Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MOTYWACJA

No description
by

Angelika Stano

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MOTYWACJA

MOTYWACJA
"Żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce" - rodzaje motywacji
Sposoby na motywacje
MOTYWACJA JAKO AKCJA
Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słowa:
Motyw i Akcja.
Czyli aby podjąć jakieś określone działanie (AKCJĘ), należy mieć do tego MOTYWY.

Łaciński źródłosłów słowa motywacja (moveo, movere) znaczy: wprawiać w ruch, popychać.
Formuła motywacji
Naszymi działaniami wg psychologów kierują dwa typy motywacji, za wprowadzenie tego podziału stoi psycholog J. Hunt :
Motywacja zewnętrzna
jest ona ukierunkowana na realizacje czynności ze względu na czekającą nas nagrodę po jej wykonaniu np. kiedy dziecko uczy się,
bo rodzice dają mu za dobre oceny pewną kwotę pieniędzy.
Motywacja wewnętrzna
motywacja ta jest odpowiedzialna za samo działanie i czerpanie przyjemności z tego działania; kierując się nią mamy pewność,
że przyczyną działania jest ochota do tego; odpowiada ona za nasz rozwój.
Motywacja wewnętrzna to osobiste pragnienia, interesy, samorealizacja.
Ogólną charakterystykę procesu motywacyjnego określają następujące zjawiska:
* wzbudzanie energii;
* ukierunkowywanie wysiłku na określony cel;
* selektywność uwagi w stosunku do odpowiednich bodźców - zwiększenie wrażliwości wobec bodźców istotnych, zmniejszenie w odniesieniu do nieistotnych;
* zorganizowanie pojedynczych reakcji w zintegrowany wzorzec bądź sekwencję;
* konsekwentne kontynuowanie ukształtowanej czynności, dopóki warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie.
Proces Motywacji
Wzrost motywacji może wynikać ze wzrostu, do pewnego poziomu, prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie wyniku. Motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Poziom motywacji zależy też od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Początkowy wzrost wysiłku i ryzyka zwiększa motywację jednostki, przy ich dalszym wzroście proces ten osiąga optymalny poziom, następnie malejąc aż do wartości ujemnych.
Proces motywacyjny zależy od dwóch podstawowych założeń:
* wynik czynności musi zostać przez jednostkę oceniony jako potrzebny,
pożądany (użyteczność wyniku);
*dana osoba musi być przekonana, że pożądany wynik można w danych
warunkach osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera (subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku).
Techniki NLP, czyli Programowania Neuro-Lingwistycznego.
Wyznaczenie nagrody
Ludzie (i nie tylko ludzie :) lubią dostawać nagrody. Podświadomość to kocha! Wyznacz sobie nagrodę, co dostaniesz lub co zrobisz w zamian za wykonanie swojej pracy. Może to być zarówno nagroda rzeczowa, coś dobrego do zjedzenia, czynność którą lubisz, a nawet minutka medytacji szczęścia. Zastosuj to, co działa na Ciebie najlepiej.
Pierwszą z technik jest kotwiczenie stanów emocjonalnych. Technika polega na wytworzeniu skojarzenia (neuroasocjacji) stanu emocjonalnego (np. motywacji) z określonym bodźcem.

Kolejnym sposobem motywacji jest słuchanie muzyki. Tak, muzyki! Niektóre piosenki naturalnie wywołują w nas stan silnej motywacji. Powodują że chcemy działać. Jest to związane po pierwsze – z wpływem dźwięku na fale mózgowe, po drugie – ze skojarzeniami (czyli w języku NLP – kotwicami).
Słuchanie muzyki
Core Transformation - łańcuch wartości
Każda czynność którą chcesz zrobić (nawet jeśli nie masz na to ochoty), ma prawdopodobnie jakieś korzyści dla Ciebie. Może być nimi np. zadowolenie szefa, porządek w pokoju, zarobione pieniądze, dobry uczynek...
Kotwicą nazywamy bodziec wywołujący określony stan. Natomiast przez odpalenie kotwicy rozumiemy zastosowanie tego bodźca w celu wywołania stanu.
Kotwice mogą być punktowe lub suwakowe. Punktowe wywołują określony poziom stanu emocjonalnego (taki, jaki został zaprogramowany w trakcie kotwiczenia, czasem zależny od innych czynników), suwakowe umożliwiają zwiększanie i zmniejszanie natężenia stanu.
Kotwice mogą być rzeczywiste i wyobrażone. Rzeczywiste działają w świecie realnym, i są nimi m.in. dotyk, dźwięk i obraz, które odbierasz przez swoje zmysły. Kotwice wyobrażone działają na zasadzie przywołania do umysłu (wizualizacji) zapamiętanego bodźca (wspomnienie obrazu, dźwięku, dotyku).
Dzięki kotwicom możesz w dowolnej chwili wywołać stan jaki jest Tobie potrzebny w danej sytuacji. W tym wypadku, jest to stan motywacji.
Stosując metodę łańcuchów wartości z Core Transformation, wyciągasz z każdej korzyści najgłębsze wartości, jakie za nimi stoją. Uświadamiając sobie wartości, możesz wykorzystać je do skutecznego motywowania się. Jest bowiem taka zasada, że im dłuższy łańcuch łączący bezpośrednią korzyść (np. pieniądze) z głęboką wartością (np. szczęście), tym w mniejszym stopniu wykonanie czynności zaspokoi ją i będziesz mniej zmotywowana. Jeśli np. między pracą i zarabianymi w niej pieniędzmi a głęboką wartością będzie długi łańcuch, motywacja będzie niska.
Linia czasu
Linia Czasu to kolejne narzędzie, które możesz wykorzystać do pracy nad swoją motywacją. Każdy z nas ma w swoim umyśle poukładane wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (oczekiwane) w pewnym określonym porządku. Obrazy które reprezentują te wydarzenia, poukładane są najczęściej w sposób linearny lub półkolisty w taki sposób, że można przeprowadzić między nimi linię/krzywą zaczynającą się od najodleglejszych wspomnień, do najdalszych planów.
Technika polega na wytworzeniu sobie mentalnego pola w którym będziesz czuć się tak, jak chcesz. Pole to można rozłożyć w dowolnym miejscu i czasie a także zakotwiczyć. Możesz wytworzyć krąg doskonałości, w którym będziesz czuła niepohamowaną motywację do działania!
Krąg doskonałości
EFT – Technika Emocjonalnej Wolności
Jest to metoda która polega na opukiwaniu punktów na ciele, w którym przebiegają kanały energetyczne. Wypowiadając intencję i opukując punkty, możesz zwiększyć w łatwy sposób swoją motywację do działania.
*deklaracja innym tego co mamy zrobić
Zwiększanie motywacji
*analiza celów
*gwarancja 5 minut - najtrudniejszy pierwszy krok
*metoda szwajcarskiego sera
*znajomość przedmiotu
Bibligrafia
1. Reykowski Janusz, (1985). Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red), Psychologia, wyd. PWN
2. A. Pietroń - Pyszczek, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Marina, Wrocław, 2007
3. W. Szewczuk (red.) Słownik psychologiczny, Warszaw a 1985, Wiedza Powszechna
4. Nikodem Marszałek: Motywacja Bez Granic - http://www.projektsukces.pl/motywacja.html

Dialog wewnętrzny
WIARA W SIEBIE
TRENING POZYTYWNEGO MYŚLENIA
Full transcript