Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosial ulikhet i helse

No description
by

Jens Garden

on 18 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse
et samfunnsproblem hvor "løsningen" ligger utenfor helsetjenesten...
Den helsefremmende øyen
Sosial ulikhet i helse er en
folkehelseutfordring...
Like muligheter - tidlig innsats
Helseatferd
Utdanning
Inntekt
Arbeid
Oppvekstvilkår
MÅL:
Sosial ulikhet i helse
Like muligheter
Folkehelsearbeid:
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse - samt utjevning av sosiale helseforskjeller.
Askøy kommune skal arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller
investere i universell velferd som bolig og oppvekstmiljø, skole og utdanning, arbeidsliv, kultur, helsetjenester og velferdsordninger

fremme psykisk helse og trivsel gjennom å stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagen

gi alle innbyggere mulighet til å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte
"Utdanning i seg selv bidrar til bedre helse og mulighet for å delta fullt ut i samfunnet, og til å skape engasjerte borgere".
Antall
elever med bostedsadresse Askøy som har sluttet på vgs; 3-års
glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur: Inntektsulikhet; Gini-koeffisient, 2012. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Utdanning
Figur: Forventet levealder etter utdanning, Askøy, 1998-2012. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur: Lavinntektshusholdninger, 2008-2012. Kilde: Folkehelseinstituttet.
"Økonomisk soliditet og vekst stimuleres av en frisk befolkning. Skapes helse, skapes velferd".
Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle (Helsedirektoratet, 2010).
Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle (Helsedirektoratet, 2010).
"Arbeid og gode kår for sysselsetting forbedrer alles helse på tvers av sosiale grupper".
Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle (Helsedirektoratet, 2010).
Figur: Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen 30-74 år, Askøy og Norge. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur: Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen 15-29 år, Askøy og Norge. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Arbeid
Figur: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, kvinner og menn, 2010-2014 (k2), Askøy og Norge. Kilde: SSB.
"Dårlig helse hos barn og familiemedlemmer kan hemme utdanningsprestasjoner, redusere utdanningsmuligheter, og
evne til å løse utfordringer i livet og ta tak i livets muligheter".
Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle. Helsedirektoratet, 2010.
Figur: Andel barn med barnehageplass på Askøy og Norge, 2014. Kilde: SSB.
Oppvekstvilkår
Figur: Gjennomsnittsverdi for 7. og 10. trinn på spørsmålet "Trives du godt på skolen?", 2013. Skala 1-5, der høyere verdi betyr positivt resultat. Kilde: Utdanningsdirektoratet.
Oppvekstvilkår
Figur: Andel barn av eneforsørgere, Norge og Askøy, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Oppvekstvilkår
Figur: Boliger i alt på Askøy etter bygningstype, 2011. Kilde: SSB.
Oppvekstvilkår
Figur: Utvalgt statistikk om bostedsløse i ulike kommuner og kommunestørrelser, 2012. Kilde: NIBR.

* gjennomsnitt for kommuner med 10 000 - 39 999 innbyggere.
Atferd og vaner som har betydning for helsen...
Figur: Overvekt (kmi over 25), menn på sesjon 2009 (7 års glidende gjennomsnitt). Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur: Røyking, kvinner, prosent av alle fødende med røykeopplysninger ved første svangerskapskontroll, 2008-2013. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur: Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år), per 1 000 innbygger. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Røyking
Overvekt
Type 2-diabetes
Helsetjenester
Oppfølging av kreftkoordinator; Askøy kommune:
Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling (2012-2016)
2012-2014:

58 personer med kreftdiagnose fulgt opp
19 døde...
- 10 på Lindrende enhet på Askøy
- 7 hjemme
- 2 på sykehus
Andel
elever med bostedsadresse Askøy som har sluttet på vgs; 3-års glidende gjennomsnitt. Kilde: statistikk.ivest.no
Full transcript