Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduismen og buddhismen

No description
by

Astrid Knappskog

on 24 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduismen og buddhismen

En sammenlikning Hinduisme og buddhisme Historisk bakgrunn Hinduismen:
Ikke grunnlagt av en spesiell
gruppe eller person.
Ordet hindu ble opprinnelig
brukt om folk som bodde øst
for elven Indus.
Utviklet seg over lang tid.
Perioden 1500-100 fvt.
spesielt viktig. Da ble Veda-
skriftene skrevet. Troen på
flere guder er viktig. Fra
300-tallet ble det vanligere å
legge vekt på EN gud. Hellige tekster Hva er en religion? I hverdagslivet hører man ofte ordet religion, det nevnes stadig i aviser, på internett og TV, det er til og med et fag på skolen. Men om de får spørsmålet hva en religion er, tror jeg ikke så mange faktisk vet hva det å tilhøre en religion innebærer.

Her er noen fellestrekk for mennesker som tilhører en religion:
-man hører til i et fellesskap eller en organisasjon.
-man deler en felles tro på en eller flere guder, en vilje eller en kraft.
-man deltar i spesielle handlinger, f. eks. ved feiring av høytider.
-man har en oppfatning av noe som hellig Utbredelse Hinduismen:
Verdensreligion
950 millioner tilhengere
Spredd over hele verden,
takket være britene
(de flyttet hinduer til
andre kolonier)
Flest i India, ca 80%
I Norge ca. 10 000. Buddhismen:
Verdensreligion
Nesten 400 millioner tilhengere
Flertallet bor i Asia
102 millioner i Kina.
Ca. 20 000 med buddhistisk bakgrunn i Norge Likheter: Begge er verdensreligioner
Ulikheter: Buddhismen har størst utbredelse i Asia, mens hinduismen er spredd over hele verden. Mange flere hinduer. Flere buddhister i Norge Det hellige huset Hinduismen:
Den hellige bygningen
i hinduismen kalles tempelet.
Det er gudenes bolig og det
er hit menneskene kommer
for å ofre til gudene. Her gis
gaven til en prest som skal
bringe gavene videre til
gudene og som da utfører
puja, tilberedelsesritualet.
Under dette ritualet leser
presten opp et mantra- et
hellig ord eller vers fra en
hellig tekst. De ulike templene
har ulike hovedguder som har
et eget rom som er det
helligste. Må ta av seg sko og
være ren for å gå inn. Kunst Menneskesyn Hinduismen:
Lærer at mennesket
består av en sjel og en kropp.
Sjelen er uforanderlig og kalles
atman. Når kroppen dør, lever
sjelen videre, enten som et
menneske eller et annet vesen.
Det er menneskets handlinger
som bestemmer hva man skal
bli gjenfødt som, om man er
snill får man igjen for det og
motsatt, dette kalles
karmaloven. Synet på Gud Hinduismen:
Mange forskjellige
guder og gudinner.
Mange mener at alle
disse gudene er former
for en gud, Brahman.
Tre hovedretinger:
vishnuismen, shivaismen
og shaktismen.
De mener at Gud har en kvinnelig
og en mannlig side. Synet på frelse og livet etter døoden Buddhismen:
Også her er tempelet navnet på det hellige huset. Kan være en bygning, men også tempelkomplekser med mange bygninger. De fleste templene har også en stupa(en bygning) som
inneholder relikvier av Buddha eller en av disiplene hans.
Inneholder flere haller - meditasjonshallen, det helligste rommet og Buddhahallen, ofringsrommet. Må
ta av seg skoene når man skal inn i tempelet. Hellige steder Hinduismen:
Mange steder i India er hellige, det kan være alt frafjelltopper
til byer. Men det aller helligste stedet er byen Varanasi hvor den hellige eleven Ganges ligger.Alle hellige steder er steder hvor hinduene mener at gudene enten har levd eller hvor det er guddommer. Man oppnår religiøs fortjeneste ved å besøke de hellige stedene. Buddhismen:
Har også hellige steder hvor pilegrimer reiser til.
Før Buddha døde sa han at det var fire steder som skulle være mål for pilegrimsreisen:
-Der han ble født
-Der han nådde oppvåkningen
-Der han holdt sin første tale
-Der han døde
Ved å oppsøke stedene håper man på å oppnå religiøs fortjeneste Likheter: Man kan oppnå religiøs fortjeneste ved
å besøke de hellige stedene. At stedene som
er hellig er hvor det de tror på har vært.
Ulikheter: Hvilke steder som er hellig Likheter: Det hellige huset kalles tempel. Man drar dit for å ofre. Må ta av seg skoene for kunne å gå inn.
Ulikheter: Hvordan ofring skjer. Hvordan templene ser ut og hvilke rom som er hellig Hindutempel KILDER:
