Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A büntetőjogi jogkövetkezmények

No description
by

Molnár Erzsébet

on 28 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A büntetőjogi jogkövetkezmények

A büntetőjogi jogkövetkezmények
tana
SZANKCIÓTAN

A BÜNTETÉS CÉLJA
"A büntetés célja
a társadalom védelme érdekében
annak
megelőzése
, hogy akár az
elkövető
, akár
más
bűncselekményt kövessen el."
(Btk. 79. §)
Speciális prevenció
Generális prevenció
SZANKCIÓRENDSZER
BÜNTETÉSEK
INTÉZKEDÉSEK
Rendszerben lásd: tábázat
Büntetések
Mellékbüntetés
1. Közügyektől eltiltás
1. Szabadságvesztés
2. Elzárás
3. Közérdekű munka
4. Pénzbüntetés
5. Foglalkozástól eltiltás
6. Járművezetéstől eltiltás
7. Kitiltás
8. Sportrend. lát. eltiltás
9. Kiutasítás
Szabadságvesztés-centrikus
szankciórendszer
DE:
Ha a bűncselekmény büntetési tételének
felső határa
háromévi szabadságvesztésnél
nem súlyosabb
, szabadságvesztés helyett más büntetés, ill. a büntetések közül több is kiszabható.
- 3 év
pl.:
A
szabadságvesztés-büntetés
Tartama
Határozott ideig
tartó
Életfogytig
tartó
Feltételes szabadságra
bocsátás
A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése
Határozott ideig tartó
szabadságvesztés
Generális minimum és maximum
(általános rész)
min. 3 hónap - max. 20 év (kiv. 25 év)
Speciális minimum és maximum
(különös rész)
3 hónap

- 2 év
2-8 év
5-15 év
5-20 év
10-20 év
"két évig terjedő"
Életfogytig tartó
szabadságvesztés
20. életév betöltése
Alternatív büntetés
"(...) vagy életfogytig tartó szabadságvesztés"
VAlÓBAN AZ ELÍTÉLT ÉLETE VÉGÉIG
TART?
Feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó szabadságvesztésből
Ítélethozatal
Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (tész)
Ítélethozatal
min. 25-max 40 év
Tartama: min. 15 év
Feltételes szabadságra bocsátás határozott ideig tartó szabadságvesztésből
Legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő nap
(kiv. 3/4, ha visszaeső)
DE:
5 évet meg nem haladó
szabadságvesztés kiszabása esetén az elítélt a büntetés
fele részének
letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.
A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése
Ítélethozatal
Próbaidő
(1-5 évig)
2 évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén
A büntetőjogi elzárás
5 nap - 90 nap
Lényegi különbségek
Molnár Erzsébet
SZTE-ÁJTK

A közérdekű munka
Pénzbüntetés
Foglalkozástól eltiltás
Járművezetéstől eltiltás
Kiutasítás
Kitiltás
VS.
FK
3 nap - 30 nap
Kötelező eset
Mérlegelésen alapuló eset
Btk. 55. § -
járművezetés ittas vagy bódult állapotban
1. Engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével bcs.
2. Bcs. elkövetéséhez járművet használ
min. 1 hónap - max. 10 év
vagy
Végleges
(ha alkalmazlan)
Napi tétel: min. 30 - max. 540
Egynapi tétel összege: min. 1000 Ft - max. 500.000 Ft
Kötelező kiszabni:
- haszonszerzés céljából elkövetett bcs. miatt
- határozott ideig tartó szabveszt.
- van megfelelő vagyona vagy jövedelme
ÉS
ÉS
FK
Napi tétel: min. 15 - max. 250.
Egynapi tétel összege: min. 500 Ft - max. 50.000 Ft
HA
van önálló keresete, jövedelme vagy megfelelő vagyona
Vh fokozatok
Fogház
Börtön
Fegyház
- vétség miatt
- bűntett miatt
- vétség miatt + visszaeső
Ld. Btk. 37. § (3) bek.
min. 48 óra - max. 312 óra
Fk
Btk. 47. § -
HA
az ítélet meghozatalakor 16. életévét betöltötte
Kötelező eset
Mérlegelésen alapuló eset
1. Szakképzettséget igénylő foglalkozása szabályainak megszegése
2. Foglalkozásának felhasználásával, szándékosan
Kiskorú sérelmére elkövetett nemi bcs vagy kk vesz. esetén, releváns foglalkozástól
(Btk. 52. § (3) bek.)
min. 1 év - max. 10 év
vagy
Végleges
(ha alkalmazlan vagy érdemtelen)
Btk. 52. § -
FK
1 hónap
(bármely bcs. esetén)
Generális minimum:
Generális maximum:
(12) 14 - 16 éves:
16-18 éves:
10 év, ha életfogyttal is bünt. bcs
5 év, ha 5 évet meghaladó szabveszttel bünt. bcs
15 év, ha életfogyttal is
10 év, ha 10 évet meghaladó
5 év, ha 5 évet meghaladó
Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.
(Btk. 105. § (1) bek.
FK
min. 1 év - max. 5 év
Akinek ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti
HA
a Btk. különös része így rendelkezik
Honnan:
egy v. több településről, településrészről, országrészről
min. 1 év - max. 10 év
vagy
Végleges
Azt a nem magyar állampolgárt, akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, ki KELL utasítani.
Rbh:
büntetések

