Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval

No description
by

Dean Aljohn Imasa

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval

Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko Bilang Isang Institusyon sa Gitnang Panahon
Unang Kontribusyon
Pag-usbong
at
Paglakas ng
Kapapahan
Patunay:
- Naipatupad ang Petrine Doctrine na nagsasabing ang obispo ng Rome ay ang tunay na tagapagmana ni San Pedro.
- Dahil sa Petrine Doctrine naibigay ang pangalan ng "Papa" sa obispo ng Rome
- Noon pa man kinilala na ang "Papa" o "Pope bilang kataas-taasang pinuno ng Simbahang Katoliko o "Ama" ng mga Kristiyano sa Kanlurang Europe.
Pangalawang Kontribusyon
Patunay:
- Nahikayat ang mga barbaro na binyagan sa pagka-Kristiyano.
- Lumitaw ang marami pang mga pari, hirarkiya, cardinal, obispo, atbp, sa iba't-ibang lugar sa loob at labas ng Europa.
Paglaganap ng Kristiyanismo
Pangatlong Kontribusyon
Iba't-Ibang mga Klasikal na Karanungan ng mga Sinaunang Griyego at Roman na napreserba
Patunay:
- Ang mga natuklasan na mga karunungan ng mga monghe, na siyang napapailalim sa pamumuno ng "Papa", ay iningatan nila kahit na wala pang nabimbentong papel sa panahong iyon.
- Naprotektahan nila ito sa pamamagitan ng matiyagang pagsulat nito sa mga balat ng hayop
Ikaapat na Kontribusyon
Paglawak ng impluwensiya ng simbahan at kapapahan
Patunay:
- Umasa ang mga tao sa simbahan lalo ng mga panahong bumagsak ang imperyo ng Rome.
- Hanggang sa labas ng Rome, kinilala na ang papa bilang ang pinakamataas na pinuno ng Kristiyanismo
Ang Holy Roman
Empire
Pagkakaroon/ Pag-usbong ng Kulturang Graeco-Roman
Unang Kontribusyon
Patunay:
- Sa panahong iyon nagkaroon ng "alliance ang lugar ng Greece at Rome
- Nahalo ang kanilang mga kultura dahil sa mga pagsakop na naganap
-Patuloy na umusbong dahil sa patuloy rin na pakikipagkalakalan nila.
Pangalawang Kontribusyon
Paglakas ng Sistemang Militar
Patunay:
- Ang mga kaalaman ni Clovis sa militar ay naidagdag sa kung ano ang mayroon noon ang mga Roman
- Nagkaroon ng mga bagong kabalyero ba siyang naging mga mandirigma para sa mga labanan
Ang Paglunsad ng mga Krusada
Unang Kontribusyon
Paglawak
ng
Kristiyanismo
Patunay:
- Habang pinipigilan ng krusada ang mga paglaganap ng relihiyon Islam, isa rin sa kanilang mga misyon ang pagpapalawak ng Kristiyanismo
- Ang mga napuntahan/nasakop nilang lugar ay tinuturuan ng Kristiyanismo
- Natuto ang mga tao na magmamalasakit sa simbahan at debosyon sa banal na kasulatan
Pangalawang Kontribusyon
Paglago ng Kalakalan at Komersiyo
Patunay:
- Dinadala nila ang panagalan ng Simbahan kaya nagkaroon sila ng iba't-ibang mga paglalakbay
- Naturuan ang mga krusador ng mga mangangalakal ng Venetra kung paano ang mangalakal
- Umusbong ang mga daungan dahil sa gawaing ito
Ang Buhay sa Europe Noong Gitnang Panahon
Unang Kontribusyon
Piyudalismo
Patunay:
- Nagkaroon ng fief o handog na lupa
- Nagkawatak-watak ang imperyo at nagkaroon ng pagmamay-ari ng lupa
- Nagkaroon ng paghahati-hati ng lupa na siyang naibigay sa mga lords at sa mga vassals nito na may kanilang sariling mga responsibilidad
Pangalawang Kontribusyon
Manoryalismo
Patunay:
- Nagkaroon ng organisadong sistemang agrikultural
- Napadali ang pagkuha ng mga pangangailangan para sa mga lords at mga nobles
Pangatlong Kontribusyon
Mga Guild System
Patunay:
- Nagkaroon ng mga pagpapangkat-pangkat ayon sa trabaho nila na hanggang ngayon ay nagagamit pa rin natin
- Nahiwalay ang mga mangangalakal at mga manggagawa.
- Mas naging organisado ang sistema ng paggawa at pangangalakal
GROUP 4
Members:
Dean Aljohn C. Imasa
Melanie Samsona
Princess Kentan Macabuat
Blesselle Fiel
Princes Shermaine Danielle Matas
Karen Tan
Roland Kenneth Solatorio
Alexandra Ysabel Alajar
Michael Angelo Ancheta
Rafael Clyde Larida
Full transcript