Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POTREBA KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

No description
by

Mirjana Konosić

on 6 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POTREBA KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Suvremeno je shvaćanje učitelja kao aktivnog „učenika" i nositelja svog profesionalnog razvoja.
Od njega se očekuje
preuzimanje veće odgovornosti
za vlastito učenje i cjeloživotni pristup razvoju kompetencija.
Gdje i kako?
Što je to?
Zašto?
Kvalitetan učitelj ključni je čimbenik kvalitetnog odgojno-obrazovnog sustava, a njegovo obrazovanje ključna je odrednica njegove kvalitete u bilo kojem odgojno-obrazovnom sustavu.
POTREBA KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA
McKinsey & Company je provela istraživanje u 25 obrazovnih sustava u svijetu. Ustanovili su da je jedna od tri presudne stvari zajedničke najboljim obrazovnim sustavima u svijetu,
kvaliteta njenih nastavnika
.
Kvaliteta obrazovnog sustava ne može biti veća od kvalitete njenih učitelja.
Opći stav među učiteljima
* nakon završetka inicijalnog obrazovanja i
stjecanja diplome nedostaje im
praktičnih vještina poučavanja,
* postoji potreba za boljim povezivanjem
teorijskih i praktičnih znanja.
STUDIJ MATEMATIKE, NASTAVNIČKI SMJER
PRED VJE SEM UKUPNO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 390 sati 234 sata 182 sata 806 sati
PSIHOLOGIJA 91 sat 13 sati 13 sati 117 sati
PEDAGOGIJA 91 sat 39 sati 130 sati
DIDAKTIKA 52 sata 26 sati 78 sati
SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 26 sati 26 sati
UKUPNO 650 sati 247 sati 260 sati 1157 sati
104 sata odrađuju se u školi.
Zakonska regulativa
Zakoni koji reguliraju pripravništvo, licenciranje, stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u općem obrazovanju su:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje.
Zakon propisuje da odgojno-obrazovni radnici imaju
pravo i obvezu
trajno se stručno osposobljavati i usavršavati programima koje je odobrilo Ministarstvo.
Postojeći strateški dokumenti koji se bave
odgojem i obrazovanjem
Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja, 2005.-2010.
Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja, 2005.-2010., Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

* profesionalni razvoj nastavnika od ključne je važnosti za
poboljšanje kvalitete u školama,
* „Kvaliteta se obrazovanja načelno osigurava visokim
standardom obrazovanosti nastavnika/ca.
* važno je obratiti posebnu pozornost na njihovo obrazovanje i
trajni profesionalni razvoj“.
Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta za razdoblje 2013.-15.
Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2013.-15.

* prepoznao je ključnu ulogu koju kompetentni i dobro
obrazovani odgojno-obrazovni radnici igraju u kvaliteti
obrazovanja u školama,
* ulagat će se i razvijati programe stručnog usavršavanja
odgojno-obrazovnih djelatnika.
Program Vlade Republike Hrvatske, 2011.-2015.
Program Vlade Republike Hrvatske, 2011.-2015.

* jedan od strateških smjerova u predškolskom,
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
uključuje i „stimuliranje nastavnika za napredovanje
temeljeno na postignućima u radu i stručnom
usavršavanju“.
Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i
tehnologije 2012.
Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije 2012.
* uloga nastavnika ključna je u odgoju i obrazovanju,
* „stvarno poboljšanje obrazovnog sustava može se postići tek
jačom profesionalizacijom nastavničkog zanimanja te
jačanjem povjerenja u nastavnike i škole“.
Nacionalni okvirni kurikulum, 2010.
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja, 2008.
Nacionalni okvirni kurikulum, 2010.
* kurikulumski pristup usmjeren na razvoj kompetencija,
* otvoreni didaktičko-metodički sustavi koji učenicima, ali i
učiteljima i nastavnicima, pružaju mogućnost izbora
sadržaja, metoda, oblika i uvjeta za ostvarivanje
programskih ciljeva,
* pristup koji poziva na nove nastavničke kompetencije.
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 2008.
Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja:
* najmanje jednom u dvije godine
sudjelovati na profesionalnom usavršavanju
na državnoj razini,

