Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No description
by

Alma Branduas

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

OBXECTIVO DO TRABALLO
Elaborar un documento de aplicación práctica que articule a atención á diversidade nun centro de Educación Secundaria Obrigatoria.
PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
QUE É A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE?
“O conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. ” (Decreto 229/2011, do 7 de decembro).
SITUACIÓN DO CENTRO
Instituto de Educación Secundaria da Mariña lucense
Necesidades detectadas
• Minorías étnicas.
• Alumnado de incorporación tardía.
• Dificultades de convivencia.
• Problemas de atención e hiperactividade.
• Trastorno Xeneralizado do Desenvolvemento.
• Desfase e fracaso escolar.


MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas (especialidade en Orientación Educativa)
Coordinadora: profesora Rebeca García Murias
Alumna: Alma M. Branduas Dosil
Curso 2014/2015

ORDINARIAS
• Adecuación da estrutura do centro
• Adecuación das programacións didácticas
• Diversidade de metodoloxías
• Aulas de atención educativa e convivencia
• Desdobramento de grupos
• Reforzo educativo e apoio
• Programas de enriquecemento curricular
• Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas
• Programas de recuperación
• Programas específicos personalizados
• Programas de habilidades sociais


EXTRAORDINARIAS
• Adaptación curricular
• Flexibilización do período de escolarización
• Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
• Apoio do profesorado especialista en PT e AL
• Grupos de adquisición de linguas
• Grupos de adaptación da competencia curricular
• Programas de Diversificación Curricular

CONCLUSIÓNS
• A atención á diversidade neste PXAD implica un ensino individualizado.

• Este PXAD é unha proposta de traballo de carácter flexible.

• Importancia do grupo de iguais no desenvolvemento das actuacións docentes.

Propostas de mellora
• Un plan específico para a coordinación coas familias

• Accións interdisciplinares para promover a inclusión das minorías étnicas

• Tratamento do abandono escolar
Full transcript