Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia polskiej Prasy

No description
by

aleksandra wiechec

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia polskiej Prasy

Historia polskiej prasy
"Monitor" – pierwsze czasopismo, regularnie wydawane w Polsce w latach 1765 - 1785. Zostało założone w marcu 1765 przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca, a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pismo było wydawane w drukarni królewskiej i było organem obozu reform.
Redagowane na wzór angielskiego "The Spectator" w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej. "Monitor" przyczynił się do powstania negatywnego obrazu epoki saskiej. Poruszał wiele aktualnych i różnorodnych tematów. W nowych, krótkich formach publicystycznych (eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony itp.), autorzy krytykowali szarmackie zacofanie, postulowali nowy wzór osobowy oświeconego szlachcica. Zasadniczym celem czasopisma była poprawa obyczajów i moralności społeczeństwa.

Źródło: Monitor (czasopismo), Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 2013-12-10,//pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_(czasopismo)
"Monitor"

Wydawanie "Merkuriusza" zainicjowała królowa Ludwika Maria Gonzaga, żona Jana II Kazimierza.
"Merkuriusz" ukazywał się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i miał 8-12 stron. Powstawał w Krakowie, ale od 38 numeru jego redakcję przeniesiono do Warszawy. Autorami tekstów byli Polak włoskiego pochodzenia, Hieronim Pinocci i Jan Aleksander Gorczyn (drukarz krakowski). Artykuł wstępny pierwszego numeru zaczynał się od słów:
"Ten jest, że tak rzeknę, jedyny pokarm dowcipu ludzkiego, umieć i wiedzieć jak najwięcej: tym się karmi, tym się cieszy, tym się kontentuje".
W pierwszym wydaniu najwięcej pisze się o rodach panujących, wojnach, traktatach, politycznych planach. "Merkuriusza" przestano wydawać w roku jego powstania. Ostatni, 41. numer, ukazał się 22 lipca 1661 r. Wraz z "Merkuriuszem" wychodziła gazeta przekazująca informacje z Polski za granicę pt. "Continuazione del Mercurio Polacco". Treść jej odbiegała jednak od zawartości "Merkuriusza".

Źródło: Merkuriusz Polski Ordynaryjny, Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 2013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Merkuriusz_Polski_Ordynaryjny
"Merkuriusz Polski Ordynaryjny"
"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne " – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1770–1777, pierwsze polskie czasopismo literackie.
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” miały istotny wpływ na ożywienie życia literackiego doby Oświecenia w Polsce, kształtowanie literatury nowego typu, upowszechnienie znajomości twórczości ówczesnych pisarzy. Z pismem byli związani najwybitniejsi pisarze i poeci epoki, m.in. Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Zabłocki, Tomasz Kajetan Węgierski.
Na czele pisma stanęli Naruszewicz i Albertrandi. Pismo związane było z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i często popierało jego politykę oraz chwaliło osobę króla jako mecenasa sztuki i literatury.
Utwory drukowane w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych" często miały charakter polityczny.
W latach 1804-1806 Cyprian Godebski z Ksawerym Kosseckim ponownie zaczęli wydawać "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", nie udało się jednak dorównać pierwotnej wersji.

Źródło: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 2013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Zabawy_Przyjemne_i_Po%C5%BCyteczne
"Zabawy Przyjemne i Porzyteczne"
"Czas" – dziennik informacyjno-polityczny wydawany w latach 1848–1934 w Krakowie, a w latach 1935–1939 w Warszawie (po połączeniu z "Dniem Polskim").
Pierwszy numer ukazał się 3 listopada 1848 roku. Pismo było naczelnym organem konserwatystów ("Stańczyków"), redagowanym w II połowie XIX wieku m.in. przez Stanisława Koźmiana i Pawła Popiela. Współpracował z nim m.in. Lucjan Siemieński, w latach 1856-1860 prowadzący dodatek literacki.
Wokół pisma skupiali się przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej, wśród których szczególne miejsce zajmował Józef Szujski, drukujący na łamach "Czasu" szkice i eseje. W "Czasie" ukazał się w odcinkach, w latach 1884 - 1886 pierwodruk powieści Sienkiewicza - "Potop".

Źródło: Czas (dziennik), Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 2013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Czas_(dziennik)

"Czas"
"Bulietyn Informacyjny" - pismo wydawane było pod redakcją Aleksandra Kamińskiego od 5 listopada 1939 roku do 3 października 1944 roku w Warszawie, zaś po upadku powstania warszawskiego ukazywało się pod redakcją Kazimierza Feliksa Kumanieckiego w Krakowie od 10 grudnia 1944 roku do 19 stycznia 1945 roku. Nakład pierwszego numeru wynosił 90 egzemplarzy.
Funkcjonowało początkowo jako pismo dowództwa Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwu Polsce, następnie jako organ centralny Związku Walki Zbrojnej i następnie organ prasowy Armii Krajowej, a od wiosny 1941 roku jako centralny organ prasowy VI Oddziału Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Był najważniejszym i wydawanym w największym nakładzie pismem konspiracyjnym w okupowanej Polsce.
Od 1941 roku wychodziły także wydania prowincjonalne, a w czasie powstania warszawskiego — ukazywało się jako dziennik w nakładzie około 20 tysięcy egzemplarzy. Łącznie ukazało się 317 numerów "Biuletynu Informacyjnego". Aleksander Kamiński był autorem większości artykułów wstępnych w "Biuletynie Informacyjnym".

Źródło: Biultyn Informacyjny, Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 3013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Biuletyn_Informacyjny
"Biuletyn Infomacyjny"
" Trybuna Ludu" - gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce – ok. 1,5 mln egz. w połowie lat 70. (większy nakład miała tylko „Trybuna Robotnicza”, wychodząca na Górnym Śląsku i zachodniej Małopolsce).

Źródło: Trybuna Ludu, Wikipedia: Wolna wncyklopedia, dostęp: 2013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna_Ludu
"Gazeta Wyborcza"
„Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 roku przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.
„Gazeta Wyborcza” zainicjowała kilka akcji związanych z korupcją w kraju. Między innymi rozpoczęła śledztwo dziennikarskie w sprawie tzw. afery żelatynowej – przekrętu monopolistycznego z udziałem przedsiębiorcy Kazimierza Grabka, a także doprowadziła do śledztwa komisji sejmowej w sprawie afery Rywina, które zakończyło się kompromitacją rządzącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Wikipedia: Wolna encyklopedia, dostęp: 2013-12-10, //pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Wyborcza
"Trybuna Ludu"Zapraszamy na prezentację

Wykonawcy:
Mikołaj Chrobak
Natalia Piegza
Aleksandra Wiecheć
Gabriela Szuba

Źródło: autor nieznany, Plik: Merkuriusz, Wikipedia: WIKIMEDIACOMMONS, [domena publiczna]
Źródło: autor nieznany, Plik: Independence_of_Poland, Strona: WIKIMEDIACOMMONS,, [domena publiczna]
Źródło: Adam Naruszewicz, Plik:Zabawy przyjemne y pożyteczne, Wikimedia Commons, [domena publiczna]
Źródło: autor nieznany, Plik: Czas (2), Wikipedia: Wolna encyklopedia,, [domena publiczna]
Źródło: autor nieznany, Plik: Gazeta, Wikipedia: Wolna encyklopedia, [domena publiczna]
Źródło: Bureau of Information and Propaganda of Armia Krajowa, Plik:Biuletyn informacyjny sikorski, Wikimedia Commons, [domena publiczna]
Źródło: autor nieznany, Plik: TrybunaLudu, Wikimedia Commons, [domena publiczna]
Full transcript