Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Babits Mihály:

No description
by

Gabriella Kiss

on 8 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Babits Mihály:

Babits Mihály:
Jónás könyve, Jónás imája
(1938, 1939)

(1883-1941)
Történelmi háttér:
("új és régi barbarizmus")
I. világháború
Trianon
Olaszország
Németország
- 1933
- 1938
Szovjetunió
-1937
Julien Brenda:
Az írástudók árulása
(1927)
Babits

Mihály:
Az írástudók árulása->
felelőssége
Életrajzi háttér I.
Főszerkesztő
Költő, regényíró,
kritikus, tanár...
"
Homo moralis
Baumgarten-díj
kurátora
Életrajzi háttér II.
1935: gégerák
Számvetés
"aktív humanizmus"
új művészi identitás-teremtés
innováció-tradíció
Intratextuális előzmények I.
Babits Mihály:

Cigány a siralomházban
Intertextuális előzmény
I. Biblia --> Jónás könyve:
Az intertextuális olvasást már a cím jelöli.
Királyok könyve2 (14:25)
Próféták könyve, Jónás könyve ("Az első elbeszélése a világirodalomnak" Thomka)
Amittai Jónás ("Galamb"/ "Süket"), Kr.e.: 8.század --> szöveg: Kr.e.: 4-3. század
teológiai probléma: Isten megbocsáthat-e a pogányoknak, a bűnösöknek
HAGYOMÁNY FELIDÉZÉSE

II. F. Nietzsche: Így szólott Zarathustra: "Gott ist tot."
HAGYOMÁNY ÁTALAKÍTÁSA
Csak posta voltál

A gazda bekeríti házát

Mint különös hírmondó...

Mint forró csontok a máglyán

Az elbocsátott vad

Jónás könyve
Jónás imája
Intratextuális előzmény II.
Jónás könyve

mítoszparafrázis
A művészeti létezés újraértelmezésének alakzata
Jónás: szerepkeresés, a hagyományos "nagy narratívák" aktualitásának vizsgálata
Ninive: jelen kor kulturális létállapotának allegóriája
az esztétikum világában már nem őrizhető meg az én integritása

A későmodern alkotó belső vitájának szerep-projekciója
Közösségi szerep
próféta-lét
"Gott ist tot": a prófétaszerep filozófiai abszurditása
Szerkezet I.
1. Jónást kiválasztja Isten

BIBLIA BABITS
-fél - fél
- "rühellé a prófétaságot"
2. Jónás menekül Tarsisba -->
hajó
- Jónás elalszik - elbújik
- bevallja menekülését - a kormányos jön rá
- nem akarják kitenni - a kormányos akarja kitenni
-Jónás kéri, tegyék ki - Jónás könyörög az életéért
-sorshúzás - nincs sorshúzás
-matrózok, kormányos - Jónás gyáva, sunyi
durva, barbár világA Nagy hal gyomrában

BIBLIA BABITS
-
"Nagy hal" - cethal
- 3 nap, 3 éjjel
- ima - nincs ima (Jónás imája)
- hit=> - morális megfontolás =>
prófétaszerep vállalása

- cet nem fontos - cet->szarkasztikus gúny


NINIVE

BIBLIA BABITS
- niniveiek -árusok tere - "csaltak,
zsákba ültöznek, pöröltek vagy ettek"
megtérnek - mímesek tere -
- a király s udvara "halbűzét szagolták"
megtérnek - király - kigúnyolja
oszlopra ültetik

Jónás a sivatagban
BIBLIA BABITS

Lényeges cselekménybeli eltérés
NINCS
ÚR:
ítélet/ítélkezés joga
Jónás:
a szólás kötelessége
Exemplum a parabolában
Nyelvi regiszterek
kevertsége --->hangnemek (módusok), szólamok
1.
1. Ironikus, gúnyos szólam
a) profán <=> szakrális
- vulgáris regiszter elemei ("rühellé") - archaikus nyelvi alakok (mene, szóla)
- szatirikus szólások (..a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak." - bibliai "latinizmusok": ("fölkele Jónás, hogy szaladna")
- Bibliafordítók pátoszának imitációja: "Kiálts a város ) b) kevert szituációk ellen...")
- grotesz szituációk: "...szennyes habjai szent lábamat mossák"
" ...ki Jónást a szárazra kivetette,/vért, zsírt, epét okádva körülötte
- humoros helyzetek: a sivatagban dühöngő Jónás

c) kevert jellem: integritását, magányát, méltóságát védi => elmenekül a küldetése elől <=>
"szörny létben": nincs magány -> homo moralis szerepkényszere, narratívája
d) kevert nézőpontok Jónás és az elbeszélő külön szólamot jelentenek - nagy távolságtartás forrása a gúnynak
-> homodigetikus mindentudó narrátor initációja
-> Isten csak az utolsó részben szólal meg, a "mindentudás" lehetősége helyett
MORÁLIS tudatosság + SZÓ
Parabola/
allegória

feloldása:

JÓNÁS
IMÁJA

Full transcript