Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ KA1 pályázatok általános bemutatása (2015. november)

Az Erasmus Plusz az Európai Unió oktatási-képzési programja.

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ KA1 pályázatok általános bemutatása (2015. november)

Erasmus+
Mobilitási projektek
(KA1)

Mi az az Erasmus+?
Az Európai Bizottság 2014-ben indult, 7 évre szóló, európai programja az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén.
Részt vevő országok
28 EU tagállam
3 EFTA ország
Törökország
Macedónia
2016 májusától
Beadási határidő
Pályázati menetrend
#erasmusplus
Regisztráció:
Pályázók és partnerek
2016. február 2.
2016. június 1.
Szerződéskötés
Projektek indulása
. projektpélda
. projektpélda
Képek forrása: Szepsi Lackó Máté SZKI - www.szepsilm.t-online.hu
8 mezőgazdasági gépésztechnikus tanuló 3 hetes szakmai gyakorlata Franciaországban. A diákok vörösbortermelő magángazdaságoknál dolgoztak: francia szőlő termesztés a gyakorlatban, szüreti munkálatok, mg.-i gépek javítása. A diákok között több hátrányos helyzetű is volt, ezért kísérőként kiutazott velük egy magyar oktató is, aki segítette a fiatalokat tanulási céljaik elérésében.
Kőműves szaktanárok 2 hetes tanulmányútja Felső-Bajorországi Kézműves Kamara Traunsteini Oktatási Központjába.
Megismerték a nemzetközi szakmai versenyek követelményeit, boltozatépítési technikákat tanultak, üzemlátogatásokon vettek részt.

Eredmények:
- német-magyar szakszótár készült
- német építőipari szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek megismerése
- tanműhelygyakorlatok tematikájának, feladatkiírásának, értékelésének megismerése
Képek: Építési vállalkozók Országos Szövetsége - evosz.hu
Programországok
(célországok)
KA1
KA2
KA3
Mobilitások
Együttműködések
Szakpolitikai reformok
Stratégiai partnerségek: innováció és jó gyakorlatok megosztása a programban részt vevő országok között
Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek
Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
Jövőbeni kezdeményezések
Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
Felsőoktatás
Szakképzés
Köznevelés
Felnőtt tanulás
Ifjúság
Ki pályázhat?
Bármely, az adott szektorhoz kapcsolódó köz- vagy magánintézmény vagy ezek konzorciuma
ugyanabból az országból
min. 3, az adott szektorhoz kötödő intézmény
pályázatban megnevezve a konzorciumi tagokat
Csak intézményi pályázatok
1 intézmény/konzorcium - 1 pályázat
"Küldő" pályázik
Munkatársak mobilitása
Diákok mobilitása
Tevékenység
Munkatársak oktatási/képzési tevékenysége
Szakképzés esetén vállalkozásoknál, a közszférában vagy civil szervezeteknél dolgozó munkatársak is!
Munkatársak képzése
: job shadowing / tanulmányút / munkahelyi gyakorlat / továbbképzés / kurzus
Időtartam
2 nap – 2 hónap
Tevékenység
Időtartam
tanulók/frissen végzettek
munkahelyi szakmai gyakorlata
tanulók/frissen végzettek
szakmai képzése szakképző intézményben
(gyakorlattal kiegészítve)
2 hét – 12 hónap
Résztvevők
szakmai képzés bármely formájában részt vevő
gyakornokok/tanulók
, illetve azok
kísérői
szakmai alapképzésben
frissen végzettek
(1 éven belül)
Résztvevők
a pályázó intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló munkatárs

Projektek időtartama:
1 évtől 2 évig
Pályázati űrlap
Részt vevő szervezetek
- adatok PIC kód megadásával
Nyilatkozat
- előzetesen aláírni és csatolni szükséges
Mellékletek
- 10 db, max. 5 MB
-
kötelező
: aláírt nyilatkozat
konzorciumi partnerek megbízólevele
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

Tel.: (06 1) 237 1300
Infovonal: (06 1) 237 1320

www.tpf.hu
www.erasmusplusz.hu

Tempus Közalapítvány
Célok:
- munka világába való átmenet segítése, foglalkoztathatóság javítása
- oktatásban dolgozók szakmai fejlődésének támogatása
- oktatási szektor fejlesztése, megújítása
- idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
- multikulturalizmus, európai értékek közvetítése
Részt vevő szervezetek
(partnerek)
A munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő köz- vagy magánintézmény
12:00
- szakképzés és vállalatok közötti átjárási lehetőségek megerősítése
- csökkenteni a korai iskolaelhagyók számát
- európai együttműködések elindítása, megerősítése
Köznevelés - Szakképzés - Felnőtt tanulás
Pályázati tevékenységek
Képzés / oktatás nyújtás
Szakmai látogatás (jobshadowing)
Szervezett kurzus, módszertani továbbképzés
Mobilitás:
utazás külföldi szakmai tapasztalatszerzés vagy tanulás céljából
Formái:
Diákok szakmai gyakorlata
. projektpélda
Egy kiskőrösi kéttannyelvű gimnázium célul tűzte ki, hogy bővíti a tanítás során alkalmazott nem-formális módszertanát, valamint fejleszti diákjai kommunikációs képességeit. Az intézmény angol-irodalom szakos tanára egy walesi iskolában tölt két hetet angol kollégája mellett, hogy megismerje az ott alkalmazott, a hazaitól eltérő, újszerű drámapedagógiai módszereket.
Hazatérve a tanultakat bemutató órák keretében ismerteti meg kollégáival, több módszert is átvesz az intézmény és több pedagógus alkalmazza azokat óráin. A pozitív tapasztalatokon felbuzdulva további projekteket terveznek a két intézmény között.
(13 hónapos vagy 20 hónapos is.)
Szektoronként eltérő űrlap
Csak elektronikus benyújtás
Magyar nyelven
Kötelező mellékletek
Honlapunkról letölthető: tka.hu
Tevékenységek
- "helyes" kiválasztás
}
"vegyes projektek": több tevékenység, több ország egy szektorból
Full transcript