Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PowerPoint Import

No description
by

Tuul Oyuntuul

on 25 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PowerPoint Import

Milena Flament zoom into the details which allows a more effective use of spatial relativity to convey meaning. Peter Duffin Том байгууллага
Нэг буюу хэд хэдэн салбар компанийн хувьцаат хөрөнгийн тэн хагас буюу тvvнээс илvv хувийг эзэмшдэг компанийг Холдинг гэдэг. Холдинг өөрөө ямар нэгэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаггүй бөгөөд зөвхөн компанийн хөрөнгө оруулалтын багц /портфель/-ын удирдлага болон охин компаниудыг удирдлагаа хангаж байдаг. Бизнесийн байгууллага Холдинг
Корпораци гэдэг нь хуулийн үндсэн дээр тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байга байгууллага юм. Корпорацийг өөрийн оруулсан хувь хөрөнгийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. Холдинг компани + охин компаниуд = Групп компаниуд Хуулийн этгээдийн нэгдэл гэсэн ойлголтын хүрээнд дараах хэд хэдэн түгээмэл ойлголтууд гарч ирдэг.

1. Хуулийн этгээдийн нэгдэл гэсэн ойлголт нь ихэвчлэн тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаагаа нийтэд сурталчилах, нэр хүндээ өргөтгөх зорилгоор:
Өөрөөсөө хэд хэдэн компанийг тусгаарлан гаргаж болдог .
Хэд хэдэн компаниудтай нэгдэж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөж болдог. 2. Хуулийн этгээдийн нэгдэл гэсэн ойлголт нь ихэвчлэн Корпораци, картел, Концерн, синдикат, консерциум, холдинг, групп гэсэн нэр томьёонуудаар илэрхийлэгдэн гарч ирдэг.
Ихэнх хуулийн этгээдүүд дараах 2 төрлөөр нэгдэж байна. Үйл ажиллагаагаа нэгтгэж байгаа Картел гэдэг нь үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ барааг борлуулахтай холбогдсон асуудлыг үр ашигтай шийдвэрлэх зорилгоор хэд хэдэн компаниуд нэгдэн үйл ажиллагаагаа хамтран явуулахыг картелийн хэлбэр гэдэг. Энэ хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуй нэгжүүд нь хоорондын асуудлуудаа гэрээгээр зохицуулахаас гадна гэрээндээ ямар хэлбэр, хэмжээ, дарааллаар ажиллах зэргийг тусгадаг. Өмчөө нэгтгэж байгаа Холдинг
/Холдинг компани гэдэг нь тухайн өөрсдийн хувьцаа болон түүний ихэнх хэсгийг толгой компанид бүрэн шилжүүлсэн компани/
Концерн гэдэг нь тухайн компаний бүхий л шийдвэрүүдийг төдийгүй тухайн компаний өмч хөрөнгө зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэдэг нэг толгой компаны байхад түүнийг тойрсон жижиг компаниуд толгой компаний бүх шийдвэрийг биелүүлдэг ажлаа тайлагнадаг бүх хэлбэрийг хэлдэг. трест нэгдэл
Энэ нь үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд нэгдэн хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгон хамтран ажиллах хувилбарыг хэлдэг. Корпорацийг 4-н бүлэгт ангилан авч үздэг. 1. Нийтийн корпораци - төрийн болон олон нийтийн буюу төрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрх бүхий этгээдүүд хамаарагддаг 2. Хагас нийтийн – тухайн улс оронд зайлшгүй шаардлагатай үйл ажиллагаа эрхэлдэг, эд хөрөнгө нь төрийн өмчин дээр суурилсан боловч заримх үйл ажиллагаагаараа өөрийгөө санхүүжүүлдэг этгээдүүд хамаарагддаг. 3. үйлдвэрлэлийн – ашиг олох зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан хувийн өмчин дээр суурилсан компаниудыг хэлдэг. Үйлдвэрлэлийн корпорацийг нээлттэй буюу хувьцаат компаний хэлбэрээр, ХХК хэлбэрээр үүсгэн байгуулдаг. 4. Үйлдвэрлэлийн бус- ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаггүй бусад байгууллагууд хамаарна Менежмент практикт
Том байгууллагын менежерийн ажил үүрэг тухайн хүн аль нэгж хэсэгт байгаагаас шууд хамаардаг. 3 түвшний менежер байдаг. Захирал менежер
Байгууллагын хамгийн эрх мэдэлтэй хүн бөгөөд түүний хувьд юу хийхээ өөрөө сонгодог. Мэдээлэл өгөх, харилцах, манлайлах үүрэгтэй бөгөөд үүнийхээ хүрээнд тодорхойгүй, ойлгомжгүй ажлыг удирдах шаардлага гардаг Ажилтан менежер
Мэргэжлийн мэдээллийн төв болох бөгөөд байгууллагын бусад хэсгүүдэд нарийн мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, шугаман менежерүүдтэй зөвшилцөх ажил гүйцэтгэнэ. Шугаман менежер

