Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

saltanatın kaldırılması

No description
by

aygül leblebici

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of saltanatın kaldırılması

SALTANATIN KALDIRILMASI *3 Nisan 1920’de açiılan meclisle yeni bir devletin temelleri atiılmisıştiı .Buna göre hakimiyet kayiıtsıiz sşartsıiz millete aitti; oysa saltanat tek kisşinin hakimiyetine dayanıiyordu.
*20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasada da hakimiyetin millete ait olduğgu belirtilmişsti. *Padisşah ve iİstanbul Hükümetinin Milli Mücadelede hiç katkiılariı yoktu; tam tersi aleyhine çalışismışislardıi. Milli Mücadele hareketine girşenleri de vatan haini ilan etmişs hatta idama mahkum etmisşlerdi. Ayrıica TBMM’ye karşısi çikan ayaklanmaları desteklemişs ve Sevr’i imzalamisıştıi. İ*itilaf devletleri, çift baslil yönetimden sürekli yararlanmak istiyorlardiı. Daha önce Londra Konferansıinda hem İistanbul Hükümeti hem de TBMM çagiğriılmışistiı. sŞimdi bir kez daha Lozan Konferansıinda ayniı sahne oynanmaktaydı.Bunun üzerine TBMM,İ istanbul Hükümeti’nin Lozan’a katiılmasiınıi engellemek için 1 Kasıim 1922’de Saltanatiı kaldiırma kararıi aldiı. *Halifelik ayniı anda kaldiıriılmamismıtiı çünkü; halkta büyük bir tepki olusşabilirdi, ayriıca İingilizler bu kurumu kendi sömürgeleri için kullanabilirdi.

*4 Kasım 1922’de son Sadrazam Tevfik Pasşa istifa etti.

*Son padisşah Vahdettin ,hayatiından endisşe ettigği için İingilizlere ait Malaya ziırhlıisiıyla, 17 Kasım 1922’de önce Malta adasıina, oradan Mekke’ye, oradan da ömrünün geri kalan kıismıinıi geçirecegği San Remo’ya gitti (iİtalya).
18 Kasiım 1922’de hanedan soyundan Abdülmecit Efendi halife ilan edildi (Son Osmanlıi dolayiısiıyla İislam halifesi) SONUÇLARI:

 a) Saltanatiın kaldıiriılmasiı milli mücadele döneminde yapiılan tek inkiılap hareketidir. Böylece Osmanlıi Devleti hukuken sona erdi.

 B) Altı asiırdan fazla süren Osmanlı saltanatı sona erdi.

 C) Milli egemenlik ve cumhuriyet yönetiminin önünden önemli bir engel kalktiı.

 D) Laik devlet düzenine geçisşin ilk basamagiğı oldu.İ inkiılaplariın önü açiıldıi.

 E) iİki basşlıi yönetime son verildi, güç tamamen TBMM’nin eline geçti. Lozan Antlasşmasıina katiılmamak için önünde bir engel kalmadiı
Full transcript