Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GLOBALIZACJA

No description
by

Dawid Kisielewski

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GLOBALIZACJA

PŁASZCZYZNY GLOBALIZACJI
CZYM JEST GLOBALIZACJA?

KORZYŚCI, SKUTKI I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GLOBALIZACJI
KORZYŚCI, SKUTKI I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GLOBALIZACJI
ZDJĘCIA
GLOBALNE KORPORACJE
Obecnie są one głównymi podmiotami kształtującymi procesy gospodarcze i wpływającymi na funkcjonowanie krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarek niektórych państw. Korporacje stają się główną siłą organizującą światową gospodarkę, konkurując z państwami lub takimi organizacjami międzynarodowymi, jak Bank Światowy, Unia Europejska czy NAFTA.
PROCESY GLOBALIZACJI
Globalizacja
to proces integracji społecznej, kulturowej i gospodarczej prowadzący do tworzenia się jednej gospodarki światowej o dużej współzależności toczących się w niej działań i procesów.
Dzięki niej istnieje możliwość łatwego przepływu towarów, usług, kapitału finansowego i zasobów ludzkich oraz informacji.
PŁASZCZYZNA GOSPODARCZA
 Swobodny przepływ kapitału, towarów i usług
Procesy integracyjne firm (np. fuzje)
Liberalizacja w handlu zagranicznym
Standaryzacja produktów

PŁASZCZYZNA TECHNOLOGICZNA
Swobodny i błyskawiczny przepływ informacji dzięki nowoczesnym formom telekomunikacji
Rozwój transportu, głownie lotnictwa i przewozów kontenerowych

PŁASZCZYZNA SPOŁECZNO-KULTUROWA
Upowszechnianie się jednego wzorca wartości oraz konsumpcji
Międzynarodowe środowiska pracy
Kształtowanie norm i poglądów przez środki masowego przekazu
Swobodny przepływ osób między państwami oraz kontynentami

PŁASZCZYZNA POLITYCZNA
Procesy integracji regionów i państw
Porozumienie o ruchu bezwizowym
Zawieranie koalicji międzynarodowych
Działania Interpolu

CIEKAWOSTKA...
Makdonaldyzacja – proces stopniowego upowszechniania się zasad działania barów szybkiej obsługi (McDonald's) we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W 2011r. istniało niemal 33 tys. restauracji w 117 krajach. Działalność koncernu kształtuje sposób odżywiania się wielu osób.
GOSPODARCZE
SKUTKI POZYTYWNE
Ułatwienia w wymianie handlowej między krajami umożliwiają powstawanie międzynarodowych koncernów
Zmniejszenie poziomu bezrobocia i wzrost wartości PKB
Spadek cen towarów, obniżenie kosztów związanych z masową produkcją jednakowych towarów

SKUTKI NEGATYWNE
Zmonopolizowanie rynków przez korporacje międzynarodowe może prowadzić do sztucznego utrzymania wysokiego poziomu cen
Redukcja zatrudnień
Odprowadzanie większości zysków filii z biedniejszych do macierzystych krajów

SPOŁECZNO-KULTUROWE
SKUTKI POZYTYWNE
Wzrost tolerancji dla odmiennych kultur, obyczajów i poglądów
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zagranicznych filii

SKUTKI NEGATYWNE
Zacieranie się różnorodności kulturowej świata
Ujednolicenie zachowań konsumenckich

TECHNOLOGICZNE
SKUTKI POZYTYWNE
Transfer nowoczesnych technologii z krajów wysoko rozwiniętych do państw rozwijających się
Szybszy przepływ informacji i wiedzy

SKUTKI NEGATYWNE
Transfer przestarzałych technologii z krajów wysoko rozwiniętych do państw rozwijających się
POLITYCZNE
SKUTKI POZYTYWNE
Integracja polityczna i współpraca międzynarodowa
polepszenie sosunków między krajami
SKUTKI NEGATYWNE
Ograniczenia swobody podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych przez kraje należące do ogranizacji międzynarodowych
Krajami, w których istnieją największe i jedne z najbardziej liczących się korporacji są USA, Wielka Brytania, Chiny, Japonia.
Wiele osób sprzeciwia się globalizacji. Uważają oni, że ujednolicanie zachowań i świata, zanik różnorodności kulturowych to jedne z najgorszych skutków jakie mogą nas czekać. Tacy przeciwnicy globalizacji, którzy żądają jej całkowitego zatrzymania, to antyglobaliści.
WŁYW GLOBALIZACJI NA
GOSPODARKĘ POLSKI
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Do najważniejszych oczekiwanych korzyści z ich napływu do Polski zalicza się:
Wspomaganie procesów prywatyzacji, ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością
Tworzenie nowych miejsc pracy
Nabywanie nowoczesnych technologii
Poprawa zarządzania przedsiębiorstwami o podnoszenie kwalifikacji pracowników
Inwestycje zagraniczne przyspieszają rozwój gospodarczy krajów, dlatego podejmują one różne działania mające na celu zachęcenia korporacji międzynarodowych do inwestycji na ich obszarze. Polska również podejmuje różnego rodzaju działania.
ŹRÓDŁA
Tekst:
Książka „Krok w przedsiębiorczość”
Obrazki:
Prezi
http://www.dobrypasterz.pl/img_upl/1791.jpg
http://graphics8.nytimes.com/images/2009/12/09/world/09climate_CA0_337-span/articleLarge.jpg
http://vrota.pl/wp-content/uploads/2011/10/globalizacja.jpg
http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/223/54/1/126687645.jpg
http://samuraj7.blox.pl/resource/1347396435_cnlpqh_500.jpg

WYKONALI:
Dawid Kisielewski

Marcin Budziosz
kl. IIc
Full transcript