Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wzrost gospodarczy Irlandii w latach 90-ych

No description
by

Tomasz Jemielity

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wzrost gospodarczy Irlandii w latach 90-ych

Determinanty wzrostu gospodarczego w Irlandii
Celtycki tygrys stępił pazury
Wzrost gospodarczy Irlandii w latach 90-ych
Irlandia była w latach dziewięćdziesiątych obok Korei Południowej najszybciej rozwijającym się krajem!
Bardzo dobre wyniki makroekonomiczne
jeden z największych importerów bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
przeciętne tempo wzrostu w dekadzie wynosiło – 6,8%.
Nieoczekiwany sukces irlandzkiej gospodarki!
1988r. - The Economist „Irlandia – kraj najbiedniejszy z najbogatszych”
1997r. – „Jaśniejące światło Europy”; „Celtycki Tygrys”.

-Znajomość efektów, ograniczona znajomość źródeł
Podażowe podtrzymywanie wzrostu
Zastąpienie eksportu maszyn i urządzeń wytwarzanych w filiach zagranicznych konsumpcją wewnętrzną.
Szerokie inwestycje w budownictwo
Realizowanie państwowych programów rozwoju infrastruktury

Popytowe podtrzymywanie wzrostu
Bezpośredni wpływ na wzrost -akumulacja i spożycie – 42,5 % tempo wzrostu.
Eksport netto – 17% - równowaga makroekonomiczna, wzrost popytu wewnętrznego.
Uzdrowienie finansów publicznych = przyspieszenie dynamiki gospodarki
3 etapy uzdrowienia!
1 - obniżenie deficytu sektora finansów publicznych (poprawa salda strukturalnego o 9 pkt. proc.)
2 - okresowe poluzowanie polityki fiskalnej w latach 1990-1995
3 - rosnąca nadwyżka w sektorze finansów publicznych w latach 1995-2000
Poprawa finansów publicznych, a dynamika wydatków.
Wniosek analityków MFW:

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB wpłynęło na poprawę finansów publicznych
odwrócenie łańcucha przyczynowo –skutkowego.
nie rząd uzdrowił finanse publiczne, a PKB.
Długofalowy rozwój →ograniczenie inflacji
Tempo wzrostu cen w latach 80 – 9,2%
Tempo wzrostu cen w latach 90 – 2,3%

Poniżej średniego poziomu w krajach
Unii Europejskiej !!!
Wyż demograficzny
Lata 90te –
pokolenie wyżu wchodzi na rynek pracy
↓↓↓
znaczny wzrost nakładów pracy
Reforma podatkowa
Zmniejszenie zakresu opieki socjalnej
Ograniczenie wydatków publicznych – umożliwienie obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Obniżenie płacy progowej (najniższe wynagrodzenie brutto).
Zwiększenie elastyczności płac realnych
Skutki elastyczności rynku pracy:
Rosnąca otwartość irlandzkiej gospodarki
Postęp technologiczny
Prywatyzacja a wzrost kapitału
Wpływy z prywatyzacji – skład rezerwy dla przyszłych emerytur.
1991r. : prywatyzacja Irish Life – państwowe towarzystwo ubezpieczeniowe
Greencore – największe przedsiębiorstwo sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.
1996r. : sprzedaż Irish Steel, początek prywatyzacji Telecom Irish
Wzrost gospodarczy, a członkostwo w UE
Zmuszenie władz do podejmowania korzystnych działań (np. obniżenie inflacji, uzdrowienie finansów publicznych).
Stworzenie perspektywy przyszłych korzyści gospodarczych (Unia Gospodarcza i Walutowa).
Wzrost PKB w latach 1995-2010.
Spowolnienie
Panika po zamachu terrorystycznym 9/11
Wzrost ceny ropy naftowej
Stagnacja wielkich europejskich gospodarek
Pryszczyca
Wzrost płac
Odejście od eksportu jako głównego motoru wzrostu.
Przejście z podażowego do popytowego stymulowania gospodarki
Spowolnienie w branży IT
Stagnacja w USA
Skala niedoboru następujących profesji:
menedżerowie – 25%,
pracownicy biurowi – 23%,
specjaliści o niepełnych kwalifikacjach w sektorze usług – 21%,
specjaliści o wysokich kwalifikacjach w sektorze usług – 15%,
sprzedawcy – 6%,
operatorzy maszyn – 4%,
rzemieślnicy – 3%,
doręczyciele – 2%
pracownicy fizyczni – 1%.

National Skills Buletin 2006
Braki wyspecjalizowanej kadry
Utrata konkurencyjności
Wzrost płac
Wysoka inflacja
Wysokie wydatki rządowe

Outsourcing do nowych krajów UE
Sytuacja budżetowa
Spełnienie w latach 2000-2007 kryteriów z Maastricht
Brak problemów z zadłużeniem
Podjęcie się redukcji obniżenia zadłużenia wewnętrznego
Handel zagraniczny
W roku 2001 jeden z największych eksporterów per capita.
"Chęć osiągnięcia zysków krótkoterminowych i chciwość kierowały irlandzkim rynkiem nieruchomości, który był dodatkowo wspierany przez ulgi podatkowe. Rząd w zbyt dużej mierze polegał na wzroście sektora nieruchomości i wpływach z opłat skarbowych"
Irish Times
Lata kryzysu
Bańka spekulacyjna
Pożyczanie znacznych środków developerom oraz nakłanianie klientów do zakupu przesacowanych nieruchomości
Załamanie budownictwa mieszkaniowego
Kryzys bankowy
Inwestycje
Spadek zainteresowania Irlandią
Ograniczony dostęp do kredytów przez kryzys bankowy
Ucieczka kapitału zagranicznego
Spadek ratingu
Bezrobocie
Spadek płac oraz masowa redukcja zatrudnienia
Emigracja
Irlandczycy jako naród emigrantów
Powrót imigrantów do swoich krajów
"We behaved like a poor person who had won the lottery"

DZIĘKUJEMY!
Full transcript