* najmanje tri puta godišnje
sudjelovati na profesionalnom usavršavanju
na županijskoj razini,
* redovito
sudjelovati na profesionalnim usavršavanjima
u školi u kojoj rade,
* osobno se profesionalno usavršavati u skladu s poslovima i obvezama za koje
su zaduženi“.
Godišnji plan i program stručnog usavršavanja za odgojno-obrazovne radnike sastavni je dio godišnjeg školskog programa.
Agencija za odgoj i obrazovanje
definirana je zakonom kao javna ustanova odgovorna za organizaciju i pružanje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u području općeg obrazovanja.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

* stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika je
„pojedinačno i organizirano usavršavanje u matičnoj
znanosti u području pedagogije, didaktike, obrazovne
psihologije, metodike, informacijsko‐komunikacijskih
tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovnih
politika i drugih područja relevantnih za učinkovito i
visokokvalitetno obavljanje odgojno‐obrazovne djelatnosti
u školskim ustanovama”,
* pojedinosti i postupci prepušteni su odgovarajućim pravilnicima.
Kvalitetno stručno usavršavanje
* sadržajno raznolik, dostupan, kontinuiran i
organiziran niz aktivnosti, jasno definiranih ciljeva,
* različitim se ciljnim skupinama, u skladu s njihovim
potrebama i potrebama odgojno‐obrazovnog
sustava, omogućuje profesionalno učenje i razvoj,
* usmjereno je na
razvoj kompetencija,
unapređenje kvalitete nastave,

poboljšanje obrazovnih ishoda učenja.
Stručno usavršavanje je
trajni profesionalni razvoj
.
Uključuje
* inicijalno obrazovanje,
* programe uvođenja u rad,
* kontinuirani profesionalni razvoj u školskom okruženju.

Iskaz je osobne odgovornosti svakog pojedinca za rast i razvoj temeljen na potrebi da budemo uspješni za dobrobit naših učenika.

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj, županijskoj i školskoj razini.
Na skupovima
državne razine
brzo i učinkovito se informiraju, educiraju i povezuju svi odgojno-obrazovni radnici nekog predmeta/područja.
Županijski i međužupanijski
skupovi planiraju se prema teritorijalnom principu, vodeći se načelom rada u manjim skupinama.
Oblici rada
* plenarna predavanja,
* rad s manjim skupinama u radioničkim oblicima rada,
* interdisciplinarno,
* modularno.
Putem
* projekata,
* zajednica učenja,
* videokonferencija,
* iskustvenog učenja i
* samostalnog rada u skladu s novim tehnologijama.
Svaki voditelj ŽSV‐a organizira do tri stručna skupa godišnje za pedesetak sudionika.
Prosljeđuju važne informacije i spoznaje svim ostalim odgojno‐obrazovnim radnicima.
Svi stručni skupovi za učitelje i nastavnike osim ŽSV-a planiraju se u pravilu u nenastavne dane.
Svi programi stručnih skupova koje organizira/suorganizira Agencija, objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije
www.azoo.hr
.
U programskim tablicama su ciljevi stručnog usavršavanja u obliku kompetencija.
Preduvjet sudjelovanja je prijavljivanje putem elektroničke aplikacije
www.ettaedu.eu
.
Nakon stručnog usavršavanja sudionicima se izdaje elektronička potvrda o sudjelovanju.
Teme
su vezane uz matične znanosti, razvoj strategija i vještina ili su od nacionalnog značaja.
Predavači
su ugledni stručnjaci s matičnih visokoškolskih ustanova i institucija koje se primarno bave pitanjima odgoja i obrazovanja, iskusni učitelji i nastavnici praktičari.
Svako stručno usavršavanje u pravilu završava raspravom, prijedlozima za budući rad i upitnikom za vrednovanje kvalitete stručnog skupa. Vrednuju se program, sadržaj i metode rada na stručnom skupu.
Stručna usavršavanja u suorganizaciji vanjskih provoditelja i AZOO
* objavljuju se na mrežnim stranicama AZOO-a u
Katalogu stručnih usavršavanja (Opći skupovi u
suorganizaciji s AZOO),
* prijavljivanje sudionika i izdavanje potvrda je
kroz aplikaciju www.ettaedu.eu,
* elektroničke potvrde izdaju se onim sudionicima
koji su se prijavili kroz aplikaciju i za koje su
vanjski provoditelji potvrdili sudjelovanje.
Full transcript