Жижиг байгууллагыг бодвол том байгууллагын шугаман менежрүүдийн менежментийн үйл ажиллагаа нь технобүтцийн ажилтанд шилждэг.
Тэдний үүрэг бол хүнд нөхцөл байдлыг удирдах, ажилтнуудтай харилцах, босоо харилцааг дэмжих бөгөөд тэд зогсолтгүй эргэх хүрд шиг нэг ажлаа давтан хийх юм.

Том байгууллагын хувьд үйл ажиллагааны түвшний ажилчдыг сонгох боловсон хүчний менежер дангаар гүйцэтгэдэг. Харин шугаман менежерүүд өгснийг нь авах хандлагатай байдаг.
Ажиллах хүчнийг цуглуулан сонгох ажлыг төвлөрүүлэн гүйцэтгэх нь тухайн байгууллага шинэ ажилчин авах стандарттай байдаг. Харин шугаман менежерийн сонголтыг үйл явцад оролцох хүслийг харгалзан, түүнийг сонголтын ажилд оролцууулдаг. Байгууллагын бүтэц
Хүнд суртлын мөн чанар : Үр ашиггүй байдал, албан тушаалаа буруугаар ашиглах, чирэгдэл учруулах, дүрэм журманд баригдсан хязгаарлалт гэж ойлгодог. Гэхдээ 19р зуунд Макс Вебер хүнд суртал бол бусад байгууллагаас ялгаатай хэлбэр гэж тодорхойлсон. Тэрээр ийм байгууллагын гол давуу тал нь ажиллгасад болон эзэмшигчид өөрчлөгдсөн ч үйл ажиллгагаагаа хэвийн явуулдагт оршино гэж үзсэн. Хүнд суртлын тодорхой шинжүүд нь дараах байдалтай байдаг: •Эрх мэдлийн тодорхой шатлалаар зааглагдсан албан тушаалуудад зорилго болон үүрэг хариуцлагыг нарийн хувиарладаг. •Мэдээлэл хүний толгойд биш санд хадгалагддаг иймээс шинэ хүн тэр албан тушаалд очиж ажиллахад учрах саадыг багасгадаг
•Албан тушаалд хүнийг шалгаруулах замаар томилдог. •Зорилго зохицуулагч ажилтнуудын нэгэн хэвийн байдлыг хангах зорилгоор дүрэм зохицуулалт ашигладаг Байгууллагад хүнд суртлыг хичнээн оновчтой байдлаар шийдсэн ч удирдлага, харилцагч, ажиллтан, хэрэглэгчийн сонирхолд нийцдэггүй. Том байгууллагын сул талыг бидний олонх нь дараах байдлаар үнэлдэг: •Өөрчлөх шаардлагатай хатуу тогтсон байдал •Дүрэм зохицуулалтад хэт найдах нь санаачлагатай, ухаалаг , энэрэнгүй байх явдлыг хязгаарладаг •Мэдээллийн нууцлаг байдал •Албархаг эрх мэдлээ дээгүүр тавсан удирдлага Түүнчлэн шат буурах тусам ажил нарийн мэргэших нь (хэвтээ болон босоо чиглэлд) ажлыг уйтгартай болгодог.
Том байгууллагын холимог бүтцийг салбарласан гэж нэрлэдэг. Салбар бүр өөртөө тохирох зохион байгуулалтын хүнд суртлыг үүсгэх ба тэд удирлдах төв зөвлөлд хянагдан зохицуулагддаг. Салбарласан бүтэц байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа ялгарч, зохион байгуулалтын хүнд суртал үүссэнээр бий болдог.Салбарыг бүтээгдэхүүн болон нөөцийг нэгтгэн зохицуулах шаардлага бага байхын зэрэгэцээ салбарууд бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг. Том байгууллагын харилцаа
Том байгууллага салбар салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулахдаа гарц, зардал, шинэ санаачлага, боломжит худалдан авагчдын өөрчлөлтийн тухай мэдэээллийг бүтцээр чөлөөтэй урсгахыг эрмэлздэг.
Том байгууллагад харилцаатай холбоотой дараах асуудлууд тулгардаг. •Удирдлагын олон шатлал •Дээшлэх харилцааны саад •Албадын ялгаа •Хяналтын өргөн хүрээ •Харицааны хэт ачаалал Чанарын дугуйлан
Чанарын дугуйлан гэдэг нь ажлын бүтээмж, чанар болон бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдэх боломжийг хангадаг цөөн хүнтэй ажилчдын баг юм. Үүнийг менежер эсвэл багийн гишүүн удирдана. Чанарын дугуйланг амжилттай ажиллуулахад дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд : •Менежментийн арга барил тохиромжгүй байх •Доод түвшинд үл итгэх, эргэлзэх төлөв ноёрхох •Дээд удирдлагын дэмжлэг дутах •Дугуйлангийн удирдагч үр нөлөөгүй сургалт явуулах •Дугуйлангийн санал болгосон зүйлийг хэрэгжүүлэх, дэмжих ядал хангалтгүй байх •Байнгын уулзалт хийх орчин тохиромжгүй байх Бүлгүүд

