Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İKİ METNİN TÜR,BİÇİM,ÜSLUP,ANLATIMTEKNİĞİ,İÇERİK VB AÇILARDA

No description
by

Ayşe Güler

on 13 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İKİ METNİN TÜR,BİÇİM,ÜSLUP,ANLATIMTEKNİĞİ,İÇERİK VB AÇILARDA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ÖZLEM GÜLER

İKİ METNİN TÜR,
BİÇİM,
ÜSLUP,
ANLATIM TEKNİĞİ,
İÇERİK VB. AÇILARDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ELEŞTİREL OKUMA 8. KAZANIM
ESERLERİN KONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
HARNAME VE ŞİKAYETNAME NİN
DİL ÖZELLİKLERİ
HARNAME ve ŞİKAYETNAME NİN KARŞILATIRILMASI
İKİ HİCİV ESERİ
15.yy ŞEYHİ - HARNAME ve
16. yy FUZULİ - ŞİKAYETNAME
İki eser arasındaki farkın daha çok olduğu görülmektedir. Harnâme mesnevi nazım biçimiyle nazım olarak yazılmıştır fakat Şikâyetname mektup biçiminde mensur olarak yazılmıştır.
Benzerliklerine gelince, iki eser de hiciv türünde yazılmış türünün başyapıtı sayılan eserlerdir. Dönemlerine göre dili ve yazılış biçimi her iki eserde de kusursuzdur demek mümkündür.
SONUÇ OLARAK
ŞİKAYETNAME DİL ÖZELLİKLERİ
Yararlanılan internet siteleri;
www.wikipedia.org
www.academia.edu.tr/ duygu bozkurt tez ödevi
www.wikipedia.org/şeyhanme/harname
www.edebiyatvesanatakademisi.com
KAYNAKÇA
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
HARNAME OLAY ÖRGÜSÜ
Yük taşımaktan cılız kalmış eşeğin otlayan semiz öküzleri görmesi. Yanlarına gidip onlara neden böyle yularsız ve güçlü olduklarını sorması. Öküzlerin, kendilerinin buğday öğüttüklerini, bu işlemin insanlara gerekli olduğunu söyleme­si. Eşeğin bu söze inanarak, buğday tarlasına dalıp buğdayları çiğnemesi. Tarla sahibinin eşeğin kulaklarını ve kuyruğunu kesmesi. Yolda pir eşekle karşılaşması ve pir eşeğin onu azarlaması
HARNAME DİL ÖZELLİKLERİ
ŞİKAYETNAME OLAY ÖRGÜSÜ
Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat’a girdiği zaman, Fuzûlî, padişaha bir kaside sunar; Osmanlı idaresi de kendisine Bağdat vakıflarının masraf fazlasından verilmek üzere günde dokuz akçelik maaş bağlanır. Bunun için kendisine berat (ferman) verilmiş olmasına rağmen Fuzûlî, vakıf memurlarının hileleri ve hırsızlıkları yüzünden maaşını alamaz. Bunun üzerine vakıf idaresindeki yolsuzluklardan rahatsız olan Fuzuli, “Şikâyetname” adıyla tanınan mektubu kaleme alır.
İki eserin de konusuna bakıldığında, birebir örtüştükleri görülmektedir.
Şeyhî de Fuzûlî de aynı dertten şikâyet etmektedirler.

Konu kısaca padişah tarafından verilen ödülün -
Şeyhî ’ye Tokuzlar köyü, Fuzûlî’ye dokuz akçe miktarındaki gündelik -alınamaması konusuna dayanır. Şeyhî bu durumu dile getirmek için
mesnevi nazım biçimini kullanarak manzume yazarken Fuzûlî ise şikâyetini bildiren bir mektup yazar.
Harnâme ve Şikâyetname arasındaki fark, şairlerin olaya bakış açısı
ve anlatım tarzlarında ortaya çıkar. Şeyhî, şikâyetini
hikâye ederek bir eşek üzerinden anlatır

Biçimi
: Nazım.
Nazım biçimi:
Mesnevi.
Nazım birimi:
Beyit. Ölçüsü:Aruz. Fâ i lâ tün/me fâ i lün/fe i lün (Fe i lâ tün)
(fa'lün) Bir eşek var/i di za if/ ü ni zar
Türü:
Didaktik şiir.
Konusu
: Eşeğin kişiliğinde, yeteneğinin üstüne çıkmak isteyen bir insanın içine düştüğü kötü durum ele alınıyor, bu tür kişilerin karşılaşabilecekleri güç durumlar anlatılıyor. Ana düşünce: İnsan, kendi yeteneğini, değerini ve yerini bilmeli; elindekiyle yetinmeli, daha çoğunu istememelidir.
Kafiye şeması:
aa/bb/cc/dd/ee/ff/gg/hh... Kafiyeli olan, "zâr/nizâr" sözcüklerinde, üç ses benzeşmesinden olan zengin kafiye vardır. Su-da idi/ kısu-da idi" sözlerinde yer alan "-da" hal ekleriyle "idi" sözcükleri aynı görevde olduğundan rediftir. Ka­lan bölümlerde iki ses benzeşmesinden oluşan tam kafiye vardır.

Şikâyetname’nin Edebî, Dil ve Anlatım Özelliklerine gelince,
Harnâme’nin aksine manzum-mensur olarak yazılmış bir mektuptur .
Eser, 16. yüzyıl nesrinin özelliklerini taşır ve sanatlı bir üslupla yazılmıştır.
Mektubun, "Selâm verdüm rüşvet degüldür deyü almadılar, hüküm gösterdim fâidesüzdür deyü mültefit olmadılar" biçiminde başlayan bölümü ünlüdür ve dil bakımından en yalın olan bölümdür.
Eser de uyumu sağlayan öğe genellikle, sözcükler arasında ses benzerliğinden kaynaklanır.
Aruz ölçüsüne uymayan Türkçe sözcüklerde görülen uzatma ve kısaltmalar Arapça ve Farsça sözcüklerle uyum içine girer. Dilde biri ses uyumu, öteki anlam olmak üzere iki temel öğe dizeler arasında, ses uyumuna dayanan bağlantıdır.
Full transcript