Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Використання інноваційних технологій,ІКТ в процесі самоосвіт

No description
by

Oksana Slonshinskaja

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Використання інноваційних технологій,ІКТ в процесі самоосвіт

Інтерактивні технолоії
Самоосвіта педагога
Інновація -
вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

- інтерактивні технології навчання;
- технологія проектного навчання;
- технологія розвитку критичного
мислення;
- технологія особистісно орієнтованого
навчання;
- технологія проблемного навчання;
- розвивальне навчання;
- інформаційно-комунікаційні
технології
Педагогічна рада
"Використання інноваційних технологій,ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності"

Інноваційні технології
Робота в парах
Карусель
Акваріум
Ажурна пилка
Коло ідей
Синтез думок
Броунівський рух
Дискусія,дебати

Технологія
проектного навчання
вчитель:
-
допомагає учням у пошуку джерел;
- сам є джерелом інформації;
-підтримує і заохочує учнів;
-координує і коригує весь процес;
-підтримує безперервний зворотний зв'язок
Особистісно
орієнтоване навчання
прийоми:
-впіймай помилку;
-прес-конференція;
-створення проблемних ситуацій;
-створення ситуацій успіху;
-диференціація

Технологія розвитку критичного мислення
Дає можливість вчителю

- активізувати мислення;
- формувати цілі навчання;
- залучати учнів до плідного обговорення;
- мотивувати навчання учнів;
- активно залучати учнів до навчального процесу;
- стимулювати зміни;
- показати різні точки зору;
- допомогти учням ставити власні запитання;
- забезпечувати обробку інформації;
- здобути критичне мислення


Самоосвіта
– це потреба, яка захищає
вчителя від інтелектуального зубожіння,
це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення будь-яких
рис людини або її навичок, це постійний пошук, зростання, розвиток

Офісне та спеціалізоване програмне забезпечення
Мультимедійні програмні засоби
1. Засоби зберігання і відтворення навчальної інформації.
2. Засоби моделювання.
3. Засоби контролю/самоконтролю.
4. Засоби самонавчання.
5. Аудіо-комунікативні засоби.
6. Візуально-спостережні засоби.
Інтернет-технології
- веб-сервера;
- гіпертексти і сайти;
- електронна пошта;
- форуми і блоги;
- чат і ICQ;
- теле-і відеоконференції;
- вікі-енциклопедії
Електронні посібники та підручники
Інформаційно-комунікаційні технології
Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість
• самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня;
• отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;
• мати доступ до методичної бази розробок;
• спілкуватися з колегами на різних форумах;
• публікувати свої матеріали та брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;
• брати участь в професійних конкурсах;
• обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн

Види діяльності в процесі самоосвіти, які сприяють професійному зростанню вчителя:

систематичне читання методичної, педагогічної, предметної літератури;
• перегляд певних телепередач;
• огляд в Інтернеті інформації з методики викладання предметів, педагогіки, психології, педагогічних технологій;
• розв’язування олімпіадних завдань, тестів, питань ЗНО;
• прослуховування лекцій, докладів в установах, до яких особа не залучена офіційно;
• відвідування семінарів, тренінгів, конференцій,
уроків колег;
• дискусії, наради, обмін досвідом з колегами;
• систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;
• вивчення інформаційно-комп'ютерних технологій;
• спілкування з колегами в школі, районі, області та в Інтернеті;
• використання порад фахівців заради підвищення власних знань чи майстерності;
• дослідницька діяльність після досягнення певного рівня освіти, експерименти, моделювання, праця помічником під керівництвом освіченого фахівця.

Березень 2013- 2014 н.р.
Інформаційно-комунікаційна компетентність адміністрації, педагогів та учнів СЗОШ №17
Адміністрація
школи
Курси Іntel - 100%.

Систематичне застосування ІКТ в управлінській діяльності:
- ведення баз даних учнів, учителів;
- для технічних питань;
- використання програми для складання розкладу уроків.Вчителі школи
Учні
72% не пройшли жодних комп`ютерних курсів, займаються самоосвітою.
Застосовують комп`ютер:
- постійно - 60%
- час від часу - 40%
Форми оранізації навчально-виховного процесу з використанням ІКТ:
-проведення уроків та виховних заходів.
Використання ІКТ в освітньому процесі:
- пошук необхідної інформації вмережі Інтернет;
- підготовка роздаткового матеріалу;
- показ презентацій.
Використання ІКТ для самоосвітньої роботи:
- пошук необхідної інформації вмережі Інтернет;
- підготовка до виступів на семінарах, засіданнях ЦМК.

Рівень володіння комп`ютером:
50% - на високому рівні;
50% - на середньому рівні.
Для яких функцій використовують ІКТ:
- слухання музики, перегляд фільмів;
- комп`ютерні ігри;
-"прогулянки" в соціальних мережах;
- пошук потрібної інформації для рефератів, виступів.
Чи хотіли б ви, щоб уроки проходили з використанням ІКТ частіше?
(60%-так).
Як ви вважаєте, на якому рівні володіють комп`ютером педагоги школи? (
80%-на високому, 20%-на достатньому, 0%-на початковому)
-недостатній рівень володіння програмами;
-відсутність ліцензійних програм;
-недостатня матеріально-
технічна база;
- нестача часу;
- відсутність комп`ютера на робочому місці;
-відсутність Інтернету в кабінетах, вдома.
Труднощі
Хмарні та новітні інформаційні технології у процесі самоосвіти вчителів
Переваги:
-необмежений обсяг збереження даних;
- не потрібні потужні комп`ютери;
- доступність з різних пристроїв і відсутня прив`язка до робочого місця;
- збереження захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності.
СЗОШ №17
«Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...»
філософ Дістервег
Full transcript