Хавборны судалгаа ажлын орчинд албан бус бүлэг чухал нөлөөтэйг тогтоосон нь менежментийн сэтгэлгээний “Хүмүүсийн харилцааны чиглэл” – ийн үндсийг тавьсан.
Албан бус манлайлагч үүсэх үндсэн шалтгаан :
•Менежер болон албан бус удирдлага ажилчдад манлайлах чадвараа харуулж чадахгүй байх (менежерийн ур чадвар хангалтгүй байх)
•Том байгууллагад удирдлагын шатлал олон байх нь ажилчид байгууллагынхаа зорилго, үйл ажиллагааг бүрэн ойлгохгүй байхад хүргэнэ.
•Ажилчдийг хооронд нь тусгаарласнаар “бид, тэд” гэсэн хандлага үүсч, үүнийг дэмжих манлайлагчдыг хайж эхэлдэг.
•Бүлэг дотор халагдахвий гэх мэтийн айдас байдаг. Хувь хүний өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ
Ажилчид болон бүтээмжийг дээшлүүлэх гэсэн удирдлагын зөрчлийг шийдвэрлэх дараах арга замууд байдаг. Үүнд :
•Бөөнөөр үйлвэрлэх технологийг орхих
•Шагналын системийг өөрчлөх
•Үйл ажиллагааг автоматжуулах
•Ажлыг дахин зохион байгуулах Герцбергийн 2 хүчин зүйлийн онол
Ажилд таатай хандахад хүргэдэг хүчин зүйлс :
•Гүйцэтгэл
•Ухамсар
•Ажлын мөн чанар
•Үүрэг хариуцлага
•Өсч дэвших
Ажилд таагүй хандахад хүргэдэг хүчин зүйлс :
•Компаний бодлого ба захиргаа
•Заавар чиглэл (техникийн, харилцааны)
•Цалин (нэмэлт хөлс)
•Ажлын нөхцөл
•Харилцааны сувгууд Ажлыг дахин зохион байгуулах 3 сонголт :
•Ажлыг өргөжүүлэх
•Ажлыг ээлжлэх
•Ажлыг баяжуулах Судлаач Хакмен, Олдмен нар ажлын “Идэвхжих боломж”-ийг дараах томъёогоор илэрхийлсэн.
MPS = (SV+TI+TS)/3*A*F
MPS – идэвхжүүлэх боломжийн үнэлгээ
SV – шаардагдах ур чадварын түвшин
TI – зорилго иж бүрдлэг чанар
TS – ажлын ач холбогдол
A – бие даасан байдал
F – буцах холбоо Том байгууллага дах албан тушаал төлөвлөлт
Албан тушаалаар урамшуулах нь дараах давуу талтай. Үүнд :
•Эрх мэдэл
•Соёлыг хадгалах
•Системд танигдсан байдал
•Ажиллах хүчний тогтвортой байдлыг хангах Thank you for your attention!
Full transcript