Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Daginstitutionen Solsikken

No description
by

Alberte Pedersen

on 11 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Daginstitutionen Solsikken

Solsikkens grundlæggende værdier
Det pædagogiske grundlag
Overgange- og forældresamarbejde.

Børnefællesskaber.

Leg- og dannelse
Dannelse
Solsikkens politikker
Seksualpolitik

Kønspolitik

Arbejdsmiljøpoltik.
Solsikkens medarbejdere
8 fuldtids pædagoger.

5 Pædagogmedhjælpere

1 Institutionsleder

Uddannet personale


Kvalifikationer
Daginstitutionen Solsikken
Vuggestue
Børnehave- og Funtionsrum
Børnefællesskaber
Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Kulturelle udtryksformer
- og værdier
- Stort fokus på traditioner

- Styrke Sociale Kompetencer

- Mangfoldige Individer

- Sommerfest
Krop- og bevægelse
Natur- og naturfænomener
Krop- og bevægelse

Natur- og naturfænormener

Kulturelle udtryksformer- og værider
Refleksioner

Solsikkens værdigrundlag

Anerkendelse i forhold til Berit Bae - Subjekt - subjekt

Personlige relationer - Tolstrup

Anerkendelse + relation = tryghed


• Udvikling af relationer

• Pædagog som rammesætter

• Sociale kompetencer

Anderkendelse- og Relationer


Den frie leg


Tryghed.
Positiv og bekræftende måde
Hensyn til forskellighederSocial udvikling og relation dannelse
Skal kunne danne og skabe unikke relationer
Støtte og udfordre børneneLigeværd
Pædagogen hjælper barnet til at skabe sig selv
Kan fremme barnets selvstændighed og tro på sig selv
Subjekt – subjekt


Anerkendelse- og Relationer
Opnå relationer som ikke er familiepræget
Berit Bae
Den frie leg
”Barnet lærer, når det leger, og det må gerne lege, mens det lærer”

Lærer selvstændigt og at danne sociale forhold

Vi støtter barnets lærings- og udviklingsmuligheder

Børn lærer ved at udforske

Fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

F - RUM Vi skaber fleksible og inspirerende rammer, som understøtter børns leg, kreativitet og læring

Kreative udtryksformer og natur

Oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, kultur og samfund

Tryghed
Gode dagtilbud = glad og trykke børn

Udvikle børn – Tiltro til egne evner

Gode dagtilbud giver ….

Udvikler sig i forskelligt tempo

Trivsel - mødt med positive forventninger

Kønspolitik.
• Ligestilling iblandt medarbejdere

• Udvikling af syn på køn

• Tryghed og tillid

Børnene skal blive bevidste om deres krop og
dens evner

 større årlig aktivitet i forhold til krop og bevægelse

Rykke grænser

Kort afstand til skov, og strand

Elcykel, gå og bus

Aktiviteter der Styrker børns motorik - naturlig
sammenhæng

Udfordre deres motorik - udvikling og alderssvarende

Finmotorikkens udvikling - aktiviteter

Grov motorikken udvikling – aktiviteter
 

På baggrund af vores værdier
Trygt miljø der indbyder til leg og nysgerrighed

Relationer og venskaber

Inspirere til både fri leg og planlagte aktiviteter.

Overgange
Med overgange, skal det forstås, at de ansatte forbedreder børnene på de skift, de vil møde inden for de forskellige rum i institutionen.

Overgang, fra dagpleje til Solsikken vil blive styrket gennem besøg i institutionen, så dagpleje børnene får chance for at skabe et trygt kendskab til de nye omgivelser.

Vuggestuebørnene og børnehavebørnene vil være tætte både indenfor Solsikkens inde-areal og legepladsens ude-areal.

Børnene gennem institutionens grundværdi, sikres en styrket støtte indenfor at kunne skabe gode og trygge relationer til andre mennesker, og herved gøres robuste til en senere overgang i børnehaveklassen.
Dannelse
Dannelse er en proces ifølge Johan Friedrich Herbert, hvor individet tilpasses omgivelserne, og omgivelserne tilpasses individet. Dannelse ser vi som den gode ''opdragelse''. At man eks. taler pænt til andre eller venter på sin tur osv. Det er noget vi i vores institution lægger vægt på at børnene lærer, for nemmere at kunne begå sig fremadrettet.
Jesper Juul mener, at vejen frem er dialog med barnet. Ærlighed, interesse og nysgerrighed overfor barnet, for at kunne opnå anerkendelse. Og dette vil vi fremme igennem leg


