Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc

HSU 12
by

Nhi Nguyen

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 1.Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp Cách mạng 2.Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định THÀNH CÔNG CỦA CM Tinh thần yêu nước
+
Đoàn kết dân tộc Mặt trận Việt Minh Mặt trận Liên Việt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khối đại đoàn kết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công.” Đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài… Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc Truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc Tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người Tin vào nhân dân, tin vào con người “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc là một mặt trận thống nhất Đại đoàn kết dân tộc: •Một chiến lược Cách Mạng
•Khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân tộc
•Và trở thành sức mạnh Vật chất, lực lượng vật chất có tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, nơi tập hợp mọi con dân nước Việt, không chỉ trong nước mà còn có công dân nước ngoài. 1930 HPĐĐM 1936 MTDC MTNDPĐ 1941 MTVM 1960 MTDTGPMNVN Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất • Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công–nông–trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

• Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân.

• Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững.

• Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đại đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thành viên:

Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Đỗ Mộng Linđa
Phạm Thị Khánh Linh
Bùi Anh Thi Cám ơn Thầy và các bạn đã theo dõi!
Full transcript