIVNA SHEMA
pretpostavke o drugima koje omogućuju da na temelju malog broja informacija oblikujemo cjelovit dojam

- temelji se na vlastitom iskustvu i mišljenju o ljudima

- brza procjena drugih ALI I halo-efekt i stereotipe
halo-efekt
učinak aureole
- prema općem dojmu ili jednom svojstvu ocjenjujemo i sve ostale osobine neke osobe

- grupa
ATRIBUCIJSKI PROCESI
- ljudima se pripisuju osobine ličnosti i objašnjavaju uzroci njihova ponašanja na temelju toga

- unutarnji i vanjski uzroci
AGRESIJA
agresivno ponašanje je ponašanje čija je osnovna namjera da se nekome nanese šteta, ozljeda, bol...
AGRESIJA PREMA OBLIKU
AKTIVNA: fizički ili verbalni napad na osobu
npr. tučnjava uz psovke
PASIVNA: namjerno nepoduzimanje aktivnosti
npr. ne priskakanje u pomoć
AGRESIJA PREMA SMJERU
DIREKTNA: usmjerena na izvor frustracije
npr. sudac
INDIREKTNA: usmjerena na DOSTUPAN cilj
npr. sudac ne, ali igrač da
IZVORI:
INTERAKCIJA:
- biološki
- psihološki
-socijalni
PRIMJER ZA LAKŠE SHVAĆANJE:

Na nogometnim utakmicama česte - masovne tučnjave.
Mladi muškarci često imaju povišenu razinu testosterona (biološki čimbenik) koja uz frustraciju zbog npr.lošeg uspjeha u školi, siromaštva... (psihološki čimbenik) olakšava agresivno ponašanje.
Takvim ponašanjima kočnice nestaju u grupi (socijalni čimbenik).
Dolazi do deindividualizacije.
PROSOCIJALNO PONAŠANJE
- usmjereno na dobrobit drugih, pomaganje ljudima u nevolji i zadovoljavanje njihovih potreba
- suprotno agresiji
- rezultat procesa odlučivanja
Zapažen događaj DA
Događaj pravilno protumačen? DA
Postoji li osobna odgovornost? DA
Mora li se nešto poduzeti? DA
POMOĆ PRUŽENA!
NE
NE
NE
NE
POMOĆ IZOSTAJE
IZOSTANAK - efekt promatrača, difuzija odgovornosti

ALTRUIZAM - psihološka osnova (empatija)
PSIHOLOZI
MUZAFER SHERIF - sukobi među grupama
PHILIP ZIMBARDO - utjecaj uloge na ponašanje
SOLOMON ASCH - konformizam
Nadam se da nisam smorila!
HVALA VAM NA POZORNOSTI!
Vanja
Full transcript