Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik och moral

No description
by

Fredrik Hedström

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik och moral

Etik och moral
Etiska teorier
Att leva det goda livet?
Konsten att leva det goda livet?
eller
Konsten att göra rätt?

Etik
(från gr. ethos; sed)
Besvarar frågorna;
Vad är det
goda?
Vad är det
rätta?
Hur vi tänker....
Moral
(av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna")
Hur etiken fungerar i en riktig situation
Omoralisk?
Hur vi gör/handlar
Två ytterligheter
(Extremer)
Egoism
Altruism
Sensmoral
Allting du gör handlar bara om att
du ska må bra.
Allt du gör handlar bara om att
alla andra ska må bra.
Övning
När du gör en god handling - för vem gör du det?
Självisk
Osjälvisk
Finns det människor som är "altruistiska"?
...men är det alltid så enkelt?
Etik och moral handlar om vad som är
rätt
eller
fel
.
Religiös etik
Den gyllene regeln
De tio budorden
Sharia
Talmund / Toran
"Guds Lag"
Dygdeetiken
Vad är en dygd?
"moraliskt eftertraktansvärt personligt karaktärsdrag"
- Den bästa egenskapen en människa kan sträva efter
Aristoteles och dygderna
Religiös etik – den Gyllene regeln
Islam
- Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.

Kristendomen
– Allt ni vill att människorna skall göra för er, det skall
ni göra för dem.

Judendomen
- Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa

Hinduismen
- Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig

Buddhismen
- Plåga inte andra med det som pinar dig själv

Den humanistiska synen på etik och moral
Handlingens gång
Orsak
Handling
Konsekvens
"Varför gör personen på detta sätt?"
"Vilken handling utför den?
"Vad blir resultatet av handlingen?
Sinnelagsetiken
Intentionen
avgör om en handling är god
Tanken bakom
”Vill man väl, så är det rätt”

”USA bombar Bagdad för att störta en ond diktator. I bombningarna dör civilbefolkning av misstag”

Ex:
”Du står på en perrong och ser ett tåg rulla mot 5 personer som kommer dö om de blir påkörda. Bredvid dig har du en spak där du kan lägga om spåret så att tåget istället kör in på ett spår där det står 1 person som kommer dö om den blir påkörd. Vad gör du?”

Det är inställning till medmänniskan som är avgörande
Pliktetiken
Det finns ett visst antal
plikter / handlingar
som alltid är fel.
Ex: Att stjäla, att döda, att ljuga.
Det kategoriska imperativet:
Varje handling ska kunna upphöjas till allmän lag
Immanuel Kant
Jag mördar inte

– det är alltid fel att mörda
Jag stjäl inte
– det är alltid fel att stjäla
”Du lever i en diktatur och en person som är förföljd av polisen söker sin tillflykt hos dig. I enlighet med plikten att hjälpa människor i nöd låter du personen stanna. Strax efter kommer polisen och frågar om du vet var personen finns. Vad svarar du?”

Det är handlingen som avgör om den är god
Konsekvensetiken
Konsekvenserna
avgör om en handling är god

”Blir det gott, så är det rätt”

”USA bombar Bagdad för att störta en ond diktator. I bombningarna dör civilbefolkning av misstag”

Ex:
Utilitarismen
Den handling som skapar mest lycka för människan, är god

”Persson är på hemväg i bil från arbetet. Gamla fru Svensson som bor i närheten av Persson går vid vägkanten och bär på tunga matkassar. Persson stannar sin bil och tar med fru Svensson. När de är på väg blir dock Persson bil påkörd och fru Svensson blir svårt skadad. Skulle verkligen Persson ha erbjudit fru Svensson skjuts?!”

Den handlingen med de bästa konsekvenserna är den goda handlingen
(Lyckomaximering)
Värdetrappan
Liv
Hälsa
Frihet
Fred
Trygghet
Självförverkligande
Plikttrappan
Att bevara liv
Att inte stjäla
Att vara rättvis
Att hålla löften
Att inte ljuga
Att vara solidarisk
Ansvar
Bestraffning
Förlåtelse
Frihet
Demokrati
Vilken slags människa bör jag vara?
Hur ska jag bli lycklig?
Moraliska dygder
Mod
Besinning
Frikostighet
Stolthet
Ambition
Frikostighet
Godlynthet
Vänlighet
Uppriktighet
Vetandets dygder
Vetande
Kunnighet
Klokhet
Insikt
Visdom
..om du ska leva lyckligt ska du alltid sträva mot dessa dygder!
Existensialismen
"Essensen går före existensen"
Ditt öde är inte förutbestämt
Du har själv makt att bestämma över vad ditt liv ska innehålla
Du är dömd till frihet
Att fatta dina egna beslut.
Din handling ->
Skapar bilden av hur du vill att människan ska vara
Jean-Paul Sartre
Ex: Giftemålet
Sartres lärdom;
..vad hade konsekvenserna blivit om alla hade handlat på detta sätt?
När du handlar tänk då
Lycka
Vad säger forskning?
Pengar kan göra dig lycklig men bara om du spenderar de på andra enligt Michael. - Delad glädje - dubbel glädje
Tron på en bättre framtid
Att vara religiös och praktisera religion
Att vara en kaffedrickande pensionär boende på hemmet
Att vara en sekulär människa med många vänner.
Alla har det
sociala
utbytet gemensamt
Full transcript