Leg
Vi ser legen som en dominerende udvikling for barnets læring. Det er i høj grad igennem læring at børnene tilegner sig omverdenens mangfoldighed. Legen bliver brugt af børnene som afprøvning og udvikling af sig selv og hinanden. De anvender og lærer hensynstagen, respekt, empati, omsorg, samarbejde, forhandlingsevne og konfliktløsning. Og det er igennem legen de udvikler identitet, dannelse og social forståelse. Derfor vil vi have meget fokus på børnenes legeudvikling. Legene skal igangsættes af de voksne, som skal forstå at lade børnene lege i fred, men som også påtager sig at deltage, tilrettelægge og vejlede i børnenes lege, for at opnå ønskede udvikling.
Leg
Seksualpolitik

Børn har en seksualitet. Men den er deres egen - og helt anderledes end voksnes. Mens den voksne seksualitet er bevidst og målrettet, er den barnlige seksualitet ubevidst.
Barnlig seksualitet består blandt andet af behagelige kropslige reaktioner. Når barnet rører ved sine kønsorganer, oplever det behagelige og endda pirrende fornemmelser, ligesom barnet også kan opleve det dejligt at blive berørt på resten af kroppen. Barnet opfatter nemlig dette som sanseoplevelser.

Den barnlige seksualitet består også af nysgerrighed, spænding, grænsesøgning og leg. Det kildrer i maven og i kroppen, men barnet tænker ikke på sine egne oplevelser og følelser som seksuelle.
Hvilke adfærdstræk og lege kan man forvente?

- At barnet undersøger/rører eller stimulerer egne kønsorganer

- At barnet udforsker forskellen på drenge og piger

- At barnet viser sig frem for andre børn

- At barnet deltager i lege, hvor man undersøger og kigger på hinandens kroppe

- At barnet stiller spørgsmål om kønsdele, bryster, samleje og babyer

- At barnet bruger "frække"

Nogle forældre kan være meget påvirket af paradigmers normer som eks. kan nogle forældrene være kropsforskrækkelse, har pædofiliskræk og har et meget snævert syn på barnets krop og seksualitet og derfor har det en vigtig og central betydning, at vi som pædagoger er gode til at kommunikere med forældrene. Det er vigtigt, at de forældre som skal trøste og berolige deres barn, selv er i følelsesmæssig balance, dette kan nogle gange kræve pædagogens hjælp.

Hvis jeg som kommende pædagog møder nogle forældre i praksis, som kan have svært, ved at forstå hvorfor deres barn onanere og måske også har svært ved at snakke med barnet om det, er det vigtigt, at jeg sætter mig ind i forældrenes frustrationer og forklarer dem på en anderkendende måde, at det er en naturlig proces, som alle børn kommer igennem og at der ikke er noget i vejen med barnet.
Jeg kunne f.eks. hjælpe forældrene, ved at anbefale dem, nogle gode børnebøger om onani eller om hvordan kroppen reagere. Det er også vigtigt, at jeg fortæller forældrene, at de ikke må skælde barnet ud, hvis de oplever en seksuel udvikling hos barnet.
Forældrene skal føle sig taget alvorligt ift. eventuelle bekymring de
kunne have for deres barn og dets udvikling.


o
At forældre føler sig set, hørt og forstået er af afgørende faktor for
at barnrts skal trives optimalt i institutionen.

Et fagligt højt samarbejde ift. det enkelte barns alsidige udvikling, både i den primære- og sekundær arena.


o
Barnets omsorgsperson, skal inddrages i det arbejde som sikre deres
barns udvikling.


o
Rådgivning og sparring både blandt fagfolk og forældre, skal sikre at alle
aspekter af barnets udvikling, bliver set og forstået.

Solsikken er et socialt fællesskab, hvor alle deltager og lærer at navigere i
konflikter og håndtere dem med hinanden.


o
Herunder er institutionen afhængig af børnenes forældre, til at
understøtte denne værdi.
Forældresamarbejde
- De Grønne Spirer

- Natur og skov som et funktionsrum

- Respekt for naturen
Arbejdsmiljøpolitik
Tager afsæt i BUPL’s arbejdsmiljøpolitik.

Fokus på psykiskarbejdsmiljø.
Den pædagogiske praksis medtænker selvhjulpenhed

Indflydelse på eget arbejde

o Ansatte oplever en balance mellem de krav, der stilles

i dagligdagen og de personlige og fælles ressourcer, der

er til rådighed


o Fagligt højt samarbejde

o Fokus på konfliktløsning

o Nultolerance over for sexchikane - og mobning

o Kontinuerligt fokus på stress forebyggelse hvor dialog

og konfliktløsning era afgørende.

Full transcript