http://www.google.no/search?hl=no&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=12&gs_id=18&xhr=t&q=tempel+hinduismen&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.bGE&biw=1510&bih=861&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=mBRkUY6yCo_R4QTNpoCoDw#imgrc=wIBwwdSabnkLoM%3A%3BTS0AZoyNpH1kuM%3Bhttp%253A%252F%252Fmidtblantmange.com%252Freligionene%252Fhinduismen%252Fbilder%252Ftempel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmidtblantmange.com%252Freligion.php%253Fid%253Dhinduismen%3B272%3B382
RLE boken
http://shipbright.files.wordpress.com/2010/02/praying-in-the-ganges.jpg
http://bloggfiler.no/wed0ntneedtowhisper.blogg.no/images/539620-10-1296060625898.jpg
http://snl.no/buddhisme Buddhistisk tempel Buddhismen:
Svært rik og variert kunst. Først og fremst rettet inn mot å hjelpe
buddhistene i meditasjon og i å få større selvinnsikt.
Figurene er framstilt som overjordiske og skal også hjelpe de som meditere med å konsentrere seg. Alle figurene
med sine symboler har samme funksjon. Buddhismen:
Mennesket er det viktigste. Alle er dyrebare
og viktig, og har muligheten til å utvikle seg til en buddha. Man lærer at alle levende vesener blir født på nytt. Kalles samsara eller gjenfødelse.
Hvis man oppfører seg fint, får man igjen for det- og motsatt, dette kalles karmaloven. Buddhismen:
Eneste av verdensreligionene som ikke har en Gud.
Det er mennesket selv som gjennom å følge buddhas lære, nå oppvåkning og derfor gjøre seg fri fra gjenfødelsen.
Guder i buddhismen er egentlig mennesker som
har oppnådd oppvåkning. Hinduismen:
Lærer at sjelen aldri
dør, men blir gjenfødt
på nytt og på nytt.
Det høyeste målet er
å bli fri fra gjenfødelse,
kalles moksha.
I hinduismen finnes det
tre veier til frelse: Tre veier til frelse: -Handlingens vei
Utføre ens plikter. Både religiøse og ellers i samfunnet
-Erkjennelsens vei
Erkjenne virkeligheten slik den er. Krever store anstrengelser og tar lang tid
-Hengivelsens vei
Gjennom kjærlighet til og tilbedelse av en personlig gud, kan alle oppnå frelse Disse tre veiene er likestilt i hinduismen,
og de fleste hinduer praktiserer deler av alle tre Buddhismen:
Lærer at alt er forgjengelig, også sjelen. De tror ikke på noen Gud som skaper eller frelser. Menneskets karma bestemmer hva man blir gjenfødt som.
Gjennom å følge Buddhas lære, Dharma, vil mennesket nå nirvana. Den hellige elven Ganges i Varanasi Likheter: At man blir gjenfødt. At menneskets handlinger avgjør hva man blir gjenfødt som, karmaloven
Ulikheter: Hvor mye enkeltmennesket teller Den åttedelte veien Rett forståelse Rett tankemåte Rett tale Rett handling Rett arbeid Rett anstrengelse Rett oppmerksomhet Rett konsentrasjon Buddhas lære, også kalt Dharma - er den åttedelte veien. Sentralt innenfor buddhismen, også kalt den edle veien. Ved å følge den åttedelte veien vil, i følge buddhistisk lære man kunne overvinne årsakene til lidelse, sorg, grådighet og begjær. Her er det store ulikheter, ettersom buddhistene
ikke har en Gud. Hinduismen:
Typisk hinduistisk kunst er
guder som er avbildet
og flotte tempelutsmykninger
Skal ikke framstille gudene
slik de er, men symbolsk. De skal få frem de
ulike sidene ved gudene.
Gudebildene er også symboler på det som er virkelig og evig. De er symboler på det åndelige og på et møte mellom mennesket og det åndelige. Buddhistisk kunst som brukes i meditasjon Her er det bare ulikheter, hinduene ser på kunsten sin som symbolsk, mens buddhister bruker kunst for å meditere. Vishnu (vishnuismen) Livets hjul er et viktig symbol for buddhister. Selve hjulet blir holdt av dødsguden Yama, en gud som har makt over alt som lever.
Livets hjul viser hvordan man blir født, lever, dør og gjenfødt i det uendelige. Livets hjul Likheter: Begge religionene lærer at man blir gjenfødt på nytt og på nytt. Det høyeste målet for begge religionene er å bli fri fra gjenfødelse. Der er noe man må følge for at det skal
skje.
Ulikheter: Det at buddhistene lærer at alt er forgjengelig,
også sjelen, er en stor forskjell. Hinduer tror at sjelen
gjenfødes igjen og igjen. Bønn og meditasjon i religionene Flere former for bønn til gudene.
Den første typen er bønner i forbindelse
med ulike ritualer hvor prestene sier bønnene frem. Det er bønner fra de hellige Vedaskriftene.
En annen type bønn er mantraer. Det kan være et ord, et uttrykk eller en setning som sies fram med Gud i tankene. Det mest kjente mantraet er ordet Om.
Den tredje typen er dikterhelgenenes sanger, som synges under høytider
Den fjerde formen for bønn er personlige
bønner til ulike typer guder.