Rbh:
mellékbüntetés

Közügyektől eltiltás
min. 1 év - max. 10 év
szándékos bcs + vh. szabveszt + méltatlanság
FK
HA
a szabveszt az 1 évet maghaladja
Nem szabható ki:
- szabveszt mellett: elzárás v. közérdekű munka
- kiutasítás mellett: közérdekű munka v. pénzbüntetés
min. 3 hónap
(kiv. ha többszörös visszaeső)
Nem bocsátható felt. szabra:
Btk. 38. § (4) bek.
Sportrendezvények látogatásától való eltiltás
min. 1 év - max. 5 év
Sportrendezvénnyel összefüggésben elkövetett bcs. miatt szabható ki
Btk. 58. §
1. Eltiltható bármely sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvény látogatásától
2. Eltiltható bármely létesítménybe való belépéstől, amikor az valamely sportszövetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény helyszínéül szolgál
Rbh:
intézkedések

1. Megrovás
2. Próbára bocsátás
3. Jóvátételi munka
4. Pártfogó felügyelet
5. Elkobzás
6. Vagyonelkobzás
7. E-adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
9. Kényszergyógykezelés
10. Jsz
Önállóan, büntetés HELYETT
Büntetés vagy intézkedés MELLETT
Önállóan ÉS büntetés vagy intézkedés helyett IS
Megrovás
(...) akinek cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy e törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása szükségtelen.

Btk. 64. § (1) bek.
DE:
elkobz., vagyonelk. és e-adat... alkalmazható mellette!
Ki alkalmazhatja?
bíróság
ügyész
Próbára bocsátás
a bcs vétség vagy 3évi szabvesztnél nem súlyosabban büntetendő bűntett
HA:
alaposan feltehető, hogy a büntetés célja intézkedéssel is elérhető
HA:
a bíróság a BÜNTETÉS KISZABÁSÁT próbaidőre elhalaszhatja
Tartama:
1-3 év
ÉS
Jóvátételi munka
a bcs vétség vagy 3évi szabvesztnél nem súlyosabban büntetendő bűntett
HA:
HA:
ÉS
alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető
a bíróság a BÜNTETÉS KISZABÁSÁT 1 évre elhalaszhatja
ÉS
jóvátételi munka végzését írja elő
Tartama:
min. 24 - max. 150 óra
Pártfogó felügyelet
Kötelező esetei:
Mérlegelésen alapuló esetei:
1. Életfogytból feltételes
2. Az a visszaeső, akit feltételesre bocsátottak, vagy a szabveszt. vh-t elfüggesztették
1. Vádemelés elhalasztása
2. Feltételes szabveszt. tartamára
3. Próbára bocsátás próbaidejére
4. Jóvátételi munka előírása mellett
5. Felfüggesztett szabeszt. próbaidejére
Ld. Btk. 69. § -
Elkobzás
Vagyonelkobzás
Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
Esetei:
A bcs elkövetéséhez eszközül használt, vagy arra szánt dolog (instrumenta sceleris)
A bcs elkövetése útján létrejött dolog (producta sceleris)
Az a dolog, amelyre a bcs-t elkövették, vagy a bcs befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak
A dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik
Az a sajtótermék, amelyben a bcs megvalósul
Elrendelésének kötelező esetei:
Btk. 74. § (1) (2) bek.
Esetei:
Ha az adat hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bcs-t valósít meg
Ha az adatot bcs elkövetéséhez eszközül használták
Ha az adat bcs elkövetése útján jött létre
Kényszergyógykezelés
Alkalmazásának feltételei:
Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó BÜNTETENDŐ cselekmény
Az elkövető az elmeműködés kóros állapota miatt nem büntethető
Tartani kell attól, hogy hasonló bcs-t fog ekövetni
Büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésné súlyosabb büntetést kellene kiszabni
Full transcript