I tillegg til disse ber mange
hinduer morgen og kveldsbønn. Bønn er ikke sentralt i buddhismen, siden buddhistene ikke har noen Gud å henvende seg til. Istedenfor gjentar de de tre verdiene når de bøyer seg i respekt for Buddhastatuen. Meditasjon er en sentral del av buddhistenes religiøse praksis. Den skal hjelpe mennesket å bli kjent med seg selv og sitt eget sinn. Det finnes mange former for meditasjon. Meditasjon i
buddhismen Hinduismen:
Hinduismen lærte tidlig en lære om fire livsstadier.
Disse fire stadiene er knyttet til en rekke overgangsriter. Noen hinduer gjennomgår alle ritualene, mens flertallet praktiserer de som er knyttet til fødsel, giftermål og død. Skilsmisse er tillatt i hinduismen. Buddhismen:
Skiller seg fra andre religioner ved at ritualer ikke er så viktige, bortsett fra ritualer rundt død og begravelse. I theravada-buddhismen er det vanlig at unge gutter innvies til å være munker når de kommer i puberteten. Skilsmisse er tillatt. Overgangsritualer Likheter: Skilsmisse er tillatt. Begge har ritualer knyttet til død.
Ulikheter: Mange flere ritualer i hinduismen. Hinduismen:
Mange høytider og fester. Noen til årstidene, andre til guder.
Feirer fødselsdagene til
gudene/gudinnene.
Divali eller Lysfesten
feires i månedsskifte
oktober/november. Dette
er den festen hinduene ser
fram til med størst glede.
Holi feires i februar/mars,
fargefest, skal feire
våren. Buddhismen:
Buddhismens kalender er knyttet til månen. Helligdagene er knyttet til månefasene. Den viktigste høytiden kalles vesak. Feires på fullmånedagen i mai. Da feires Buddhas fødsel. Ulike feiringer i de ulike retningene. For theravada-buddhistene er avslutningen av regntiden en egen høytid. Viktige hoøytider Her er det ingen likheter. Hverken når det gjelder årsak,
tidspunkt eller hvordan feiringen gjennomføres. Likheter: Ingen
Ulikheter: Buddhister ber ikke,
buddhister mediterer. Mens hinduer
ber på flere forskjellige måter En hindu som ber En munk som mediterer Buddhismen:
Religionen baserer seg på læren til den indiske kongssønnen Siddharta Gautama. Han levde på 500-tallet i Nord-India. Siddharta Gautama nådde oppvåkningen mens han satt under et fikentre, altså ble en Buddha. Det var da han skjønte "tilværelsens sammenheng" og veien til nirvana, slutten på gjenfødelse. Det er det alle buddhister prøver å oppnå Hinduismen:
Den religionen som
har flest hellige tekster
og det kommer fortsatt
nye tekster til.
Kan dele de hellige tekstene
i to grupper: åpenbarte
tekster, shruti og
menneskeskapte tekster,
smriti. De åpenbarte
tekstene kalles Veda og er
hellig for alle hinduer.
Skrevet på sanskrit, hellig
språk i hinduismen. De
menneskeskapte tekstene
består av ulike typer tekster. Buddhismen:
Har et stort antall hellige
tekster. Ingen kommer fra åpenbaringer fra noen gud.
Tripitaka, er en samling av tekster som inneholder regler og veiledninger, taler og hendelser fra Buddhas liv og kommentarer til Buddhas lære.
I det 6. århundre e.Kr kom det fram en ny type tekster, tantra som skal vise den tantriske veien til oppvåkning. De fire livsstadiene: Elevstadiet - her skal man få religiøs opplæring

Familieforsørgerstadiet - bare på dette stadiet er det riktig å prioritere makt og rikdom

Skogsboerstadiet - når barna er voksen og gir mulighet til egen religiøs utvikling. Finnes ikke lengre.

Asketstadiet - Her er gjennom meditasjon, yoga og askese å oppnå frelse, moksha. Likheter: Stort antall hellige tekster
Ulikheter: Hinduismen har åpenbarte tekster,
buddhismen har ikke det. Flotte tempelutsmykninger Hinduistisk kunst Shiva (shivaismen) Gudinnen (shaktismen) Samling av tripitaka Bøonn i hinduismen Mantret Om De tre hovedgudene Hinduismen er rosa
Buddhismen er oransje Likheter: Begge religionene har sin opprinnelse i India
Ulikheter: Hindusismen har ingen spesiell grunnlegger, mens
buddhismens grunnlegger er Siddharta Gautama. Lysfesten/Divali Holi, for å feire våren Vesak Feiring av Buddhas bursdag Vedatekstene Vedatekstene Giftermål Unge gutter som skal bli munker Kremering før asken skal kastes i
den hellige elven Ganges Dharma Dharma er et annet viktig begrep i hinduismen. Det betyr den hellige verdensorden. Når universet skapes på nytt er det en hellig orden som må følges for at verden skal være god. Menneskets plikter er knyttet til det livsstadiet de er i og i den klassen de tilhører. Samfunnet har fra gammelt av vært delt inn i fire klasser; presteklassen, krigerklassen, klassen med handelsmenn og bønder og tjenerklassen. I India er det en stor del som faller utenfor dette systemet, de kalles de uberørbare.
Full transcript